Ф.И.Ш. Диссертация мавзуси Ихтисослик Ҳимоя санаси  
Мустофоқулов Жаббор Ахматқулович Ёриқ-ғовак муҳитларда номувозанат адсорбция ҳисобга олиниб модда кўчиши масалаларини ечиш 01.02.05 – Суюқлик ва газ механикаси 17.01.2020 Кўчириб олиш
Кульмуратов Нурилло Рахимович Деформацияланувчи муҳитда жойлашган бўлакли, бир жинсли суюқликли цилиндрик жисмларга тўлқинлар таъсирининг хусусиятлари 01.02.04 – Деформацияланувчан қаттиқ жисм механикаси 29.11.2019 Кўчириб олиш
Худайбердиев Зокир Бозорбоевич Уч қатламли композит пластинкаларнинг ностационар тебранишлари 01.02.04 – Деформацияланувчан қаттиқ жисм механикаси 29.11.2019 Кўчириб олиш
Шадиев Усмон Рамазанович Панжарадаги тўрт заррачали система гамильтонианининг спектрал хоссалари 01.01.01 – Математик анализ 15.10.2019 Кўчириб олиш
Махмудов Жамол Махмуд ўғли Бир жинсли бўлмаган суюқликларнинг ғовак муҳитларда сизишининг математик моделларини такомиллаштириш ва тадқиқ этиш 01.02.05 – Суюқлик ва газ механикаси 24.05.2019 Кўчириб олиш
Сулаймонов Фозил Ўралович Агрегатланган ғовак муҳитларда модда кўчишининг гидродинамик масалалари 01.02.05 – Суюқлик ва газ механикаси 17.05.2019 Кўчириб олиш
Burnashev Vladimir Fidratovich Ғовак муҳитларда кўп фазали, кўп компонентали суюқликларнинг сизиши гидродинамик моделларининг сонли таҳлили 01.02.05 – Суюқлик ва газ механикаси 17.05.2019 Кўчириб олиш
Нишонов Ўткир Анжибоевич Қобирғали пластинка ва сферик қобиқларнинг ночизиқли деформацияланиши 01.02.04 – Деформацияланувчан қаттиқ жисм механикаси 29.03.2019 Кўчириб олиш
Абдирашидов Аблакул Қурилмалар ночизиқли деформацияланувчан элементларининг суюқлик билан ўзаро ностационар таъсири 01.02.04 – Деформацияланувчан қаттиқ жисм механикаси 5.01.2019 Кўчириб олиш