Haydarov Odil Shermaxmatovich

  • 2000-2004 yy. - Samarqand Davlat universitetida talaba
  • 2004-2005yy.   Samarqand Agro-iqtisodiyot kollejida informatika fani o‘qituvchisi
  • 2008-2010 yy. - Samarqand Davlat universitetida talaba, magistrant
  • 2005-2009 yy. - Samarqand Davlat universiteti qoshidagi 1-son akademik lisey, informatika fani o‘qituvchisi
  • 2009-2016 yy. - Ishtixon ijtimoiy-iqtisodiyot va servis kollejida informatika fani o‘qituvchisi
  • 2017 - 2020. - Samarqand davlat universiteti matematik modellashtirish va kompleks dasturlash kafedrasi  tayanch doktoranti, o‘qituvchisi
  • 2020- 2021yy.  - Samarqand veterinariya medisinasi Iqtisodiyotda AKT fani o‘qituvchisi
  • 2021-2022yy. -Sh.Rashidov nomli Samarqand Davlat Universiteti matematik modellashtirish va kompleks dasturlash kafedrasi  “Kompyuter algebrasi” fani o‘qituvchisi
  • 2021-    h.v   -    Sh.Rashidov nomli Samarqand Davlat Universiteti Transformasiya ofisi uslubchisi