Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети ҳузуридаги Илмий даражалар берувчи DSc.03/30.12.2019.FM.02.01 рақамли 01.01.01-Математик анализ, 01.01.02-Дифференциал тенгламалар ва математик физика, 13.00.02-Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (математика фанлари бўйича) ихтисосликлари бўйича Илмий кенгаш

    Кенгаш Ўзбекистон Республикаси ОАКнинг 2021 йил 30 декабрдаги 310/2-сон қарори билан тасдиқланган.

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университетида фаолият юритаётган DSc.03/30.12.2019.FM.02.01 рақамли илмий Кенгаш тўғрисида

МАЪЛУМОТ

Т/р

Илмий кенгашдаги вазифаси

Ф.И.Ш.

Асосий иш жойи

Илмий даражаси ва унвони

 1.  

Кенгаш раиси

Солеев Аҳмаджон Солеевич

Самарқанд давлат университети проректори

физика-математика фанлари доктори, профессор

 1.  

Кенгаш раиси ўринбосари

Лақаев Саидахмат Норжигитович

Самарқанд давлат университети, математика факултети, математик физика ва функционал анализ кафедраси мудири

физика-математика фанлари доктори, профессор, академик

 1.  

Кенгаш котиби

Халхўжаев Аҳмад Мияссарович

В.И.Романовский номидаги Математика институти Самарқанд бўлинмаси бошлиғи

физика-математика фанлари доктори, доцент

 1.  

Кенгаш аъзоси

Бегматов Акрам Хасанович

Самарқанд давлат университетининг Ўзбекистон-Финляндия педагогика институти проректори

физика-математика фанлари доктори, профессор

 1.  

Кенгаш аъзоси

Мўминов Мухиддин Эшқобилович

Самарқанд давлат университети, математика факултети, математик физика ва функционал анализ кафедраси доценти

физика-математика фанлари доктори, доцент

 1.  

Кенгаш аъзоси

Абдуллаев Жониқул Ибрагимович

Самарқанд давлат университети, математика факултети, эҳтимоллар назарияси ва математик статистика кафедраси профессори

физика-математика фанлари доктори, профессор

 1.  

Кенгаш аъзоси

Икромов Исроил Акрамович

В.И.Романовский номидаги Математика институти Самарқанд бўлинмаси бош илмий ходими

физика-математика фанлари доктори, профессор

 1.  

Кенгаш аъзоси

Ботиров Ғолиб Исроилович

В.И.Романовский номидаги Математика институти директор ўринбосари

физика-математика фанлари доктори, доцент

 1.  

Кенгаш аъзоси

Эшкабилов Юсуп Халбаевич

Қарши давлат университети, кафедра профессори

физика-математика фанлари доктори, профессор

 1.  

Кенгаш аъзоси

Хасанов Акназар Бектурдиевич

Самарқанд давлат университети, математика факултети, дифференциал тенгламалар кафедраси мудири

физика-математика фанлари доктори, профессор

 1.  

Кенгаш аъзоси

Тахиров Жозил Останович

В.И.Романовский номидаги Математика институти етакчи илмий ходим

физика-математика фанлари доктори, профессор

 1.  

Кенгаш аъзоси

Халмухамедов Алимджан Рахимович

Ўзбекистон Миллий университети, кафедра профессори

физика-математика фанлари доктори, профессор

 1.  

Кенгаш аъзоси

Ишанкулов Толиб

Самарқанд давлат университети, математика факултети, дифференциал тенгламалар кафедраси профессори

физика-математика фанлари доктори, профессор

 1.  

Кенгаш аъзоси

Яхшибоев Махмадиёр Умирович

Тошкент ахборот технологиялари университети Самарқанд филиали кафедра доценти

физика-математика фанлари доктори, доцент

 1.  

Кенгаш аъзоси

Сатторов Эрмамат Норқулович

Самарқанд давлат университети, математика факултети, математик физика ва функционал анализ кафедраси профессори

физика-математика фанлари доктори, доцент