Самарқанд давлат университети ҳузуридаги илмий даража берувчи PhD.03/30.01.2020.Ped.02.06 рақамли илмий кенгаш

ТАРКИБИ

Т/р

 

Фамилияси, исми,

отасининг исми

Иш жойи, лавозими, илмий даражаси,

илмий унвони

1

Ибрагимов Аъламжон

Амриллоевич

(кенгаш раиси)

Самарқанд вилояти педагогларни янги методикаларга оъргатиш миллий маркази директори, педагогика фанлари доктори, доцент

2

Ҳамраев Алижон

Роъзиқулович

(раис оъринбосари)

Бухоро давлат университети, кафедра мудири, педагогика фанлари доктори, профессор

3

Абдуманнатов Элбек

Абдумажидович

(илмий котиб)

Оъзбекистон-Финландия педагогика институти, кафедра мудири, педагогика фанлари боъйича фалсафа доктори

(PhD), доцент

4

Ибраимов Холбой ХХХ

Оъзбекистон Педагогика фанлари илмий тадқиқот институти директори, педагогика фанлари доктори, профессор, академик

5

Шодиев Нарзикул

Оъзбекистон-Финландия педагогика институти, кафедра профессори, педагогика фанлари доктори, профессор

6

Киямов Нишон

Садикович

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети, кафедра профессори, педагогика фанлари доктори, доцент

7

Ураков Сҳерзод

Рахмонович

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети Каттақоъргъон филиали директори, пэдагогика фанлари боъйича фалсафа доктори (PhD), доцент

8

Мустафаев Шомурод

Нормоъминович

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети Каттақоъргъон филиали директор оъринбосари, педагогика фанлари доктори, доцент

9

Нарзикулова Дилноза

Хошимжоновна

Навоий давлат педагогика институти, рроректор, педагогика фанлари доктори, профессор

10

Ахмедова Малоҳат

Эргашевна

Тошкент Амалий фанлар университети, кафедра мудири, педагогика фанлари доктори, профессор

11

Файзуллаева Гулчехра Шарипбоевна

Самарқанд вилояти педагогларни янги методикаларга ўргатиш миллий маркази кафедра мудири, педагогика фанлари боъйича фалсафа доктори (ПҳД), доцент

12

Ражабов Тўхтасин

Ибодович

Вухоро давлат университети, кафедра мудири, педагогика фанлари доктори, профессор

13

Ҳазратқулов Муталлиб

Рашидович

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети, кафедра доценти, педагогика фанлари

боъйича фалсафа доктори (PhD), доцент

Самарқанд давлат университети ҳузуридаги илмий даража берувчи  PhD.03/30.01.2020.Ped.02.06 рақамли илмий кенгаш қошидаги илмий семинар

ТАРКИБИ

Т/р

 

Фамилияси, исми,

отасининг исми

Иш жойи, лавозими, илмий даражаси,

илмий унвони

1

Шодиев Нарзикул

(семинар раиси)

Оъзбекистон-Финландия педагогика институти, кафедра профессори, педагогика фанлари доктори, профессор

2

Ахмедова Малоҳат

Эргашевна

(раис оъринбосари)

Тошкент Амалий фанлар университети, кафедра мудири, педагогика фанлари доктори, профессор

3

Файзуллаева Гулсҳехра Шарипбоевна

(илмий котиб)

Самарқанд вилояти педагогларни янги методикаларга ўргатиш миллий маркази кафедра мудири, педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент

4

Киямов Нишон

Садикович

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети, кафедра профессори, педагогика фанлари доктори, доцент

5

Ҳамраев Алижон

Рўзиқулович

(раис ўринбосари)

Бухоро давлат университети, кафедра мудири, педагогика фанлари доктори, профессор

6

Хасанова Кибриё

Самарқанд давлат университети, кафедра мудири, педагогика фанлари номзоди, профессор

7

Мустафаев Шомурод

Нормоъминович

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети Каттақўрғон филиали директор ўринбосари, педагогика фанлари доктори, доцент

8

Файзиев Мирзаали Асфандиёрович

Оъзбекистон-Финландия педагогика институти, факултет декани, педагогика фанлари номзоди, доцент

9

Олий аттестация комиссияси эксперт кенгаши аъзоси

10

Ражабов Тўхтасин

Ибодович

Вухоро давлат университети, кафедра мудири, педагогика фанлари доктори, профессор

11

Рахимқулова Маҳбуба Бахромовна

Самарқанд вилояти педагогларни янги методикаларга ўргатиш миллий маркази кафедра мудири, педагогика фанлари номзоди, доцент

12

Кипчаков Баходир Бахриддинович

Самарқанд давлат университети, факултет декани, педагогика фанлари номзоди, профессор

13

Абдуманнатов Элбек

Абдумажидович

Оъзбекистон-Финландия педагогика институти, кафедра мудири, педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

(PhD), доцент

14

Турсунова Маҳкамой

Самарқанд давлат университети кафедра профессори, педагогика фанлари номзоди, профессор

15

Джамалитдинова Шахло Облобердиевна

Самарқанд давлат тиббиёт университети, кафедра мудири, педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

(PhD), доцент

16

Ҳамзаев Ҳақназар Хўшмирзаевич

Жиззах давлат педагогика университети, кафедра доценти, педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

(PhD), доцент

17

Ҳазратқулов Муталлиб

Рашидович

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети, кафедра доценти, педагогика фанлари

бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент