Самарқанд давлат университети ҳузуридаги фалсафа доктори илмий даражасини берувчи PhD.03/30.12.2019.К.02.05 рақамли Илмий кенгаш асосида бир марталик илмий кенгашнинг йиғилиши 2022 йил куни 31 январ соат 10:00 да бўлиб ўтади.

Кун тартиби:

1. Узоков Жавлон Рустамбоевичнинг 02.00.04-Физик кимё, 02.00.12-Нанокимё, нанофизика ва нанотехнология (кимё фанлари) ихтисосликлари бўйича “Хроматография учун наносорбентлар ва уларнинг физик-кимёвий хоссалари” мавзусидаги  кимё фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация ишининг ҳимояси.

2. Ҳар хил масалалар.

Манзил: Самарқанд шаҳри, Университет хиёбони 15, Самарқанд давлат университети, Кимё факултети, 305-хона.