Илмий кенгаши котиби

Болтаев Мардонқул

  •  Қабул вақти: сешанба – жума кунлари (14-00 – 16-00)
  •  Телефон: (8 366)239-17-63
  •  Электрон почта: el-kotib@samdu.uz

Биография

1975-1980 –  йиллар Самарқанд Давлат университети ўзбек ва тожик филологияси факультети талабаси.
1980-1990 –  йиллар Самарқанд Давлат университети ўзбек филологияси факультети умумий тилшунослик кафедраси лаборанти, катта лаборанти, соатбай ўқитувчиси.
1990-1993 –  йиллар Самарқанд Давлат университети факультетлараро ўзбек тили кафедраси ўқитувчиси.
1993-2008 –  йиллар Самарқанд  Давлат университети амалий тилшунослик, ўзбек тили ва адабиёти ўқитиш методикаси кафедраси катта ўқитувчиси.
2008-2015 –  йиллар Самарқанд Давлат университети амалий тилшунослик, ўзбек тили ва адабиёти ўқитиш методикаси кафедраси доценти.
2009-2016 –  йиллар Самарқанд Давлат университетининг девонхонаси мудири (ўриндошлик асосида).
2015-2017 –  йиллар Самарқанд Давлат университетининг ўзбек тили ва адабиёти кафедраси,  ўзбек тили ва адабиёти ўқитиш методикаси кафедраси доценти.
2017- йилдан Самарқанд Давлат университети Илмий кенгаши котиби

Университет илмий кенгаши

Университет Илмий кенгаши Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида” ва “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури тўғрисида”ги Қонунлари ҳамда Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2011 йил 3 декабрдагн 487-сонли буйруғи билан тасдиқланган “Олий ўқув юртининг Илмий кенгаши тўғрисидаги намунавий низом”га мувофиқ тайёрланган низом асосида ташкил этилади.

Илмий кенгаш таркибига университет ректори, проректорлар, Илмий кенгаш котиби, факультетлар деканлари, университет таркибига кирувчи мустақил ташкилот ва тармоқлар раҳбарлари, мутахассис чиқарувчи айрим кафедралар мудирлари, ҳарбий кафедра бошлиғи, университетнинг айрим бўлим бошлиқлари, жамоат ташкилотлари раҳбарлари, малака ошириш ва қайта тайёрлаш маркази бошлиғи, университет қошидаги академик лицей  директори  ўз хизмат лавозимлари бўйича киритилади. Бундан ташқари, Илмий кенгашнинг бошқа аъзолари факультетларнинг умумий мажлисларида яширин овоз бериш йўли билан сайланадилар. Университет Илмий кенгашининг ваколат муддати 5 йил. Илмий кенгашнинг мақсади университет жамоасининг интеллектуал салоҳияти, илмий, педагогик ва бошқа имкониятларини Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги қонуни ва “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”да белгиланган вазифаларнинг бажарилишини таъминлаш, олий таълимнинг давлат таълим стандарти талаблари даражасида мукаммал билим, малака, кўникмаларга эга бўлган профессионал мутахассислар тайёрлашга йўналтиришдан иборат. Илмий кенгаш мажлислари режа асосида ўтказилади ва баённома билан расмийлаштирилади. Баённомалар Илмий кенгаш раиси ва илмий котиб томонидан имзоланади. Илмий кенгаш қарорлари университет ректори томонидан тасдиқланганидан сўнг кучга киради.

Самарқанд Давлат университети  кенгаши таркиби

Ф.И.О.

Ф.И.О.

1.

Халмурадов Рустам 

37.

Қипчоқов Баҳодир

2.

Айматов Аминжон 

38.

Эшназаров Жўрақул 

3.

Солиев Аҳмаджон

39.

Облоназаров Фахриддин

4.

Хушвақтов Ҳаким 

40.

Маҳматмуродов Шавкат 

5.

Раҳмонов Исмоил

41.

Файзиев Мирзаали 

6.

Носиров Мухтор 

42.

Нуриддинова Майсара 

7.

Тўхтаев Хайрулла 

43.

Абсанов Аҳмад 

8.

Болтаев Мардон 

44.

Қувондиқов Облоқул  

9.

Пардаев Ислом 

45.

Гаргаш Равендер

10.

Алиқулов Бегали  

46.

Ҳайдаров Бахтиёр 

11.

Низомова Нигора  

47.

Мактабгача таъл.фак.вакили

12.

Нуронийлар кенг.вакили

48.

Мардонов Эшим

13.

Тўхлиева Шарофат  

49.

Хайриев Исроил

14.

Абдуллаева Сетора  

50.

Мустафоев Шомурод  

15.

Қурбонниёзов Сафарбой 

51.

Муллажонова Нигина

16.

Ўроқов Шерзод 

52.

Бобоёров Абдусаттор  

17.

Рўзиев Юнус

53.

Жуманов Исроил 

18.

Аббосов Субҳон 

54.

Хўжаёров Бахтиёр 

19.

Абдуллаева Альбина  

55.

Йўлдошев Шамсиддин

20.

Ряснянская Раиса 

56.

Арабов Нурали

21.

Ишниязова Шаҳноза   

57.

Низомов Ахтам 

22.

Келдиёров Худаёр 

58.

Мусулмонов Норйигит  

23.

Ходжаев Жўрақул  

59.

Муҳаммадиев Нурали 

24.

Жабборов Абдурашид 

60.

Муродов Қодир 

25.

Бегматов Акрам 

61.

Негматова Шаҳзода

26.

Лақаев Саидаҳмад   

62.

Салаҳутдинова Мушар.

27.

Ҳасанов Ақназар 

63.

Негматов Исоқ 

28.

Пардаев Азамат  

64.

Ражабов Тошпўлат  

29.

Муҳиддинов Муслиҳиддин 

65.

Холиқулов Шоди

30.

Ҳамроев Жумақул  

66.

Ҳошимов Фарҳод

31.

Ибрагимов Лутфулло  

67.

Мирзаев Раҳматилла 

32.

Абулқосимов Али 

68.

Рўзимуродов Жалол

33.

Қобилов Эргаш

69.

Умидуллаев Шуҳрат  

34.

Жўрақулова Дилфуза  

70.

Ёшлар иттиф.таш.вакили 

35.

Аванесова Нона 

71.

Умаров Азамат 

36.

Ғаниев Камолиддин

72.

Бўриев Илёс