Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети ҳузуридаги Илмий даражалар берувчи PhD.03/30.12.2019.FM 02.04 рақамли 01.04.05-Оптика, 01.04.09-магнит ҳодисалар физикаси ихтисосликлари бўйича Илмий кенгаш

    Кенгаш Ўзбекистон Республикаси ОАКнинг 2021 йил 30 декабрдаги 310/2-сон қарори билан тасдиқланган.

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университетида фаолият юритаётган PhD.03/30.12.2019.FM 02.04  рақамли илмий Кенгаш тўғрисида тўғрисида

МАЪЛУМОТ

Т/р

Илмий кенгашдаги вазифаси

Ф.И.Ш.

Асосий иш жойи

Илмий даражаси ва унвони

1.

Кенгаш раиси

Ашуров Мухсинджон Хуррамович

Самарқанд давлат университети, «Фонон» ИИБ бош директори,

физика-метематика фанлари доктори, профессор, академик

2.

Кенгаш раиси ўринбосари

Кувандиков Облокул

Самарқанд давлат университети,  кафедра профессори

физика-метематика фанлари доктори, профессор

3.

Кенгаш илмий котиби

Ражабов Рустам Мустафоевич

Самарқанд давлат университети, кафедра мудири

физика-метематика фанлари номзоди, доцент

4.

Кенгаш аъзолари

Мукимов Камил

Ўзбекистон Миллий университети, кафедра профессори, академик

физика-метематика фанлари доктори

5.

Кенгаш аъзолари

Юлдашев Уришбай

Жиззах давлат политехника институти, кафедра профессори

физика-метематика фанлари доктори, профессор

6.

Кенгаш аъзолари

Тураев Эргаш Юлдашевич

Термиз давлат университети, кафедра профессори

физика-метематика фанлари доктори

7.

Кенгаш аъзолари

Низомов Негмат

Самарқанд давлат университети, кафедра профессори

физика-метематика фанлари доктори

8.

Кенгаш аъзолари

Сабиров Леонард

Самарқанд давлат университети, кафедра профессори

физика-метематика фанлари доктори

9.

Кенгаш аъзолари

Астанов Салих

Бухоро муҳандислик-технология институти, кафедра профессори

физика-метематика фанлари доктори

10.

Кенгаш аъзолари

Эшкабилов Напас Бекназарович

Самарқанд давлат университети, кафедра мудири

физика-метематика фанлари доктори

11.

Кенгаш аъзолари

Курталиев Эльдар Нуриевич

Самарқанд давлат университети, кафедра доценти

физика-метематика фанлари доктори

12.

Кенгаш аъзолари

Қодиров Мўмин Қодирович

Термиз давлат университети, кафедра профессори

физика-метематика фанлари доктори

13.

Кенгаш аъзолари

Ташатов Алланазар Қаршиевич

Қарши давлат университети, кафедра профессори

физика-метематика фанлари доктори

14.

Кенгаш аъзолари

Нормуродов Муродулло

Қарши давлат университети, кафедра профессори

физика-метематика фанлари доктори

15.

Кенгаш аъзолари

Эшпўлатов Барат Эшпўлатович

Тошкент ахборот технологиялари унивеситети (Самарқанд филиали), кафедра профессори

физика-метематика фанлари доктори

16.

Кенгаш аъзолари

Ахмеджанов Фархад Рашидович

Ион плазма ва лазер технологиялари институти, лаборатория мудири, профессор

физика-метематика фанлари доктори

17.

Кенгаш аъзолари

Қўйлиев Бахрон Тўхлиевич

Қарши давлат университети, Физика факультети декани, профессор

физика-метематика фанлари номзоди,

18.

Кенгаш аъзолари

Хушвақтов Ҳаким Абдулҳақович

Самарқанд давлат университети, илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректор

физика-метематика фанлари доктори

19.

Кенгаш аъзолари

Семёнов Денис Иванович

Самарқанд давлат университети, кафедра доценти

физика-метематика фанлари доктори

20.

Кенгаш аъзолари

Ўсаров Ўктам Туратович

Самарқанд давлат архитектура қурилиш институти, кафедра профессори

физика-метематика фанлари номзоди

21.

Кенгаш аъзолари

Муродов Гуломхон

Самарқанд давлат университети, кафедра доценти

физика-метематика фанлари номзоди

Ш.Рашидов номидаги Самарқанд давлат университетида фаолият юритаётган PhD.03/30.12.2019.FM 02.04  рақамли илмий Кенгаш қошидаги Илмий семинарлар тўғрисида маълумот

Т/р

Илмий семинардаги вазифаси

Ф.И.Ш.

Асосий иш жойи

Илмий даражаси ва унвони

1.

Илмий семинар раиси

Семёнов Денис Иванович

Самарканд давлат университети, кафедра доценти

физика-математика фанлари доктори

2.

Илмий семинар раиси ўринбосари

Хушвактов Хаким Абдулхакович

Самарканд давлат университети, илмий ишлар ва инновациялар буйича проректор

физика-математика фанлари доктори

3.

Илмий семинар котиби

Салохитдинова Майсара Камолиддиновна

Самарканд давлат университети, кафедра доценти

физика-математика фанлари номзоди

4.

Илмий семинар аъзоси

Низомов Неъмат Низомович

Самарканд давлат университети, кафедра профессори

физика-математика фанлари доктори

5.

Илмий семинар аъзоси

Сабиров Леонард Мухаммеджанович

Самарканд давлат университети, кафедра профессори

физика-математика фанлари доктори

6.

Илмий семинар аъзоси

Эшкобилов Нафас Бекназарович

Самарканд давлат университети, кафедра мудири, профессор

физика-математика фанлари доктори

7.

Илмий семинар аъзоси

Кувондиков Облокул

Самарканд давлат университети, кафедра профессори

физика-математика фанлари доктори

8.

Илмий семинар аъзоси

Кодиров Мумин Кодирович

Термиз давлат университети профессори.

физика-математика фанлари доктори

9.

Илмий семинар аъзоси

Эшпулатов Барот

Тошкент Ахборот Технологиялари университети Самарканд филиали, кафедра профессори

физика-математика фанлари доктори

10.

ОАК эксперт кенгаши аъзоси

 

 

 

11.

Илмий семинар аъзоси

Арзикулов Эшкувват Улашович

Самарқанд давлат университети, кафедра доценти

физика-метематика фанлари доктори

12.

Илмий семинар аъзоси

Курталиев Эльдар Нуриевич

Самарқанд давлат  университети, кафедра доценти

физика-метематика фанлари доктори

13.

Илмий семинар аъзоси

Ражабов Рустам Мустафоевич

Самарканд давлат университети, кафедра мудири, доцент

физика-математика фанлари номзоди

14.

Илмий семинар аъзоси

Муродов Fуломхон

Самарканд давлат университети, кафедра доценти

физика-математика фанлари номзоди

15.

Илмий семинар аъзоси

Астанов Солих Хусенович

Бухоро инженер-технология институти, кафедра профессори

физика-математика фанлари доктори

16.

Илмий семинар аъзоси

Куйлиев Бахрон Тухлиевич

Карши давлат университети, кафедра мудири, профессор

физика-математика фанлари номзоди

17.

Илмий семинар аъзоси

Абсанов Ахмад Абдусатторович

Самарканд давлат университети, кафедра доценти

физика-математика фанлари номзоди

18.

Илмий семинар аъзоси

Шодиев Зокир Миртозаевич

Самарканд давлат университети  доцент

физика-математика фанлари номзоди

19.

Илмий семинар аъзоси

Ахмеджанов Фарход Рашидович

Ион плазма ва лазер технологиялари институти, лаборатория мудири, профессор

физика-метематика фанлари доктори

20.

Илмий семинар аъзоси

Хамраев Нурлибой Саъдиевич

Самарканд давлат университети, кафедра доценти

физика-математика фанлари номзоди

21.

Илмий семинар аъзоси

Ўсаров Ўктам Туратович

Самарқанд давлат архитектура қурилиш институти, кафедра профессори

физика-метематика фанлари номзоди

22.

Илмий семинар аъзоси

Субхонкулов Илхомжон

Самарканд давлат университети, кафедра доценти

физика-математика фанлари номзоди