Матчанова Айбиби Эркиновнанинг 11.00.02 - Иқтисодий ва ижтимоий география ихтисослиги бўйича  фалсафа доктори (ПҳД) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган “Қуйи Амударё иқтисодий раёнида гастрономик туризмни ривожланишининг ижтимоий географик жиҳатлари” мавзусидаги диссертациясининг ҳимояси Самарқанд давлат университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.03/30.12.2021.Гр.02.07  рақамли илмий кенгашнинг 2023 йил 10 июн куни соат 1400 даги мажлисида бўлиб ўтади.
    Манзил: 140104, Самарқанд шаҳри, Муқимий кўчаси, 45-уй, Самарқанд давлат университети Юридик факультети биноси 222-хона.

Тел.: (95) 410-20-10,   факс:(0366) 239-19-36