Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.03/30.12.2019.FM/T.02.09 рақамли Илмий кенгашнинг навбатдаги йиғилиши 2022 йил 9 декабр куни соат 1530 да бўлиб ўтади.        

    Кун тартиби:

    1. Холиқов Дилшод Шукуруллаевичнинг 01.02.04 – Деформатсияланувчан қаттиқ жисм механикаси ихтисослиги бўйича “Доиравий конуссимон эластик қобиқ ва стерженларнинг ночизиқли симметрик тебранишлари” мавзусидаги физика-математика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертатсия ишининг ҳимояси.

    2. Ҳар хил масалалар.

    Манзил: Самарқанд шаҳри, Университет хиёбони 15, Самарқанд давлат университети, Математика факултети.