Samarqand davlat universiteti 2023-2024-o'quv yili uchun

DARS JADVALI

MAGISTRATURA MARKAZI

I-II KURS

MAGISTRATURA MARKAZI