Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети ҳузуридаги Илмий даражалар берувчи DSc.0330.12.2019.F.02.02 рақамли
09.00.01-Онтология, гноселогия ва мантиқ, 09.00.02-Онг, маданият ва амалиёт шакллари фалсафаси, 09.00.03-Фалсафа тарихи, 09.00.04-Ижтимоий фалсафа, 09.00.05-Миллий ғоя тарғиботи технологиялари, 09.00.06-Ғоялар тарихи ва методологияси, 09.00.07-Маънавият тарихи ва назарияси ихтисосликлари бўйича Илмий кенгаш

    Кенгаш Ўзбекистон Республикаси ОАКнинг 2021 йил 30 декабрдаги 310/2-сон қарори билан тасдиқланган.

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университетида фаолият юритаётган DSc.0330.12.2019.F.02.02 рақамли илмий кенгаш тўғрисида

МАЪЛУМОТ

Т/р

Илмий кенгашдаги вазифаси

Ф.И.Ш.

Асосий иш жойи

Илмий даражаси ва унвони

1.

Кенгаш раиси

Негматова Шахзода Шухратовна

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд Давлат университети Ёшлар масалалари ва маънавий-маърифий ишлар бўйича биринчи проректори

Фалсафа фанлари доктори (DSc), доцент

2.

Кенгаш илмий котиби

Джуракулов Хусан Анварович

Самарқанд давлат университети,  “Фалсафа ва миллий ғоя” кафедраси доценти

Фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент

3.

Кенгаш аъзоси

Абдуллаева Насиба Бўроновна

Ўзбекистон миллий университети профессори

фалсафа фанлари доктори (DSc), доцент

4.

Кенгаш аъзоси

Айматов Аминжон Қудратович

Самарқанд давлат университети Ўзбекистон Финландия педагогика институти, факультет декани

фалсафа фанлари доктори (DSc), доцент

5.

Кенгаш аъзоси

Нишонова Озода Жалолитдиновна

Ўзбекистон миллий университети профессори

фалсафа фанлари доктори (DSc), доцент

6.

Кенгаш аъзоси

Самадов Актамкул Рафикович

Самарқанд давлат университети профессори

фалсафа фанлари доктори (DSc), доцент

7.

Кенгаш аъзоси

Саидқосимов Акбар Исаханович

Жиззах давлат педагогика институти профессори

фалсафа фанлари доктори (DSc), профессор

8.

Кенгаш аъзоси

Хажиева Мақсуда Султановна

Урганч давлат университети, “Ўзбекистонда демократик жамият қуриш назарияси”  кафедраси мудири

фалсафа фанлари доктори, профессор

9.

Кенгаш аъзоси

Яхшиликов Журабой Яхшиликович

Самарқанд давлат университети профессори

фалсафа фанлари доктори,  профессор

10.

Кенгаш аъзоси

Ғайбуллаев Отабек Муҳаммадиевич

Самарқанд давлат чет тиллар  институти Ёшлар масалалари ва маънавий-маърифий ишлар бўйича биринчи проректори Самарқанд давлат университети профессори (ўриндошлик асосида)

фалсафа фанлари доктори, профессор

11.

Кенгаш аъзоси

Яздонов Улуғбек Тошмуротович

Тошкент давлат аграр университети Самарқанд филиали, “Ижтимоий фанлар” кафедраси мудири

фалсафа фанлари доктори (DSc), доцент

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд Давлат университетида фаолият юритаётган DSc.0330.12.2019.F.02.02 рақамли илмий кенгаш қошидаги Илмий семинар тўғрисида маълумот

Т/р

Илмий семинардаги вазифаси

Ф.И.Ш.

Асосий иш жойи

Илмий даражаси ва унвони

1.

Илмий семинар раиси

Самадов Актамкул Рафикович

Самарқанд давлат университети профессори

фалсафа фанлари доктори (DSc), доцент

2.

Илмий семинар раиси ўринбосари

Яхшиликов

Журабой Яхшиликович

Самарқанд давлат университети профессори

фалсафа фанлари доктори,  профессор

3.

Илмий семинар котиби

Эргашева Маҳбуба Хотамбековна

Самарқанд давлат университети доценти

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

4.

Илмий семинар аъзоси

Абдуллаева Насиба Бўроновна

Ўзбекистон миллий университети профессори

фалсафа фанлари доктори (DSc), доцент

5.

Илмий семинар аъзоси

Айматов Аминжон Қудратович

Самарқанд давлат университети Ўзбекистон Финландия педагогика институти, факультет декани

фалсафа фанлари доктори (DSc), доцент

6.

Илмий семинар аъзоси

Джураев Лукмон Нарзуллаевич

Самарқанд давлат университети доценти

фалсафа фанлари доктори (DSc), доцент

7.

Илмий семинар аъзоси

Джуракулов Хусан Анварович

Самарқанд давлат университети,  “Фалсафа ва миллий ғоя” кафедраси доценти

Фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент

8.

Илмий семинар аъзоси

Негматова Шахзода Шухратовна

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд Давлат университети Ёшлар масалалари ва маънавий-маърифий ишлар бўйича биринчи проректори

Фалсафа фанлари доктори (DSc), доцент

9.

Илмий семинар аъзоси

Нишонова Озода Жалолитдиновна

Ўзбекистон миллий университети профессори

 

фалсафа фанлари доктори (DSc), доцент

10.

Олий аттестация комиссияси. Эксперт Кенгаш аъзоси

-

-

-

11.

Илмий семинар аъзоси

Мухдммадиев Нурмат

Эргашевич

Тошкент  педиатрия  тиббиёт институти

профессори

фалсафа фанлари номзоди,

профессор

12.

Илмий семинар аъзоси

Турсункулова Шахноза Туйчиевна

Самарқанд давлат университети доценти

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

13.

Илмий семинар аъзоси

Шарипов Абдухакимжон Зиёитдинович

Бухоро давлат университети доценти

фалсафа фанлари доктори (DSc), доцент

14.

Илмий семинар аъзоси

Яздонов Улуғбек Тошмуротович

Тошкент давлат аграр университети Самарқанд филиали, “Ижтимоий фанлар” кафедраси мудири

фалсафа фанлари доктори (DSc), доцент

15.

Илмий семинар аъзоси

Ғайбуллаев

Отабек Муҳаммадиевич

Самарқанд давлат чет тиллар  институти Ёшлар масалалари ва маънавий-маърифий ишлар бўйича биринчи проректори Самарқанд давлат университети профессори (ўриндошлик асосида)

фалсафа фанлари доктори, профессор