Самарқанд давлат университети ҳузуридаги PhD.03/30.12.2019.B.02.08 рақамли илмий кенгашнинг навбатдаги йиғилиши  2022 йил 7 январь соат 10:00  да бўлиб ўтади.

КУН ТАРТИБИ:

1. Қўзиева Саҳобат Ўктамовнанинг « Туркистон тоғ тизмасида тарқалган Тобулғининг (Spiraea hypericifolia L.) морфо-биологик хусусиятлари ва ценопопуляциялари » мавзусидаги 03.00.05–ботаника ихтисослиги бўйича биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация ишининг ҳимояси.

2. Ҳар хил масалалар.

Манзил: Самарқанд шахри, Университет хиёбони 15. Самарқанд давлат университети Биология факультети Фаоллар зали.