Валиева Шахноза Исломовнанинг  11.00.01–Табиий география ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган «Самарқанд вилояти жой номларининг табиий географик хусусиятлари)» мавзусидаги диссертациясининг ҳимояси Самарқанд давлат университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи PhD.03/30.12.2021.Гр.02.07 рақамли илмий кенгашнинг 2023 йил 25 март куни соат 14:00 даги мажлисида бўлиб ўтади.
    Манзил: 140104, Самарқанд шаҳри, Муқимий кўчаси, 45-уй, Самарқанд давлат университети Юридик факултети биноси 222-хона.

    Тел.:  (95) 410-20-10,  факс: (0366) 239-19-36