Кун тартиби:

    1. Назарова Дилрабо Хидирбоевнанинг “ Абдураҳмон Жомийнинг “Субҳат ул-аброр” ва Алишер Навоийнинг “Ҳайрат ул-аброр” достонларининг қиёсий таҳлили” мавзусидаги 10.00.05 – Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти (тожик тили ва тожик адабиёти)  ихтисослигида филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси иши ҳимояси.

    2. Ҳар хил масалалар.

    Манзил: Самарқанд шаҳри, Университет хиёбони 15. Самарқанд давлат университети Тарих факультети, 1-қават, 105-хона.