Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети ҳузуридаги Илмий даражалар берувчи DSc.03/30.12.2019.FM/T.02.09 рақамли
01.02.03 -Грунтлар ва тог жинслари механикаси» (техника фанлари), 01.02.04 - «Деформацияланувчан каттик жисм механикаси» (физика-математика фанлари), 01.02.05 - «Суюклик ва газ механикаси» (физика-математика фанлари).ихтисосликлари бўйича Илмий кенгаш

    Кенгаш Ўзбекистон Республикаси ОАКнинг 2021 йил 30 декабрдаги 310/2-сон қарори билан тасдиқланган.

    Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университетида фаолият юритаётган DSc.03/30.12.2019.FM/T.02.09 рақамли илмий Кенгаш тўғрисида тўғрисида

МАЪЛУМОТ

Т/р

Илмий кенгашдаги вазифаси

Ф.И.Ш.

Асосий иш жойи

Илмий даражаси ва унвони

1.

Кенгаш раиси

Халмуродов Рустам Ибрагимович

Самарқанд давлат университети ректори

Техника фанлари доктори, профессор

2.

Кенгаш раиси ўринбосари

Ахмедов Акром Бурханович

Ўзбекистон Миллий университети математика факультети механика ва математик моделлаштириш кафедраси, кафедра мудири

Техника фанлари доктори, профессор

3.

Кенгаш илмий котиби

Исобеков Комолбой

Ш.Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети “Назарий ва амалий механика” кафедраси доценти

Техника фанлари номзоди, доценти

4.

Кенгаш аъзолари

Хасанов Аскар Забиевич

Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти  кафедра профессори,

Техника фанлари доктори, профессор

5.

 

Ишанходжаев Абдурохмон Асемович

Тошкент давлат транспорт университети кафедра профессори,

Техника фанлари доктори, профессор

6.

 

Баходиров Азизбек Абдулазизович

“Узсаноатқурилишматериаллари” уйишмаси, бошқарув раисининг биринчи ўринбосори

Техника фанлари доктори

7.

 

Мардонов Ботир

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, кафедра профессори

физика-математика фанлари доктори, профессор

8.

 

Исмайилов Кубаймурод

Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти, кафедра профессори

техника фанлари доктори, профессор

9.

 

Абиров Рустам Абдуллаевич

ЎзР ФА Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти, лаборатория мудири

физика-математика фанлари доктори, профессор

10.

 

Худойназаров Хайрулла

Самарқанд давлат университети, кафедра мудири

техника фанлари доктори, профессор

11.

 

Акилов Жаҳон Акилович

Самарқанд давлат архитектура қурилиш институти, кафедра профессори

физика-математика фанлари доктори профессор

 

12.

 

Мавланов Тўлқин

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра профессори

техника фанлари доктори, профессор

13.

 

 

Абдикаримов Рустамхон Алимханович

Тошкент молия институти, кафедра профессори

физика-математика фанлари доктори, профессор

14.

 

Хўжаёров Бахтиёр

Самарқанд давлат университети, кафедра мудири

физика-математика фанлари доктори, профессор

15.

 

Бурнашев Владимир Фидратович

Самарқанд давлат университети, кафедра профессори

физика-математика фанлари бўйича фан доктори (DSc),

16.

 

Махмудов Жамол Махмуд ўғли

Самарқанд давлат университети, кафедра доценти

физика-математика фанлари бўйича фан доктори (DSc)

Ш.Рашидов номидаги Самарқанд давлат университетида фаолият юритаётган DSc.03/30.12.2019.FM/T.02.09 рақамли илмий қошидаги Илмий семинарлар тўғрисида маълумот

Т/р

Илмий семинардаги вазифаси

Ф.И.Ш.

Асосий иш жойи

Илмий даражаси ва унвони

01.02.03 – Грунтлар ва тоғ жинслари механикаси, 01.02.04 – Деформацияланувчи қаттиқ жисм механикаси

1.

Илмий семинар раиси

Худойназаров Хайрулла

Самарқанд давлат университети, кафедра мудири, профессор

Техника фанлари доктори, профессор

2.

Илмий семинар раиси ўринбосари

Хасанов Аскар Забиевич

Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти, кафедра профессори

техника фанлари доктори, профессор

3.

Илмий семинар раиси ўринбосари

Исмайилов Кубаймурод

Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти, кафедра профессори

техника фанлари доктори, профессор

4.

Илмий семинар котиби

Бердиев Шавкат Давронович

Самарқанд давлат университети, кафедра доценти

техника фанлари номзоди, доцент

5.

Илмий семинар аъзоси

Байзаков Абжалил Абдамитович

Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти, факультет декани,

техника фанлари номзоди, доцент

6.

Илмий семинар аъзоси

Баходиров Азизбек Абдулазизович

“Ўзсаноатқурилишматериаллари” уюшмаси, бошқаруви раисининг биринчи ўринбосари

техника фанлари номзоди, доцент

7.

Илмий семинар аъзоси

Якубов Муқимжон

Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти, кафедра доценти

техника фанлари номзоди, доцент

8.

Илмий семинар аъзоси

Мардонов Ботир

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, кафедра профессори

физика-математика фанлари доктори, профессор

9.

Илмий семинар аъзоси

Халжигитов Абдували Абдусамадович

Ўзбекистон миллий университети кафедра профессори

физика-математика фанлари доктори, профессор

10.

Илмий семинар аъзоси

Абиров Рустам Абдуллаевич

ЎзР ФА Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти, лаборатория мудири

физика-математика фанлари доктори, профессор

11.

Илмий семинар аъзоси

Ялғашев Бурхон Файзуллаевич

Тошкент вилояти халқ таълими ходимларини ҚТ ва МО маркази директори

физика-математика фанлари номзоди, доцент

12.

Илмий семинар аъзоси

Буранов Худоёр

Самарқанд давлат университети, кафедра доценти

физика-математика фанлари номзоди, доцент

13.

ОАК эксперт кенгаши аъзоси

 

 

 

14.

Илмий семинар аъзоси

Мамасолиев Қозоқбой

Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти, кафедра доценти

физика-математика фанлари номзоди, доцент

15.

Илмий семинар аъзоси

Ахмедов Акром Бурханович

Ўзбекистон миллий университети, кафедра мудири

физика-математика фанлари доктори, профессор

16.

Илмий семинар аъзоси

Мадатов Абдураим

Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти, кафедра доценти

техника фанлари номзоди, доцент

17.

Илмий семинар аъзоси

Бузруков Закирё Саттиходжаевич

Наманган муҳандислик-қурилиш институти доценти

физика-математика фанлари номзоди, доцент

18.

Илмий семинар аъзоси

Икрамов Файзулла Абдуллаевич

Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти, кафедра доценти

техника фанлари номзоди, доценти

19.

Илмий семинар аъзоси

Хасанов Зоир Аскарович

Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти, кафедра доценти

техника фанлари номзоди, доцент

20.

Илмий семинар аъзоси

Кондратьев Владимир Анатольевич

Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти, кафедра доценти

техника фанлари номзоди, доцент

21.

Илмий семинар аъзоси

Қаршиев Абдували Беркинович

Тошкент ахборот технологиялари университети, Самарқанд филиали, кафедра мудири

физика-математика фанлари номзоди, доцент

22.

Илмий семинар аъзоси

Абдуллаев Обид

Самарқанд давлат университети, кафедра доценти

физика-математика фанлари номзоди, доцент

23.

Илмий семинар аъзоси

Хушвақтов Абдухомид

Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти, кафедра доценти

техника фанлари номзоди, доцент

24.

Илмий семинар аъзоси

Нишонов Ўткир Анжибоевич

Самарқанд давлат университети, кафедра катта ўқитувчиси

физика-математика  фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

25.

Илмий семинар аъзоси

Худойбердиев Зокир Бозорбоевич

Самарқанд давлат университети, кафедра катта ўқитувчиси

физика-математика  фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

01.02.05 – Суюқлик ва газ механикаси (физика-математика фанлари бўйича)

1.

Илмий семинар раиси

Хўжаёров Бахтиёр

Самарқанд давлат университети, кафедра мудири,

физика-математика фанлари доктори, профессор

2.

Илмий семинар раис ўринбосари

Акилов Жаҳон Акилович

Самарқанд давлат архитектура қурилиш институти, кафедра профессори

физика-математика фанлари доктори, профессор

3.

Илмий семинар котиби

Махмудов Жамол Махмуд ўғли

Самарқанд давлат университети, кафедра доценти,

физика-математика фанлари бўйича фан доктори (DSc)

4.

Илмий семинар аъзоси

Абдикаримов Рустамхон Алимханович

Тошкент молия институти, кафедра профессори,

физика-математика фанлари доктори, профессор

5.

Илмий семинар аъзоси

Нормуродов Чори Бегалиевич

Термиз давлат университети, кафедра мудири,

физика-математика фанлари доктори, профессор

6.

Илмий семинар аъзоси

Бурнашев Владимир Фидратович

Самарқанд давлат университети, кафедра профессори

физика-математика фанлари бўйича фан доктори (DSc), катта илмий ходим

7.

Илмий семинар аъзоси

Мавланов Тўлқин

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра профессори

техника фанлари доктори, профессор

8.

Илмий семинар аъзоси

Файзиев Бекзод Муртазаевич

Самарқанд давлат университети, кафедра доценти

физика-математика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

9.

Илмий семинар аъзоси

Джиянов Турсунпўлат Ортиқович

Самарқанд давлат университети, кафедра катта ўқитувчиси

физика-математика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

10.

Илмий семинар аъзоси

Сайдуллаев Усмонали Жўраевич

Самарқанд давлат университети, кафедра катта ўқитувчиси

физика-математика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

11.

Илмий семинар аъзоси

Зикиряев Шавкат Худаярович

Самарқанд давлат архитектура қурилиш институти, кафедра катта ўқитувчиси

физика-математика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

12.

Илмий семинар аъзоси

Сулаймонов Фозил Уралович

Жиззах давлат педагогика институти, кафедра мудири

физика-математика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

13.

Илмий семинар аъзоси

Сафаров Рахмон

Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти, кафедра доценти

техника фанлари номзоди, доцент

14.

Илмий семинар аъзоси

Жабборов Мамасоли Содикович

амарқанд давлат архитектура-қурилиш институти, кафедра доценти

физика-математика фанлари номзоди, доцент

15.

Илмий семинар аъзоси

Назаров Умарали Абдувахобович

Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти, кафедра доценти

физика-математика фанлари номзоди, доцент

16.

ОАК эксперт кенгаши аъзоси

 

 

 

17.

Илмий семинар аъзоси

Зокиров Асқар Халилович

Ўзбекистон Миллий университети, кафедра доценти

физика-математика фанлари номзоди, доцент

18.

Илмий семинар аъзоси

Чўлиев Эркин Омонович

Навоий давлат педагогика институти, кафедра доценти

физика-математика фанлари номзоди, доцент

19.

Илмий семинар аъзоси

Жаманқулова Фазилат Эсиргаповна

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, кафедра катта ўқитувчиси

техника фанлари номзоди

20.

Илмий семинар аъзоси

Шадмонов Илхом Эргашевич

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, бўлим бошлиғи,

техника фанлари номзоди

21.

Илмий семинар аъзоси

Мустафақулов Жаббор Аҳмадқулович

Жиззах политехника институти, кафедра мудири

физика-математика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)