2017/2018 o'quv yilida Samarqand davlat universitetini davlat grandlari asosida bitiruvchilarining iqtisodiyot sohalari va tarmoqlari bo'yicha ishga joylashishi to'g'risida ma'lumot (bakalavriat - kunduzgi bo'lim)

1-jadval

29.01.2019 holatiga ko'ra

Byudjet bakalavr ishga joylashish.pdf

2017/2018 o'quv yilida Samarqand davlat universitetini to'lov shartnoma asosida bitiruvchilarining iqtisodiyot sohalari va tarmoqlari bo'yicha ishga joylashishi to'g'risida ma'lumot (bakalavriat - kunduzgi bo'lim)

2-jadval

29.01.2019 holatiga ko'ra

To'lov shartnoma bakalavr ishga joylashish.pdf

2017/2018 o'quv yilida Samarqand davlat universitetini davlat grandi asosida bitiruvchilarining iqtisodiyot sohalari va tarmoqlari bo'yicha ishga joylashishi to'g'risida ma'lumot (magistratura)

3-jadval

29.01.2019 holatiga ko'ra

Magistratura grant ishga joylashish.pdf

2017/2018 o'quv yilida Samarqand davlat universitetini to'lov shartnoma asosida bitiruvchilarining iqtisodiyot sohalari va tarmoqlari bo'yicha ishga joylashishi to'g'risida ma'lumot (magistratura)

4-jadval

29.01.2019 holatiga ko'ra

Magistratura to'lov shartnoma ishga joylashish.pdf