60310100 Иқтисодиёт тармоқлар ва соҳалар бўйича

60310900 Психология (фаолият турлари бўйича)

60311000 - Социология таълим йўналиши

60410500 - Банк иши ва аудити

60411400 - Инсон ресурсларини бошқариш

60510100-Биология (турлари бўйича)

60530100 - Кимё (турлари бўйича)

60530400 - География

60530500 - Геология (фаолият соҳаси бўйича)

60530900-Физика

60531000-Механика ва математик моделлаштириш

60531200 - Тиббиёт физикаси

60540100-Математика

60540200-Амалий математика

60540300 Математик инжиниринг ишлаб чиқариш соҳалари бўйича

60610100 Компютер илимлари ва дастурлаш технологиялари

60710400 Экология ва атроф муҳит муҳофазаси табиат экологияси

60810700-Агрокимё ва агротупроқшунослик

60811000-Ўсимликлар карантини ва ҳимояси

60811200 Қишлоқ хўжалиги экинлари селекцияси ва уруғчилиги

60811800-Мева-сабзавотчилик ва узумчилик

60820100 Ўрмончилик ва аҳоли яшаш жойларини кўкаламзорлаштириш

60920100 Ижтимоий иш фаолиятнинг турли соҳалари бўйича.

60220300-Тарих (мамлакатлар ва йўналишлар бўйича)

60220400-Археология

60230100-Филология ва тилларни ўқитиш(рус тили)

60230100 Филология ва тилларни ўқитиш роман герман тиллари

60230100-Филология ва тилларни ўқитиш(ўзбек тили)