Кун тартиби:
    2. Курбаниязов Анвар Сапарбаевичнинг 01.04.05 – Оптика ихтисослиги бўйича “Нодир-ер элемент атомларининг ионланиш потенсиали ва электрон боғланишларининг нисбий мустаҳкамлигига с-электронларнинг таъсирини тадқиқ қилиш” мавзусидаги физика-математика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси муҳокамаси.


    Манзил: Самарқанд шаҳри, Университет хиёбони 15, Самарқанд давлат университети Муҳандислик физикаси институти, 63-хона.