КУН ТАРТИБИ:

    1. Раҳимов Муҳаммадтўйчи Раҳмонберди ўғлининг 03.00.06-зоология ихтисослиги бўйича “Зарафшон ва Ҳисор тоғ тизмалари (Ўзбекистонга қарашли қисмида) сирфид пашшалари (Diptera, Syrphidae) фауналарининг қиёсий таҳлили” мавзусидаги биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация ишининг ҳимояси.

    2. Султансуйнов Азамат Саметовичнинг 03.00.08-одам ва ҳайвонлар физиологияси ихтисослиги бўйича “Қорақалпоғистон Республикаси шароитида спортчи талабалар кардиогемодинамикасининг функционал хусусиятлари” мавзусидаги биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация ишининг ҳимояси.

    3. Ҳар хил масалалар.

    Манзил: Самарқанд шаҳри, Университет хиёбони 15. Самарқанд давлат университети Биология факултети Фаоллар зали.