Muhandislik fizikasi instituti

Agrobiotexnologiyalar va oziq-ovqat xavfsizligi instituti