ARXEOLOGIYA MUZEYI

“NAVOIY MUZЕYI” ILMIY-AMALIY MUZЕY-LABORATORIYASI

 GEOLOGIYA VA PALEONTOLOGIYA MUZEYI

ZООLОGIYA MUZЕYI