Матчанов Отабек Жуманазаровичнинг 11.00.01 – Табиий география ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган “Иқлим ўзгариши шароитида географик ахборотлар тизими асосида балиқчилик хўжалигини юритишнинг табиий географик жиҳатлари

(Хоразм вилояти мисолида)” мавзусидаги география фанлари фалсафа доктори (PhD) диссертациясининг ҳимояси Самарқанд давлат университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи PhD.03/30.12.2021.Gr.02.07 рақамли илмий кенгашнинг 2022 йил, 27 август куни соат 1000 даги мажлисида бўлиб ўтади.

    Манзил: 140104, Самарқанд шаҳри, Университет ҳиёбони, 15 уй.

    Тел/факс: (+99866) 239-11-40