Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети ҳузуридаги Илмий даражалар берувчи PhD. 03/30.12. 2019. Tar.02.10 рақамли 07.00.01-Ўзбекистон тарихи ихтисослиги бўйича Илмий кенгаш

    Кенгаш Ўзбекистон Республикаси ОАКнинг 2021 йил 30 декабрдаги 310/2-сон қарори билан тасдиқланган.

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университетида фаолият юритаётган PhD. 03/30.12. 2019. Tar.02.10 рақамли илмий Кенгаш тўғрисида тўғрисида

МАЪЛУМОТ

Т/р

Илмий кенгашдаги вазифаси

Ф.И.Ш.

Асосий иш жойи

Илмий даражаси ва унвони

1.

Кенгаш раиси

Исҳоқов Мирсодиқ Мирсултонович

Тошкент давлат шарқшунослик университети, шарқ тарихи ва фалсафаси факултети, Манбашунослик ва тасаввуф герменевтикаси кафедраси мудири

тарих фанлари доктори, профессор

2.

Кенгаш раиси ўринбосари

Эргашев Бахтияр Эргашевич

Самарқанд давлат университети, тарих факултети, Тарихшунослик ва манбашунослик кафедраси мудири

тарих фанлари доктори, профессор

3.

Кенгаш котиби

Ирисқулов Олимжон Жахонгирович

Самарқанд давлат университети, тарих факултети, Самарқанд тамаддуни тарихи кафедраси  доценти

тарих фанлари бўйича фалсафа доктори(PhD)

4

Кенгаш аъзоси

Саидов Илхом Мухиддинович

Самарқанд давлат университети, тарих факултети, Тарихшунослик ва манбашунослик кафедраси  профессори

тарих фанлари доктори, профессор

5

Кенгаш аъзоси

Турсунов Сайпулла Нарзуллаевич

Термиз давлат университети, тарих факултети, Жаҳон тарихи кафедраси мудири

тарих фанлари доктори, профессор

6

Кенгаш аъзоси

Хаитов Шодмон Ахмадович

Бухоро давлат университети, тарих факултети, Жаҳон тарихи кафедраси  профессори

тарих фанлари доктори, профессор

7

Кенгаш аъзоси

Ғаффоров Шокир Сафарович

Самарқанд давлат университети, тарих факултети, Ўзбекистон тарихи кафедраси  профессори

тарих фанлари доктори, профессор

8

Кенгаш аъзоси

Ғойибов Бобур Собирович

Самарқанд давлат университети, тарих факултети, Ўзбекистон тарихи кафедраси   доценти

тарих фанлари доктори, доцент

9

Кенгаш аъзоси

Набиев Фарҳод Ҳамидович

Самарқанд давлат университети, тарих факултети, Ўзбекистон тарихи кафедраси   профессори

тарих фанлари доктори, профессор

10

Кенгаш аъзоси

Холматов Нормуҳаммад Ўразович

Самарқанд давлат университети, тарих факултети, Археология кафедраси  мудири

тарих фанлари доктори, доцент

11

Кенгаш аъзоси

Насруллаев Махмуд

Ибодуллаевич Ўразович

Самарқанд давлат университети, тарих факултети, Ўзбекистон тарихи кафедраси  доценти

тарих фанлари номзоди, доцент

12

Кенгаш аъзоси

Эшов Боходир Джураевич

Қарши давлат университети, тарих факултети, Ўзбекистон тарихи кафедраси   профессори

тарих фанлари доктори, профессор

13

Кенгаш аъзоси

Нормуродова Гўзал Бекмуродовна

Самарқанд давлат университети, тарих факултети, Ўзбекистон тарихи кафедраси  мудири

тарих фанлари доктори, доцент

14

Кенгаш аъзоси

Бўриев Ачил

Карши давлат университети, тарих факултети, Жаҳон тарихи кафедраси  профессори

тарих фанлари номзоди, доцент

15

Кенгаш аъзоси

Уроков Дилшодбек Жамолиддинович

Ўзбекистон миллий университети, тарих факултети, Жаҳон тарихи кафедраси мудири

тарих фанлари доктори, доцент

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университетида фаолият юритаётган PhD. 03/30.12. 2019. Tar.02.10 рақамли илмий Кенгаш қошидаги Илмий семинар тўғрисида маълумот

Т/р

Илмий семинардаги вазифаси

Ф.И.Ш.

Асосий иш жойи

Илмий даражаси ва унвони

1.

Илмий семинар раиси

Саидов Илхом Мухиддинович

Самарқанд давлат университети, тарих факултети, Тарихшунослик ва манбашунослик кафедраси  профессори

тарих фанлари доктори, профессор

2.

Илмий семинар раиси ўринбосари

Муминова Гавхар Эсановна

Карши давлат университети, тарих факултети, Жаҳон тарихи кафедраси  мудири

тарих фанлари доктори, доцент

3.

Илмий семинар котиби

Рашидова Феруза Шомухаммедовна

Самарқанд давлат университети, халқаро таълим дастурлари факултети, ижтимоий-гуманитар фанлар кафедраси  мудири

тарих фанлари бўйича фалсафа доктори(PhD)

4

Илмий семинар аъзоси

Джуракулова Дилфуза Мавлоновна

Самарқанд давлат университети, тарих факултети декани

Тарих фанлари номзоди,доцент

5

Илмий семинар аъзоси

Эргашев Бахтияр Эргашевич

Самарқанд давлат университети, тарих факултети, Тарихшунослик ва манбашунослик кафедраси мудири

тарих фанлари доктори, профессор

6

Илмий семинар аъзоси

Ғаффоров Шокир Сафарович

Самарқанд давлат университети, тарих факултети, Ўзбекистон тарихи кафедраси  профессори

тарих фанлари доктори, профессор

7

Илмий семинар аъзоси

Набиев Фарход Хамидович

Самарқанд давлат университети, тарих факултети, Ўзбекистон тарихи кафедраси   профессори

тарих фанлари доктори, профессор

8

Илмий семинар аъзоси

Холматов Нормухаммад Ўразович

Самарқанд давлат университети, тарих факултети, Археология кафедраси  мудири

тарих фанлари доктори, доцент

9

Илмий семинар аъзоси

Зиёдов Шовосил Юнусович

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Имом Бухорий халқаро илмий-тадқиқот маркази директори

Тарих фанлари номзоди, катта илмий ходим

10

Илмий семинар аъзоси

ОАК экспер кенгаши аъзоси

 

 

11

Илмий семинар аъзоси

Хаитов Шодмон Ахмадович

Бухоро давлат университети, тарих факултети, Жаҳон тарихи кафедраси  профессори

тарих фанлари доктори, профессор

12

Илмий семинар аъзоси

Ғойибов Бобир Собирович

 

Самарқанд давлат университети, тарих факултети, Ўзбекистон тарихи кафедраси   доценти

тарих фанлари доктори, доцент

13

Илмий семинар аъзоси

Нормуродова Гўзал Бекмуродовна

Самарқанд давлат университети, тарих факултети, Ўзбекистон тарихи кафедраси  мудири

тарих фанлари доктори, доцент

14

Илмий семинар аъзоси

Ахмедов Тўлқин Олимжонович

ЎзР ФА Тарих институти, катта илмий ходими

тарих фанлари бўйича фалсафа доктори(PhD)

15

Илмий семинар аъзоси

Насруллаев Махмуд Ибодуллаевич

Самарқанд давлат университети, тарих факултети, Ўзбекистон тарихи кафедраси  доценти

тарих фанлари номзоди, доцент

16

Илмий семинар аъзоси

Абриев Рўзиқул Буронович

Самарқанд давлат университети, тарих факултети, Археология кафедраси  доценти

тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

17

Илмий семинар аъзоси

Рахмонов Камол Жамолович

Бухоро давлат университети, тарих факултети, Жаҳон тарихи кафедраси  доценти

тарих фанлари номзоди, доцент

18

Илмий семинар аъзоси

Мухиддинов Суннатулло Иноятович

Самарқанд давлат университети, тарих факултети, Самарқанд тамаддуни тарихи кафедраси  мудири

тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

19

Илмий семинар аъзоси

Нарманов Феруз Асфандиёрович

Самарқанд давлат университети, тарих факултети, Ўзбекистон тарихи кафедраси  ўқитувчиси

тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)