Самарқанд давлат университети ҳузуридаги Илмий даражалар берувчи PhD.03/30.12.2019.B.02.08 рақамли 03.00.05-Ботаника, 03.00.06-Зоология, 03.00.08-Одам ва ҳайвонлар физиологияси, 03.00.09-Ўсимликлар физиологияси ва биокимёси, 13.00.02-Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (биология фанлари бўйича) ихтисосликлари бўйича Илмий кенгаш.

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети ҳузуридаги биология фанлари бўйича илмий даража берувчи PhD.03/30.12.2019.B.02.08 рақамли илмий кенгаш таркиби

Т/р

Фамилияси, исми,

отасининг исми

Туғилган йили

Илмий кенгашдаги ихтисослик шифри

Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони

1

Ражабов Тошпулот Файзуллоевич (Раис)

1980

03.00.05

Самарқанд давлат университети, Агробиотехнологиялар ва озиқ-овқат хавфсизлиги институти, директор. биология фанлари доктори

2

Иззатуллаев Зувайд (Раис ўринбосари)

1943

03.00.06

Самарқанд давлат университети, кафедра профессори, биология фанлари доктори, профессор.

3

Кузиев Мирзохид Садуллоевич (Илмий котиб)

1982

03.00.08

Самарқанд давлат университети, кафедра мудири, биология фанлари бўйича фалсафа доктори (ПҳД), дотцент

4

Тожибоев Комил Шаробитдинович

1973

03.00.05

Ботаника институти, бош илмий ҳодим, биология фанлари доктори, акадимик

5

Хайдаров Хислат Қудратович 

1963

03.00.05

Самарқанд давлат университети, кафедра мудири, биология фанлари доктори, профессор

6

Мавлонов Хударган

1946

03.00.05

Жиззах давлат педагогика институти, кафедра мудири, биология фанлари доктори, проффессор

7

Ташпулатов Йигитали Шавкатиллаевич

 1981

03.00.05

Тошкент Аграр университети Самарқанд филиали, кафедра мудири, биология фанлари бўйича фалсафа доктори (ПҳД), дотцент

8

Жабборов Абдурашид Раимович

1950

03.00.06

Самарқанд давлат университети, кафедра мудири, биология фанлари доктори, профессор

9

Эшова Холиса Саидовна

1962

03.00.06

Ўзбекистон Миллий университети, кафедра профессори, биология фанлари доктори, профессор

10

Фундукчиев Семён Энверович

1949

03.00.06

Самарқанд давлат университети, кафедра доценти, биология фанлари номзоди, дотцент

11

Нарзуллаев Сардорбек Бахриддинович

1990

03.00.06

Самарқанд давлат университети, кафедра ўқитувчиси, биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

12

Ўроқов Сирожиддин Худайбердиевич

1981

03.00.07

Самарқанд давлат университети, декан, биология фанлари доктори, доцент

13

Джабборов Иброҳим Шадмонович

1959

03.00.07

Самарқанд давлат университети, кафедра доценти, биология фанлари доктори, дотцент

14

Хўжаев Жўрақул Хўжаевич

1935

03.00.07

Самарқанд давлат университети, кафедра профессори, биология фанлари доктори, профессор

15

Ҳоллиев Аскар Эргашович

1959

03.00.07

Бухоро давлат университети, кафедра профессори, биология фанлари доктори, профессор

16

Авутхонов Бурхон Собирович

1976

03.00.07

Самарқанд давлат университети, кафедра мудири, биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), дотцент

17

Ражамуродов Зайнитдин Турапович

1948

03.00.08

Самарқанд давлат университети, кафедра профессори, биология фанлари доктори, профессор

18

Матчанов Азат Таубалдиевич

1952

03.00.08.

Қорақалпоқ давлат университети, кафедра мудири, биология фанлари доктори, профессор

19

Курбанов Шонияз

1940

03.00.08.

Қарши давлат университети, кафедра профессори, биология фанлари доктори, профессор

20

Рузиев Юнус Самандарович

1982

03.00.08

Самарқанд давлат университети, кафедра доценти, биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), дотцент

 

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университетида фаолият юритаётган PhD.03/30.12.2019.В.02.08 рақамли илмий Кенгаш қошидаги илмий семинар тўғрисида маълумот

Т/р

Илмий семинардаги вазифаси

Ф.И.Ш.

Асосий иш жойи

Илмий даражаси ва унвони

1.

Илмий семинар раиси

Ҳайдаров Хислат Қудратович

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети биология факултети ботаника кафедраси профессори

Биология фанлари доктори, профессор

2.

Илмий семинар раиси ўринбосари

Жабборов Абдурашид Раимович

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети биология факултети зоология кафедраси профессори

Биология фанлари доктори, профессор

3.

Илмий семинар аъзоси

Номозова Зебуннисо Бахроновна

(илмий котиб)

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети биология факултети ботаника кафедраси доценти

Биология фанлари номзоди, доцент

4.

Мавлонов Хударган

Жиззах давлат педагогика институти физиология ва экология кафедраси профессори

Биология фанлари доктори, профессор

5.

Кобулова Флора Джабборовна

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети биология факултети ўсимликлар физиологияси ва микробиология кафедраси доценти

Биология фанлари номзоди, доцент

6.

Жалов Холмурод Ҳакимович

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети биология факултети ботаника кафедраси доценти

Биология фанлари

бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент

7.

Исломов Бустон Султонович

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети биология факултети ботаника кафедраси доценти

Биология фанлари номзоди, доцент

8.

Муқумов Илхом Уктамович

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети биология факултети ботаника кафедраси ассистенти

Биология фанлари номзоди, ассистент

9.

ОАК эксперт кенгаши аъзоси

 

 

10.

Умурзакова Зебинисо Искандаровна

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети биология факултети ботаника кафедраси доценти

Биология фанлари номзоди, доцент

11.

Иззатуллаев Зувайдулло

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети профессори

Биология фанлари доктори, профессор

12.

Боймуродов Хусниддин Тошболтаевич

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети профессори

Биология фанлари доктори, профессор

13.

Алланазарова Наталия Алеуатдиновна

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университетининг Ўзбекистон-Финляндия педагогика институти доценти

Биология фанлари номзоди, доцент

14.

Ботиров Аминжон Розимбоевич

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети биология факултети зоология кафедраси доценти

Биология фанлари номзоди, доцент

15.

Қудратов Жасур Асилбекович

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети биология факултети зоология кафедраси доценти

Биология фанлари

бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент

16.

Фундикчиев Семён Энверович

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети биология факултети зоология кафедраси доценти

Биология фанлари номзоди, доцент

17.

Хакимов Нажмиддин Хакимович

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети биология факултети зоология кафедраси доцент

Биология фанлари номзоди, доцент

18.

Алиқулов Бегали Сайдуллаевич

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети биология факултети доценти

Биология фанлари

бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент

19.

Курбанов Шонияз

Қарши давлат университети профессори

Биология фанлари доктори, профессор

20.

Ражамуродов Зайнитдин Турапович

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети биология факултети одам ҳамда ҳайвонлар физиологияси ва биокимёси кафедраси профессори

Биология фанлари доктори, профессор

21.

Ширинова Инобат Анваровна

Гулистон давлат университети профессори

Биология фанлари доктори, профессор

22.

Душанова Гавхар Абдукаримовна

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети биология факултети генетика ва биотехнология кафедраси доценти

Биология фанлари номзоди, доценти

23.

Базаров Бахритдин Махаммадиевич

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети биология факултети одам ҳамда ҳайвонлар физиологияси ва биокимёси кафедраси доценти

Биология фанлари номзоди, доценти

24.

Хайитов Даврон Ғайбуллоевич

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети биология факултети одам ҳамда ҳайвонлар физиологияси ва биокимёси кафедраси доценти

Биология фанлари

бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент

25.

Кузиев Мирзохид Садуллоевич

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети биология факултети одам ҳамда ҳайвонлар физиологияси ва биокимёси кафедраси доценти

Биология фанлари

бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент

26.

Рўзиев Юнус Самандарович

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети доценти

Биология фанлари

бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент

27.

Сафин Марс Габдулхакович

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети биология факултети одам ҳамда ҳайвонлар физиологияси ва биокимёси кафедраси доценти

Биология фанлари номзоди, доцент