ASOSIY TUSHUNCHALAR

DOKTORANTLAR HAQIDA MA’LUMOT

QABUL − 2024

DASTUR VA BAHOLASH MEZONI

XORIJIY DOKTORANTURA

OLIY TA’LIMDAN KEYINGI TA’LIM

STAJYOR-TADQIQOTCHILIK VA TAYANCH DOKTORANTURA

DOKTORANTURA

MUSTAQIL IZLANUVCHILIK

DISSERTATSIYA VA AVTOREFERATNI RASMIYLASHTIRISH QOIDALARI

OAK TOMONIDAN TAVSIYA ETILGAN ILMIY NASHRLAR RO‘YXATI

NORMATIV-HUQUQIY HUJJATLAR

OLIY TA’LIMDAN KEYINGI TA’LIMGA OID SAVOL-JAVOBLAR