Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи 

DSc.03/30.12.2019.Фил.02.03 рақамли Илмий кенгашнинг навбатдаги йиғилиши 

2022 йил, 7 сентябр соат 10:00 да бўлиб ўтади.

    Кун тартиби:

    1. Кобилов Номоз Ўроловичнинг 10.00.01 – Ўзбек тили ихтисослиги бўйича «Тоғай Мурод қиссаларининг лингвопрагматик хусусиятлари» мавзусидаги филология фанлари бўйича  фалсафа  доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси.

    2. Ҳар хил масалалар.

    Манзил: Самарқанд шаҳри, Университет хиёбони 15, Самарқанд давлат университети, Бош ўқув биноси 1-қават, 105-хона.