Кун тартиби:

    Абдуразаков Жамшид Норбутаевичнинг 01.02.04 – Деформацияланувчан қаттиқ жисм механикаси ихтисослиги бўйича “Доиравий цилиндрик эластик қобиқ ва стерженларнинг ночизиқли симметрик тебранишлари” мавзусидаги физика-математика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация ишининг ҳимояси.

    Манзил: Самарқанд шаҳри, Университет хиёбони 15, Самарқанд давлат университети, Бош ўқув биноси 1-қават, 105-хона.