Ярашев Қувондиқ Сафаровичнинг 11.00.01 – Табиий география ихтисослиги бўйича география фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган “Жанубий Ўзбекистон дарё ҳавзалари ландшафтларининг функционал-динамик боғлиқлиги ҳамда уларни ландшафт-экологик районлаштириш” мавзусидаги (география фанлари бўйича) география фанлари доктори (DSc) диссертациясининг ҳимояси Самарқанд давлат университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи PhD.03/30.12.2021.Gr.02.07 рақамли илмий кенгашнинг 2022 йил 28 июль куни соат 1000 даги мажлисида бўлиб ўтади.

 

Манзил: 140104, Самарқанд шаҳри, Университет хиёбони, 15 уй.

Тел/факс: (+99866) 239-11-40