Top.Mail.Ru
×
Menu
Close Menu

PhD.30.08.2018.B.02.08

Ф.И.Ш. Диссертация мавзуси Ихтисослик Ҳимоя санаси  
Эгамбердиев Мехмонжон Худойбердиевич Фарғона водийси қуруқлик моллюскаларининг гельминт личинкалари: фаунаси ва таксономияси 03.00.06 – Зоология 06.05.2021 Кўчириб олиш
Рохимова Ширин Олланазаровна Экспериментал диабет негизида туркестероннинг нутриентлар ассимиляциясига таъсири 03.00.08–Одам ва ҳайвонлар физиологияси 07.01.2021 Кўчириб олиш
Ильясова Гулнара Кенесбаевна Жанубий Оролбуйи ҳудуди ёш ўсмирларининг жисмоний ривожланиш ва вегетатив кўрсаткичларига ҳаракат фаолияти даражасининг таъсири 03.00.08–Одам ва ҳайвонлар физиологияси 07.01.2021 Кўчириб олиш
Нурниёзов Ахтам Абдуназарович Самарқанд вилояти сув ҳавзалари юксак сув ва сув бўйи ўсимликлари ҳамда уларнинг аҳамияти 03.00.05– Ботаника 07.02.2020 Кўчириб олиш
Авалбаев Олимжон Наркузиевич Ғарбий Помир-Олой тизмаси Ferula L. турларининг биоэкологияси ва улардан оқилона фойдаланиш усулларини такомиллаштириш 03.00.05– Ботаника 07.02.2020 Кўчириб олиш
Ахмаджонова Садокатхон Шокировна Фарғона водийси шароитида Agriotes meticulosus Candeze, 1863 (Elateridae) қўнғизининг биоэкологияси ва вертикал миграцияси 03.00.06 – Зоология 08.02.2019 Кўчириб олиш
Ниязова Ойбаҳор Баҳритдиновна Зарафшон водийси мевали боғлари тупроқ макрофаунасининг систематик таркиби, экологияси ва хўжаликдаги аҳамияти 03.00.06 – Зоология 08.02.2019 Кўчириб олиш
Ҳайитов Даврон Ғайбуллаевич Қуён зотлари организмининг физиологик-биокимёвий ва чидамлилик статусларига ноқулай омилларнинг таъсири 03.00.08 – Одам ва ҳайвонлар физиологияси 12.11.2019 Кўчириб олиш
Сейткамалов Хайратдин Мауленович Жанубий Оролбўйи шароитида йирик шохли молларнинг юрак-қон томир тизими функционал ҳолатининг хусусиятлари 03.00.08 – Одам ва ҳайвонлар физиологияси 12.11.2019 Кўчириб олиш
Мираметова Надира Пурханатдиновна Жанубий Оролбўйидаги болалар организмининг адаптив реакциялари хусусиятларининг экологик ва физиологик таснифи 03.00.08 – Одам ва ҳайвонлар физиологияси 7.06.2019 Кўчириб олиш
Мирзакулов Собитжон Олтинович Гепатитда жигар митохондриясида энергия алмашинуви ва перекисли оксидланишни флавосан ва дадзин билан коррекциялаш 03.00.08 – Одам ва ҳайвонлар физиологияси 26.04.2019 Кўчириб олиш
Юсупова Умида Рахмановна Кверцетин ва хаплогенин-7-глюкозидни митохондрияда энергия, фосфолипид алмашинувига ва липидларнинг перекисли оксидланишига таъсири 03.00.08 – Одам ва ҳайвонлар физиологияси 15.03.2019 Кўчириб олиш