Махкамов Элёрбек Ғайратовичнинг 11.00.02 – Иқтисодий ва ижтимоий география ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган “Фарғона вилояти табиатидан рекреация ва туризм мақсадида фойдаланишнинг географик асослари” мавзусидаги (география фанлари бўйича) фалсафа доктори (PhD) диссертациясининг ҳимояси Самарқанд давлат университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи PhD.03/30.12.2021.Gr.02.07 рақамли илмий кенгашнинг 2022 йил 28 июль куни соат 1400 даги мажлисида бўлиб ўтади.

 

Манзил: 140104, Самарқанд шаҳри, Университет ҳиёбони, 15 уй.

Тел/факс: (+99866) 239-11-40