Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.03/30.12.2019.FM/T.02.09 рақамли Илмий кенгашнинг навбатдаги йиғилиши 2022 йил 9 декабр куни соат 13:30 да бўлиб ўтади.     

    Кун тартиби:

    1. Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети тадқиқотчиси Бегматов Тўлқин Исоқовичнинг 01.02.05– Суюқлик ва газ механикаси ихтисослиги бўйича “Кўп босқичли кинетика асосида бир жинслимас суюқликларнинг ғовак муҳитларда сизиши гидродинамик моделларини сонли тадқиқ етиш” мавзусидаги физика-математика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим етилган диссертация ишининг ҳимояси.

    2. Ҳар хил масалалар.

    Манзил: Самарқанд шаҳри, Университет хиёбони 15, Самарқанд давлат университети, Математика факултети.