Илмий кенгаш котиби

Болтаев Мардонқул

  • Қабул вақти: сешанба – жума кунлари (14-00 – 16-00)
  • Телефон: (8 366)239-17-63
  • Электрон почта: el-kotib@samdu.uz

2017 йил 1  мартдан: Самарқанд Давлат университети кенгаши котиби

Самарқанд вилояти Нарпай туманида 1958 йилда туғилган.

Самарқанд Давлат университетини 1980 йилда тугатган, филолог-ўқитувчи.

МЕҲНАТ ФАОЛИЯТИ

1975-1980 йй. – Самарқанд Давлат университети ўзбек ва тожик филологияси факультети талабаси.

1980-1990 йй. – Самарқанд Давлат университети ўзбек филологияси факультети умумий тилшунослик кафедраси лаборанти, катта лаборанти, соатбай ўқитувчиси.

1990-1993 йй. – Самарқанд Давлат университети факультетлараро ўзбек тили кафедраси ўқитувчиси.

1993-2008 йй. – Самарқанд  Давлат университети амалий тилшунослик, ўзбек тили ва адабиёти ўқитиш методикаси кафедраси катта ўқитувчиси.

2008-2015 йй. – Самарқанд Давлат университети амалий тилшунослик, ўзбек тили ва адабиёти ўқитиш методикаси кафедраси доценти.

2009-2016 йй. – Самарқанд Давлат университети девонхонаси мудири (ўриндошлик асосида).

2015-2017 йй. –  Самарқанд Давлат университетининг ўзбек тили ва адабиёти кафедраси,  амалий тилшунослик, ўзбек тили ва адабиёти ўқитиш методикаси кафедраси доценти.

2017 йил мартдан ҳ.в. – Самарқанд Давлат университети кенгаши илмий котиби.

УНИВЕРСИТЕТ КЕНГАШИ

Университет кенгаши Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида” ва “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури тўғрисида”ги Қонунлари ҳамда Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2011 йил 3 декабрдагн 487-сонли буйруғи билан тасдиқланган “Олий ўқув юртининг Илмий кенгаши тўғрисидаги намунавий низом”, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 28 февралдаги “Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги 181-сон қарори 2-банди ҳамда Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2019 йил 2 мартдаги “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 28 февралдаги 181-сон қарори ижроси тўғрисида”ги 214-сон ва 2019 йил 1 апрелдаги “Вазирликнинг айрим буйруқларига қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш тўғрисида”ги 296-сон буйруқларига мувофиқ киритилган ўзгартиришларга мувофиқ тайёрланган низом асосида ташкил этилади.

Кенгаш таркибига университет ректори, проректорлар, кенгаш илмий котиби, факультетлар деканлари, университет таркибига кирувчи мустақил ташкилот ва тармоқлар раҳбарлари, мутахассис чиқарувчи айрим кафедралар мудирлари, ҳарбий кафедра бошлиғи, университетнинг айрим бўлим бошлиқлари, жамоат ташкилотлари раҳбарлари, университет ҳуузуридаги малака ошириш ва қайта тайёрлаш минтақавий маркази бошлиғи, университет қошидаги академик лицей  директори ва университет катта юрисконсульти  ўз хизмат лавозимлари бўйича киритилади. Бундан ташқари, кенгашнинг бошқа аъзолари факультетларнинг умумий мажлисларида яширин овоз бериш йўли билан сайланадилар. Университет кенгашининг ваколат муддати 5 йил.                                          Кенгашнинг мақсади университет жамоасининг интеллектуал салоҳияти, илмий, педагогик ва бошқа имкониятларини Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги қонуни, “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”, Ўзбекистон Республикаси Президентининг олий таълим тизимини ривожлантириш ҳақидаги Қарорлари, фармонлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг тегишли қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг буйруқлари ва кўрсатмаларида белгиланган вазифаларнинг бажарилишини таъминлаш, олий таълимнинг давлат таълим стандарти талаблари даражасида мукаммал билим, малака, кўникмаларга эга бўлган профессионал мутахассислар тайёрлашга йўналтиришдан иборат. Кенгаш мажлислари режа асосида ўтказилади ва баённома билан расмийлаштирилади. Баённомалар кенгаш раиси ва кенгаш илмий котиби томонидан имзоланади. Кенгаш қарорлари университет ректори томонидан тасдиқланганидан сўнг кучга киради.

Самарқанд Давлат университети  кенгаши таркиби

Ф.И.О.

Ф.И.О.

1.

Халмурадов Рустам 

37.

Қипчоқов Баҳодир

2.

Айматов Аминжон 

38.

Эшназаров Жўрақул 

3.

Солиев Аҳмаджон

39.

Облоназаров Фахриддин

4.

Хушвақтов Ҳаким 

40.

Маҳматмуродов Шавкат 

5.

Раҳмонов Исмоил

41.

Файзиев Мирзаали 

6.

Носиров Мухтор 

42.

Нуриддинова Майсара 

7.

Тўхтаев Хайрулла 

43.

Абсанов Аҳмад 

8.

Болтаев Мардон 

44.

Қувондиқов Облоқул  

9.

Пардаев Ислом 

45.

Гаргаш Равендер

10.

Алиқулов Бегали  

46.

Ҳайдаров Бахтиёр 

11.

Низомова Нигора  

47.

Мактабгача таъл.фак.вакили

12.

Нуронийлар кенг.вакили

48.

Мардонов Эшим

13.

Тўхлиева Шарофат  

49.

Хайриев Исроил

14.

Абдуллаева Сетора  

50.

Мустафоев Шомурод  

15.

Қурбонниёзов Сафарбой 

51.

Муллажонова Нигина

16.

Ўроқов Шерзод 

52.

Бобоёров Абдусаттор  

17.

Рўзиев Юнус

53.

Жуманов Исроил 

18.

Аббосов Субҳон 

54.

Хўжаёров Бахтиёр 

19.

Абдуллаева Альбина  

55.

Йўлдошев Шамсиддин

20.

Ряснянская Раиса 

56.

Арабов Нурали

21.

Ишниязова Шаҳноза   

57.

Низомов Ахтам 

22.

Келдиёров Худаёр 

58.

Мусулмонов Норйигит  

23.

Ходжаев Жўрақул  

59.

Муҳаммадиев Нурали 

24.

Жабборов Абдурашид 

60.

Муродов Қодир 

25.

Бегматов Акрам 

61.

Негматова Шаҳзода

26.

Лақаев Саидаҳмад   

62.

Салаҳутдинова Мушар.

27.

Ҳасанов Ақназар 

63.

Негматов Исоқ 

28.

Пардаев Азамат  

64.

Ражабов Тошпўлат  

29.

Муҳиддинов Муслиҳиддин 

65.

Холиқулов Шоди

30.

Ҳамроев Жумақул  

66.

Ҳошимов Фарҳод

31.

Ибрагимов Лутфулло  

67.

Мирзаев Раҳматилла 

32.

Абулқосимов Али 

68.

Рўзимуродов Жалол

33.

Қобилов Эргаш

69.

Умидуллаев Шуҳрат  

34.

Жўрақулова Дилфуза  

70.

Ёшлар иттиф.таш.вакили 

35.

Аванесова Нона 

71.

Умаров Азамат 

36.

Ғаниев Камолиддин

72.

Бўриев Илёс 

 

Самарқанд Давлат университети кенгаши тўғрисида низоми