Ilmiy yo‘nalishlar

1. Zamonaviy axborot tizimlari, boshqarish va ta’lim uchun axborot va telekommunikatsiya texnologiyalarini keng ko‘lamda rivojlantirish va qo‘llashni ta’minlovchi intellektual vositalar, ma’lumotlar bazalari va programmaviy maxsulotlarni yaratish.
2. Amaliy masalalarni matematik modellashtirish va ularni tadqiq etish.
3. Matematik analiz va uning zamonaviy matematik fizikaga tadbiqlari.
4. Fundamental matematika va uning zamonaviy matematik masalalarini yechishda yangi informatsion texnologiyalarning tadbiqi.
5. Zamonaviy fizikaning nazariy va amaliy muammolari va ularning yechimlari.
6. Quyosh energiyasini elektr energiyasiga yuqori samara bilan aylantiruvchi yangi materiallarni sintez qilish va ularning fizik xossalarini tadqiq qilish.
7. Kimyo va kimyoviy texnologiyalarning dolzarb muammolari.
8. Atrof muhit ob’ektlaridagi tabiiy va sintetik, hamda zaharli moddalarni nazorat qilish usullarini yaratish.
9. Biologiya, biotexnologiya va ekologiyaning dolzarb muammolari. 
10. O‘zbekiston geosistemalarining suv, iqlim va boshqa tabiiy resurslari, ulardan ratsional foydalanish, baholash masalalarini tadqiq qilish.
11. Zamonaviy geografiya va geologiyaning dolzarb muammolari. 
12. Tuproq unumdorligini oshirish va tuproq erroziyasi muammolarini tadqiq qilish.
13. O‘zbekiston davlatchilik tarixi: munosabatlar va qarashlar.
14. Hozirgi davrda O‘zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy va ma’naviy taraqqiyotining ob’ektiv va sub’ektiv omillari dialektikasi.
15. O‘zbekiston davlatchiligi va huquqi tarixi.
16. Xududning muhim ishlab chiqarish va noishlab chiqarish sohalarini rivojlantirishning ilmiy asoslari.