Университет ректори

Халмурадов Рустам Ибрагимович

 • Қабул вақти: Жума, 16:00 дан 18:00 гача
 • Телефон: 0366-239-11-40
 • Электрон почта: rektor@samdu.uz

Олий таълим муассасаси ректори лавозим вазифалари:

 • Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Президент фармонлари ва фармойишлари, Олий мажлис ва Вазирлар Маҳкамасининг таълим ва кадрлар тайёрлаш соҳасидаги қарорларини амалга оширишни ташкил этиш;
 • Юксак маънавий-ахлоқий фазилатли, мустақил фикрлашга қодир бўлган, бозор шароитида ишни ташкил этишнинг усулларини эгаллаган юқори маълумотли малакали кадрлар тайёрлашни таъминлаш;
 • Давлат таълим стандартлари асосида юқори малакали кадрлар тайёрлашни ташкил этиш;
 • Самарқанд давлат университетида Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги қонун ва “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”да белгиланган вазифалар бажарилишини таъминлаш;
 • Самарқанд давлат университети таркибий тузилмасидаги барча бўлинмалар ваколатларинибелгилаб бериш, фаолиятларини режалаштириш, мувофиқлаштириш, бошқариш, олий таълим    муассасасининг бошқарув лавозимларига муносиб кадрларни тайёрлаш, ходимларни танлаш, раҳбарлик лавозимига тавсия этиш ва ишга қабул қилиш;
 • Ходимларни моддий ва маънавий рағбатлантириш, ижтимоий муҳофазасини таъминлаш, интизомий жазо чораларини қўллаш;
 • Самарқанд давлат университети даромадлари шакллантирилиши ва улардан самарали фойдаланилиши устидан назорат қилиш;
 • Илмий-тадқиқот ишларини ташкил этиш, уларнинг самарадорлигини ошириш ва тадқиқотларнинг натижаларини амалиётга кенг жорий этиш, олий таълим, фан ва ишлаб чиқаришнинг ўзаро интеграциясини таъминлаш;
 • Узлуксиз таълим тизими учун янги авлод ўқув адабиёти яратиш концепцияси талабларига мувофиқ дарсликлар ва ўқув-методик адабиётлар яратилиши, таржима қилиниши ва нашр этилишини ташкил этиш;
 • Ўқув-тарбия жараёнида ўқитишнинг илғор шаклларини, шу жумладан, масофадан туриб ўқитиш, янги педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш ва улардан самарали фойдаланишни ташкил этиш;
 • Маънавий-маърифий, тарбиявий ишларга раҳбарлик этиш, ходимлар ва талабаларда миллий ғояни шакллантириш;
 • Талабаликка, магистратура ва стажёр-тадқиқотчи-изланувчи- изланувчилар институтига қабул қилиш, ўқишдан четлатиш, тиклаш, ички тартибга риоя этилишини таъминлаш;
 • Профессор-ўқитувчиларнинг касбий малака оширишларини таъминлаш;
 • Талабалар, стажёр-тадқиқотчи-изланувчилар, илмий-педагогик ходимлар учун маиший хизмат кўрсатиш ва бошқа турдаги шароитларни ташкил этиш, уларнинг ижтимоий ҳимоясини таъминлаш;
 • Факультетлар ва кафедралар фаолияти, ўқув жараёни, маърузалар, амалий ва лаборатория машғулотлари, ўқув ва ишлаб чиқариш амалиётлари, бошқа турдаги машғулотлар сифатининг доимий назорат этилишини таъминлаш;
 • Самарқанд давлат университетида мутахассислар тайёрланадиган йўналиш ва ихтисосликлар соҳасининг ривожланиш истиқболларини аниқлашга қаратилган тадбирларни ташкил этиш (илмий-амалий конференциялар ўтказиш, халқаро анжуманларда иштирок этиш, ахборот маконидан фойдаланиш шароитларини яратиш, фан-техника, технологиялар ривожланишига тааллуқли адабиёт, информацион материалларни келтириш), бунинг асосида давлат таълим стандартлари, ўқув дастурлари, ўқув адабиётларини такомиллаштириб боришни таъминлаш, илмий изланишларни йўналтириб бориш;
 • Маркетинг хизматини ривожлантириб, таълим йўналиши ва ихтисосликларга талаб ва эҳтиёжни ўрганишни, битирувчиларни амалда ишга жойлашиши таҳлилини, мутахассисларни мақсадли тайёрлаш борасида ҳамкорлик шартномалари тузишни ташкил этиш;
 • Самарқанд давлат университетининг моддий-техник базасини мустаҳкамлаш ва ривожлантириш тадбирларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш, университет Илмий Кенгашига раҳбарлик қилиш, университетнинг таркибий  тузилишини  такомиллаштириш,  таркибий  бўлинмаларини  ташкил этиш, тугатиш, ўзгартириш;
 • Хорижий ҳамкорлар билан илмий-ижодий алоқаларни ривожлантириш, инвестиция ва грантлар жалб этилишини таъминлаш, қўшма корхона (кафедра, илмий марказ, илмий тадқиқотлар, лойиҳалар ва ҳ.к.)лар ташкил этиш фаолиятини амалга ошириш;
 • Жамоат ташкилотлари, васийлар кенгаши ва бошқа шу каби нодавлат ташкилотлар билан ҳамкорлик фаолиятини олиб бориш;
 • Таълим жараёнини бошқариш бўйича ваколатли органлар томонидан белгиланган бошқа вазифалар ижросини таъминлаш.

 

 • 1949 йилда Самарқанд шаҳрида туғилган;
 • 1967 - 1972-йиллар. - Самарқанд давлат архитектура қурилиш институти талабаси;
 • 1973 - 1977-йиллар. - Киев автомобил юллар институти илмий изланувчиси, аспиранти;
 • 1977 - 1978-йиллар. - Самарқанд давлат архитектура қурилиш институти темирбетон ва тош қурилмалари кафедраси ассистенти, катта ўқитувчиси;
 • 1978 - 1986-йиллар - Самарқанд давлат архитектура қурилиш институти метал, ёғоч пластмасса қурилмалари кафедраси мудири;
 • 1986 - 1988-йиллар - Самарқанд давлат архитектура қурилиш институти қурилиш факултети декани;
 • 1988 - 1989-йиллар - Самарқанд давлат архитектура қурилиш институти илмий ишлар бўйича проректори;
 • 1989 - 1997-йиллар - Самарқанд давлат архитектура қурилиш институти ректори;
 • 1997 - 1999-йиллар - Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирининг биринчи ўринбосари;
 • 1999 - 2003-йиллар - Самарқанд давлат университети ректори;
 • 2003 - 2004-йиллар - Самарқанд вилояти ҳокими;
 • 2004 - 2004-йиллар. - Самарқанд давлат университети ректори;
 • 2016 йил сентябрдан Самарқанд давлат университети ректори, техника фанлари доктори, профессор.

Ўқув ишлари бўйича проректор

Солеев Ахмаджон

 • Қабул вақти: Сешанба 16:00 дан 18:00 гача
 • Телефон: 0366-239-17-00
 • Электрон почта: pro-uquv@samdu.uz

 • Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Президент фармонлари ва фармойишлари, Олий Мажлис ва Вазирлар Маҳкамасининг таълим ва кадрлар тайёрлаш соҳасидаги қарорларини амалга оширишни ташкил этиш;
 • Давлат таълим стандартлари асосида ўқув, илмий, молиявий ва маънавий- тарбия ишларини ташкил этиш ва малакали кадрлар тайёрлашни таъминлаш;
 • Давлат таълим стандартларига мувофиқ билимлар мазмуни ва тайёргарлик даражасига қўйиладиган талаблар мажмуасини барча деканлар ва бўлимлар, кафедра мудирлари ва педагог ўқитувчиларнинг тўлиқ билишини таъминлаш;
 • Мутасадди юқори ташкилотларнинг буйруқларини, фармойишлари ва кўрсатмаларини, ўқув-тарбия жараёнларига оид масалалар бўйича университет Илмий кенгаши қарорлари ва ректор буйруқларининг бажарилишини ташкил қилиш;
 • Илғор мамлакатлар таълим тизимининг ривожланиш тенденцияларини ўрганиш, “Таълим тўғрисида”ги қонун, “Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури” ва бошқа таълимга оид қонунлар кўрсатилган вазифаларни амалга ошириш борасидаги услуб ва воситаларни ишлаб чиқиш ва уларнинг амалга оширилишини таъминлаш;
 • Ўқув-тарбия жараёнида ўқитишнинг илғор шаклларини, шу жумладан масофадан туриб ўқитиш, янги педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш ва улардан самарали фойдаланишни ташкил этиш;
 • Фаолият йўналиши бўйича таклифлар тайёрлаш ва ишларни ташкил этиш;
 • Ўқув жараёнини таъминлайдиган бўлимлар, деканатлар ишларини мувофиқлаштириш, ташкил этиш ва назорат қилиш;
 • Бўлимлар, факультет ва кафедралар иш режаларини тасдиқлаш ва уларнинг бажарилишини назорат қилиш;
 • Ўтилаётган дарсларнинг сифатини ошириш, профессор-ўқитувчиларнинг шахсий режалари бажарилишини назорат қилиш ва таъминлаш;
 • Ўқув ва илмий конференцияларни ташкил этиш, университет  услубий кенгаши ва педагогик маҳоратни ошириш ишларига раҳбарлик қилиш, илғор услубий тажрибаларни умумлаштириш;
 • Ўқув-услубий ва илмий ишлар материалларини, шу жумладан, журналлар ва илмий ишлар тўпламларини университет ходимлари томонидан тайёрлаш ва нашр этиш жараёни ҳамда университетнинг барча таълим ва илмий фаолият йўналишлари бўйича ўқув-услубий ва илмий даврий нашрлар билан кутубхона фондини тўлдириб туриш бўйича умумий раҳбарликни олиб бориш;
 • Иқтидорли ёшларни қидириш, саралаш ва улар билан ишлаш жараёнларини бошқариш ва уларга кўмаклашиш, талаба ва стажёр-тадқиқотчи-изланувчилар орасидан Ўзбекистон Республикаси Президенти,  Навоий, Беруний, Улуғбек, Зулфия ва бошқа номдаги нуфузли стипендия совриндорларини тайёрлаш жараёнини бошқариш;
 • Профессор-ўқитувчилар ва ўқув ишига ёрдамлашувчи ходимлар штатлари бўйича таклифларни ишлаб чиқиш, кафедралар, бўлимларни малакали кадрлар билан таъминлаш ишларини ташкил этиш;
 • Бўш лавозимларга танлов асосида ишга қабул қилиш, стажёр-тадқиқотчи-изланувчи-изланувчилар ва магистрларни ишга олиб қолиш бўйича таклифлар тайёрлаш, профессор-ўқитувчилар таркибини яхшилаш ва малакасини ошириш режаларини ишлаб чиқиш ва амалга оширишга раҳбарлик қилиш;
 • Ўқув хоналаридан унумли фойдаланиш, аудитория ва лабораторияларни техник жиҳозлашни такомиллаштириш масалаларини ишлаб чиқиш;
 • Ижро интизомини бузган ходимларга нисбатан чора кўриш, улар билан шартномани бекор қилиш бўйича таклифлар тайёрлаш;
 • Таълим мазмунини такомиллаштириш, мутахассис-кадрларни халқаро талаблар асосида тайёрлашни таъминлаш мақсадида хориж мамлакатларнинг турдош олий таълим муассасалари билан ҳамкорликда факультет, кафедралар ташкил этиш бўйича таклифлар тайёрлаш;
 • Кафедралар, факультет ва бўлимларнинг йиллик фаолияти ҳисоботларини ўтказиш, таҳлил қилиш ва хулосалар чиқариш, профессор-ўқитувчиларнинг ўқув-услубий фаолиятини замонавий усулларда баҳолашни амалга ошириш;
 • Олий таълим муассасалари билан ўқув-услубий йўналишда доимий ҳамкорликни амалга ошириш, конференция, семинарларда профессор-ўқитувчиларнинг фаол иштирокини таъминлаш, маҳаллий ҳокимиятлар билан ҳамкорликда ишлаш;
 • Ўрнатилган тартибда олий таълим муассасасининг йиллик рейтингини аниқлаш, таҳлил қилиш, фаолиятни такомиллаштиришга оид ишларни амалга ошириш;
 • Самарқанд давлат университетини ўрнатилган тартибда доимий ички аттестациядан ўтказиш, ташқи аттестацияга тайёрлаш ва ўтказишда фаол иштирок этиш.

 • 1951 йил 1 июнда Самарқанд шаҳрида туғилган;
 • 1973 -1977 йиллар Москва Давлат университети аспиранти;
 • 1977 -1985 йиллар Самарқанд Давлат университети олий алгебра кафедраси ассистенти;
 • 1985 -1991 йиллар Самарқанд Давлат университети олий алгебра кафедраси доценти;
 • 1991 -1994 йиллар Россия Фанлар академияси амалий математика институти докторанти;
 • 1994 -1998 йиллар Самарқанд Давлат университети, алгебра ва геометрия кафедраси профессори, кафедра мудири;
 • 1998 -2012 йиллар Самарқанд Давлат университети ўқув ишлари проректори;
 • 2012 -2015 йиллар Самарқанд Давлат университети механика-математика факултети декани;
 • 2015 -2017 йиллар Самарқанд Давлат университети, алгебра ва геометрия кафедраси профессори;
 • 2017 йилдан Самарқанд Давлат университети ўқув ишлари проректори.

Ёшлар масалалари ва маънавий-маърифий ишлар бўйича проректор

Рахманова Зебинисо Пулатовна

 • Қабул вақти: Душанба, 16:00 дан 18:00 гача
 • Телефон: 0366-239-10-72; +99891-525-43-74
 • Электрон почта: pro-man@samdu.uz

 • Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Президент фармонлари ва фармойишлари, Олий Мажлис ва Вазирлар Маҳкамасининг таълим ва кадрлар тайёрлаш соҳасидаги қарорларини амалга оширишни ташкил этиш;
 • Давлат таълим стандартлари асосида ўқув, илмий, молиявий ва маънавий- тарбия ишларини ташкил этиш ва малакали кадрлар тайёрлашни таъминлаш;
 • Давлат таълим стандартларига мувофиқ билимлар мазмуни ва тайёргарлик даражасига қўйиладиган талаблар мажмуасини барча деканлар ва бўлимлар, кафедра мудирлари ва педагог ўқитувчиларнинг тўлиқ билишини таъминлаш;
 • Мутасадди юқори ташкилотларнинг буйруқларини, фармойишлари ва кўрсатмаларини, ўқув-тарбия жараёнларига оид масалалар бўйича университет Илмий кенгаши қарорлари ва ректор буйруқларининг бажарилишини ташкил қилиш;
 • Илғор мамлакатлар таълим тизимининг ривожланиш тенденцияларини ўрганиш, “Таълим тўғрисида”ги қонун, “Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури” ва бошқа таълимга оид қонунлар кўрсатилган вазифаларни амалга ошириш борасидаги услуб ва воситаларни ишлаб чиқиш ва уларнинг амалга оширилишини таъминлаш;
 • Ўқув-тарбия жараёнида ўқитишнинг илғор шаклларини, шу жумладан масофадан туриб ўқитиш, янги педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш ва улардан самарали фойдаланишни ташкил этиш;
 • Фаолият йўналиши бўйича таклифлар тайёрлаш ва ишларни ташкил этиш;
 • Ўқув жараёнини таъминлайдиган бўлимлар, деканатлар ишларини мувофиқлаштириш, ташкил этиш ва назорат қилиш;
 • Бўлимлар, факультет ва кафедралар иш режаларини тасдиқлаш ва уларнинг бажарилишини назорат қилиш;
 • Ўтилаётган дарсларнинг сифатини ошириш, профессор-ўқитувчиларнинг шахсий режалари бажарилишини назорат қилиш ва таъминлаш;
 • Ўқув ва илмий конференцияларни ташкил этиш, университет  услубий кенгаши ва педагогик маҳоратни ошириш ишларига раҳбарлик қилиш, илғор услубий тажрибаларни умумлаштириш;
 • Ўқув-услубий ва илмий ишлар материалларини, шу жумладан, журналлар ва илмий ишлар тўпламларини университет ходимлари томонидан тайёрлаш ва нашр этиш жараёни ҳамда университетнинг барча таълим ва илмий фаолият йўналишлари бўйича ўқув-услубий ва илмий даврий нашрлар билан кутубхона фондини тўлдириб туриш бўйича умумий раҳбарликни олиб бориш;
 • Иқтидорли ёшларни қидириш, саралаш ва улар билан ишлаш жараёнларини бошқариш ва уларга кўмаклашиш, талаба ва стажёр-тадқиқотчи-изланувчилар орасидан Ўзбекистон Республикаси Президенти,  Навоий, Беруний, Улуғбек, Зулфия ва бошқа номдаги нуфузли стипендия совриндорларини тайёрлаш жараёнини бошқариш;
 • Профессор-ўқитувчилар ва ўқув ишига ёрдамлашувчи ходимлар штатлари бўйича таклифларни ишлаб чиқиш, кафедралар, бўлимларни малакали кадрлар билан таъминлаш ишларини ташкил этиш;
 • Бўш лавозимларга танлов асосида ишга қабул қилиш, стажёр-тадқиқотчи-изланувчи-изланувчилар ва магистрларни ишга олиб қолиш бўйича таклифлар тайёрлаш, профессор-ўқитувчилар таркибини яхшилаш ва малакасини ошириш режаларини ишлаб чиқиш ва амалга оширишга раҳбарлик қилиш;
 • Ўқув хоналаридан унумли фойдаланиш, аудитория ва лабораторияларни техник жиҳозлашни такомиллаштириш масалаларини ишлаб чиқиш;
 • Ижро интизомини бузган ходимларга нисбатан чора кўриш, улар билан шартномани бекор қилиш бўйича таклифлар тайёрлаш;
 • Таълим мазмунини такомиллаштириш, мутахассис-кадрларни халқаро талаблар асосида тайёрлашни таъминлаш мақсадида хориж мамлакатларнинг турдош олий таълим муассасалари билан ҳамкорликда факультет, кафедралар ташкил этиш бўйича таклифлар тайёрлаш;
 • Кафедралар, факультет ва бўлимларнинг йиллик фаолияти ҳисоботларини ўтказиш, таҳлил қилиш ва хулосалар чиқариш, профессор-ўқитувчиларнинг ўқув-услубий фаолиятини замонавий усулларда баҳолашни амалга ошириш;
 • Олий таълим муассасалари билан ўқув-услубий йўналишда доимий ҳамкорликни амалга ошириш, конференция, семинарларда профессор-ўқитувчиларнинг фаол иштирокини таъминлаш, маҳаллий ҳокимиятлар билан ҳамкорликда ишлаш;
 • Ўрнатилган тартибда олий таълим муассасасининг йиллик рейтингини аниқлаш, таҳлил қилиш, фаолиятни такомиллаштиришга оид ишларни амалга ошириш;
 • Самарқанд давлат университетини ўрнатилган тартибда доимий ички аттестациядан ўтказиш, ташқи аттестацияга тайёрлаш ва ўтказишда фаол иштирок этиш.

1986-1987 - йиллар Самарқанд туманиМеҳрободММТП боғбони;
1987-1991 -
йиллар Самарқанд давлат университети талабаси;
1992-1996 -
йиллар Самарқанд давлат университети аспиранти;
1996-1997 -
йиллар Самарқанд давлат университети зоология музейи лаборанти;
1997-1997 -
йиллар Самарқанд давлат университети зоология музейи катта лаборанти;
1997-2005 -
йиллар Самарқанд давлат университети зоология кафедраси ассистенти;
2005-2008 -
йиллар Самарқанд давлат университети зоология кафедраси доценти;
2008-2011 -
йиллар Самарқанд давлат университети Табиий фанлар факультети биология бўлими декани ўринбосари;
2012-2013 -
йиллар Самарқанд давлат университети зоология кафедраси мудири;
2013-2017 -
йиллар Самарқанд давлат университети магистратура бўлими бошлиғи;
2017-2018 -
йиллар Самарқанд давлат университети тайёрлов маркази декани;
2018-2020 -
йиллар Самарқанд шаҳар ҳокимининг ўринбосари, хотин-қизлар қўмитаси раиси;
2020-2021 -
йиллар Самарқанд шаҳар маҳалла ва оилани қўллаб қувватлаш бўлими бошлиғи биринчи ўринбосари;

2021- йилда Самарқанд давлат университети педогогика факультети декани;

2021-йил 18-майдан Самарқанд давлат университети ёшлар масалалари ва маънавий-маърифий ишлар бўйича проректор лавозимида фаолият юритмоқда.

Илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректор

Хушвақтов Ҳаким Абдилҳақович

 • Қабул вақти: Чоршанба 15:00 дан 17:00 гача
 • Телефон: 0366-239-13-87
 • Электрон почта: patent@samdu.uz

• Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Президент фармонлари ва фармойишлари, Олий Мажлис ва Вазирлар Маҳкамасининг таълим ва кадрлар тайёрлаш соҳасидаги қарорларини амалга оширишни ташкил этиш;
• Давлат таълим стандартлари асосида илмий ишларни ташкил этиш ва малакали кадрлар тайёрлашни таъминлаш;
• Давлат таълим стандартларига мувофиқ билимлар мазмуни ва тайёргарлик даражасига қўйиладиган талаблар мажмуасини барча деканлар ва бўлимлар, кафедра мудирлари ва педагог ўқитувчиларнинг тўлиқ билишини таъминлаш;
• Мутасадди юқори ташкилотларнинг буйруқларини, фармойишлари ва кўрсатмаларини, илмий жараёнларга оид масалалар бўйича университет илмий кенгаши қарорлари ва ректор буйруқларининг бажарилишини ташкил қилиш;
• Илғор мамлакатлар таълим тизимининг ривожланиш тенденцияларини ўрганиш, “Таълим тўғрисида”ги қонун, “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури” ва бошқа таълимга оид қонунлар кўрсатилган вазифаларни амалга ошириш борасидаги услуб ва воситаларни ишлаб чиқиш ва уларнинг амалга оширилишини таъминлаш;
• Ўқув-тарбия жараёнида ўқитишнинг илғор шаклларини, шу жумладан масофадан туриб ўқитиш, янги педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш ва улардан самарали фойдаланишни ташкил этиш;
• Фаолият йўналиши бўйича таклифлар тайёрлаш ва ишларни ташкил этиш;
• Илмий тадқиқотчилик жараёнини таъминлайдиган бўлимлар, деканатлар, илмий лабораториялар, илмий жамоалар ишларини мувофиқлаштириш, ташкил этиш ва назорат қилиш;
• Бўлимлар, факультет ва кафедралар, илмий лабораторияларнинг илмий тадқиқот соҳаси бўйича иш режаларини тасдиқлаш ва уларнинг бажарилишини назорат қилиш;
• Илмий тадқиқот ишларининг сифатини ошириш, профессор-ўқитувчиларнинг шахсий режалари бажарилишини назорат қилиш ва таъминлаш;
• Ўқув ва илмий конференцияларни ташкил этиш, университет илмий-техник кенгаши ишларига раҳбарлик қилиш, илғор илмий ва услубий тажрибаларни умумлаштириш;
• Илмий ишлар материалларини, шу жумладан, журналлар ва илмий ишлар тўпламларини университет ходимлари т омонидан тайёрлаш ва нашр этиш жараёни ҳамда университетнинг барча таълим ва илмий фаолият йўналишлари бўйича илмий даврий нашрлар билан кутубхона фондини тўлдириб туриш бўйича умумий раҳбарликни олиб бориш;
• Иқтидорли ёшларни қидириш, саралаш ва улар билан ишлаш жараёнларини бошқариш ва уларга кўмаклашиш, талаба ва стажёр-тадқиқотчи-изланувчилар орасидан Ўзбекистон Республикаси Президенти, Навоий, Беруний, Улуғбек, Зулфия ва бошқа номдаги нуфузли стипендия совриндорларини тайёрлаш жараёнини бошқариш;
• Профессор-ўқитувчилар ва илмий тадқиқот ишларига ёрдамлашувчи ходимлар штатлари бўйича таклифларни ишлаб чиқиш, кафедралар, бўлимлар ва илмий лабораторияларни малакали кадрлар билан таъминлаш ишларини ташкил этиш; 
• Бўш лавозимларга танлов асосида ишга қабул қилиш, докторантлар, мустақил тадқиқотчилар ва магистрларни ишга олиб қолиш бўйича таклифлар тайёрлаш, профессор-ўқитувчилар таркибини яхшилаш режаларини ишлаб чиқиш ва амалга оширишга раҳбарлик қилиш;
• Илмий лабораторияларидан унумли фойдаланиш, лабораторияларни техник жиҳозлашни такомиллаштириш масалаларини ишлаб чиқиш;
• Ижро интизомини бузган ходимларга нисбатан чора кўриш, улар билан шартномани бекор қилиш бўйича таклифлар тайёрлаш;
• Илмий тадқиқот ва таълим мазмунини такомиллаштириш, мутахассис-кадрларни халқаро талаблар асосида тайёрлашни таъминлаш мақсадида хориж мамлакатларнинг нуфузли илмий марказлари ва турдош олий таълим муассасалари билан ҳамкорликда илмий тадқиқот ишларини ташкил этиш бўйича таклифлар тайёрлаш;
• Кафедралар, факультет ва бўлимларнинг йиллик фаолияти ҳисоботларини ўтказиш, таҳлил қилиш ва хулосалар чиқариш, профессор-ўқитувчиларнинг илмий фаолиятини замонавий усулларда баҳолашни амалга ошириш;
• Олий таълим муассасалари билан илмий йўналишда доимий ҳамкорликни амалга ошириш, конференция, семинарларда профессор-ўқитувчиларнинг фаол иштирокини таъминлаш, маҳаллий ҳокимиятлар билан ҳамкорликда ишлаш;
• Ўрнатилган тартибда университетнинг йиллик рейтингини аниқлаш, таҳлил қилиш, фаолиятни такомиллаштиришга оид ишларни амалга ошириш;
• университетни ўрнатилган тартибда доимий ички аттестациядан ўтказиш, ташқи аттестацияга тайёрлаш ва ўтказишда фаол иштирок этиш.

 • 1972 йил Самарқанд вилояти Ургут туманида тўғилган;
 • 1990-1992 йиллар Ҳарбий хизматда;
 • 1993-1998 йиллар Самарқанд давлат университети талабаси;
 • 1998-1999 йиллар Самарқанд давлат университети илмий тадқиқотчиси;
 • 1999-2002 йиллар Самарқанд давлат университети аспиранти;
 • 2002-2004 йиллар Самарқанд давлат университети информацион технологиялар маркази муҳандиси;
 • 2004-2005 йиллар Самарқанд давлат университети информацион технологиялар маркази бошлиғи ўринбосари;
 • 2005-2011 йиллар Самарқанд давлат университети илмий тадқиқотлар мажмуаси директори;
 • 2011-2014 йиллар Самарқанд давлат университети ректор ёрдамчиси;
 • 2014-2017 йиллар Самарқанд давлат университети ўқув-услубий бошқарма бошлиғи;
 • 2017-2018 йиллар Самарқанд давлат университети физика факультети декани.
 • 2018 йилдан Самарқанд давлат университети илмий ишлар бўйича проректор

Молия ва иқтисод ишлари бўйича проректор

Юлдашев Шамсиддин Киямиддинович

 • Қабул вақти: Шанба 14:00 дан 16:00 гача
 • Телефон: 0366-233-50-23; +99890-270-00-39
 • Электрон почта: yuldashev.shamsiddin@mail.ru

 • Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Президент фармонлари ва фармойишлари, Олий Мажлис ва Вазирлар Маҳкамасининг таълим ва кадрлар тайёрлаш соҳасидаги қарорларини амалга оширишни ташкил этиш;
 • Давлат таълим стандартлари асосида ўқув, илмий, молиявий ва маънавий- тарбия ишларини ташкил этиш ва малакали кадрлар тайёрлашни таъминлаш;
 • Давлат таълим стандартларига мувофиқ билимлар мазмуни ва тайёргарлик даражасига қўйиладиган талаблар мажмуасини барча деканлар ва бўлимлар, кафедра мудирлари ва педагог ўқитувчиларнинг тўлиқ билишини таъминлаш;
 • Мутасадди юқори ташкилотларнинг буйруқларини, фармойишлари ва кўрсатмаларини, ўқув-тарбия жараёнларига оид масалалар бўйича университет Илмий кенгаши қарорлари ва ректор буйруқларининг бажарилишини ташкил қилиш;
 • Илғор мамлакатлар таълим тизимининг ривожланиш тенденцияларини ўрганиш, “Таълим тўғрисида”ги қонун, “Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури” ва бошқа таълимга оид қонунлар кўрсатилган вазифаларни амалга ошириш борасидаги услуб ва воситаларни ишлаб чиқиш ва уларнинг амалга оширилишини таъминлаш;
 • Ўқув-тарбия жараёнида ўқитишнинг илғор шаклларини, шу жумладан масофадан туриб ўқитиш, янги педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш ва улардан самарали фойдаланишни ташкил этиш;
 • Фаолият йўналиши бўйича таклифлар тайёрлаш ва ишларни ташкил этиш;
 • Ўқув жараёнини таъминлайдиган бўлимлар, деканатлар ишларини мувофиқлаштириш, ташкил этиш ва назорат қилиш;
 • Бўлимлар, факультет ва кафедралар иш режаларини тасдиқлаш ва уларнинг бажарилишини назорат қилиш;
 • Ўтилаётган дарсларнинг сифатини ошириш, профессор-ўқитувчиларнинг шахсий режалари бажарилишини назорат қилиш ва таъминлаш;
 • Ўқув ва илмий конференцияларни ташкил этиш, университет  услубий кенгаши ва педагогик маҳоратни ошириш ишларига раҳбарлик қилиш, илғор услубий тажрибаларни умумлаштириш;
 • Ўқув-услубий ва илмий ишлар материалларини, шу жумладан, журналлар ва илмий ишлар тўпламларини университет ходимлари томонидан тайёрлаш ва нашр этиш жараёни ҳамда университетнинг барча таълим ва илмий фаолият йўналишлари бўйича ўқув-услубий ва илмий даврий нашрлар билан кутубхона фондини тўлдириб туриш бўйича умумий раҳбарликни олиб бориш;
 • Иқтидорли ёшларни қидириш, саралаш ва улар билан ишлаш жараёнларини бошқариш ва уларга кўмаклашиш, талаба ва стажёр-тадқиқотчи-изланувчилар орасидан Ўзбекистон Республикаси Президенти,  Навоий, Беруний, Улуғбек, Зулфия ва бошқа номдаги нуфузли стипендия совриндорларини тайёрлаш жараёнини бошқариш;
 • Профессор-ўқитувчилар ва ўқув ишига ёрдамлашувчи ходимлар штатлари бўйича таклифларни ишлаб чиқиш, кафедралар, бўлимларни малакали кадрлар билан таъминлаш ишларини ташкил этиш;
 • Бўш лавозимларга танлов асосида ишга қабул қилиш, стажёр-тадқиқотчи-изланувчи-изланувчилар ва магистрларни ишга олиб қолиш бўйича таклифлар тайёрлаш, профессор-ўқитувчилар таркибини яхшилаш ва малакасини ошириш режаларини ишлаб чиқиш ва амалга оширишга раҳбарлик қилиш;
 • Ўқув хоналаридан унумли фойдаланиш, аудитория ва лабораторияларни техник жиҳозлашни такомиллаштириш масалаларини ишлаб чиқиш;
 • Ижро интизомини бузган ходимларга нисбатан чора кўриш, улар билан шартномани бекор қилиш бўйича таклифлар тайёрлаш;
 • Таълим мазмунини такомиллаштириш, мутахассис-кадрларни халқаро талаблар асосида тайёрлашни таъминлаш мақсадида хориж мамлакатларнинг турдош олий таълим муассасалари билан ҳамкорликда факультет, кафедралар ташкил этиш бўйича таклифлар тайёрлаш;
 • Кафедралар, факультет ва бўлимларнинг йиллик фаолияти ҳисоботларини ўтказиш, таҳлил қилиш ва хулосалар чиқариш, профессор-ўқитувчиларнинг ўқув-услубий фаолиятини замонавий усулларда баҳолашни амалга ошириш;
 • Олий таълим муассасалари билан ўқув-услубий йўналишда доимий ҳамкорликни амалга ошириш, конференция, семинарларда профессор-ўқитувчиларнинг фаол иштирокини таъминлаш, маҳаллий ҳокимиятлар билан ҳамкорликда ишлаш;
 • Ўрнатилган тартибда олий таълим муассасасининг йиллик рейтингини аниқлаш, таҳлил қилиш, фаолиятни такомиллаштиришга оид ишларни амалга ошириш;
 • Самарқанд давлат университетини ўрнатилган тартибда доимий ички аттестациядан ўтказиш, ташқи аттестацияга тайёрлаш ва ўтказишда фаол иштирок этиш.

1979-1984-йиллар  Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти талабаси
1985-1988-йиллар  “Совхозводстрой” қурилиш трести “Меҳнат ва иш ҳақи” болими катта муҳандиси 
1988-1992-йиллар  Самарқанд давлат университети аспиранти
1992-1996-йиллар  Самарқанд давлат университети “назарий иқтисодиёт” кафедраси ассистенти
1997-2004-йиллар  Самарқанд давлат университети “иқтисодий назария” кафедраси ассистенти
2004-2007-йиллар  Самарқанд давлат университети “Бухгалтерия xисоботи ва аудит” кафедраси ассистенти
2007-2010-йиллар  Самарқанд давлат архитектура қурилиш институти “қурилишни ташкил этиш ва иқтисодиёт” кафедраси доценти вазифасини бажарувчи
2011-2012-йиллар  Самарқанд давлат архитектура қурилиш институти “иқтисодиёт ва кочмас мулк экспертизаси” кафедраси доценти вазифасини бажарувчи
2012-2014-йиллар  “Форсаж Сервис про” хусусий фирма иқтисодчиси
2014-2018-йиллар  О.О.О “Экcклюзив Самарқанд Брокер сервиc” иқтисодчи
2018-йил  Самарқанд давлат университети “тармоқлар иқтисодиёти” кафедраси доценти
2020-йил Инсон ресурсларини бошқариш факултети декани 

2021-йилдан бошлаб Самарқанд давлат университети молия ва иқтисод ишлари бўйича проректор лавозимида ишлаб келмоқда.

Халқаро ҳамкорлик бўйича проректор

Насиров Мухтор Гафарович

 • Қабул вақти: Сешанба, Жума (14:00-15:00)
 • Телефон: 0366-239-10-79
 • Электрон почта: irossu@samdu.uz

 • Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 20-апрелдаги ПҚ-2909-сонли “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарорида белгиланган вазифаларни амалга ошириш, профессор-ўқитувчиларни малакасини ошириш, хорижий илғор тажрибани ўрганиш ва ўқув жараёнига тадбиқ этиш борасида муайян ишларни амалга ошириш.
 • Вазирликнинг 2005 йил 13 апрелдаги «Олий таълим муассасаларидан хорижий сафарларга бориш тўғрисида»ги 81-сонли буйруғига биноан чет эл сафарларига юборилаётган университетнинг вакиллари ҳужжатларини кўриб чиқиш ва мувофиқлаштириш.
 • Донор мамлакатлар ва халқаро молия институтларининг техник ёрдам дастурлари доирасида университетда амалга оширилаётган лойиҳаларнинг мониторингини олиб бориш ва ҳар чоракда Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигига ҳисобот киритиш.
 • Европа Иттифоқинииг дастурлари бўйича университет томонидан тайёрланган лойиҳаларни кўриб чиқиш ва Европа Иттифоқи Комиссиясига молиялаштириш учун вазирликнинг тегишли хулоса ва тавсияларини тайёрлаш.
 • Университет профессор-ўқитувчилари, ходимлари ва талабалари учун лойиҳалар таҳлили асосида семинар, давра суҳбатларини ташкил қилиш.
 • Университетнинг хорижий ҳамкорлар билан тузадиган битим, шартнома ва протоколларини кўриб чиқиш, таҳлил қилиш ва тавсиялар бериш. Зарурат бўлганда ҳужжатларни тегишли ташкилотлар билан келишиш.
 • Ўзбекистон Республикаси Президенти, Ўзбекистон Республикаси ҳукумати, Ташқи ишлар вазирлиги, Ташқи иктисодий алоқалар, савдо ва инвестициялар вазирлиги, Иқтисодиёт вазирлиги назоратидаги Ўзбекистон Республикасининг халқаро муносабатлар ва халқаро иқтисодий алоқаларга доир қабул қилинган ҳужжатлар ижросини таъминлаш.
 • Ўзбекистонда фаолият кўрсатаётган элчихоналар ва халқаро таълим ташкилотлари ва жамғармалари билан ҳамкорликда таълим соҳасининг устувор йўналишлари бўйича семинар, ўқув куроллари ва илмий-амалий анжуманлар ўтказиш.
 • Хорижий мамлакатлар таълим вазирликлари, халқаро таълим ташкилотлари ва дипломатик ваколатхоналар вакиллари, чет эл олий таълим муассасалари делегациялари билан учрашувларни ташкил килиш.
 • Хорижий фуқароларни ўқитишдан келиб тушадиган валюта тушумлари ҳақида ойлик, чорак, ярим йиллик ва йиллик ҳисоботларни Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги сўровларига биноан тайёрлаб бориш.
 • Хорижий ҳамкорлар томонидан стажировка ўташ, малака ошириш, ўқув курсларида қатнашиш, магистратура ва докторантурада таҳсил олиш учун эълон қилинадиган грантлар танловига университет профессор-ўқитувчилари, талаба, магистрант ва стажёр-тадқиқотчи-изланувчиларини тавсия этиш.
 • Эълон қилинаётган халқаро грантлар ҳақида ахборот жамлаб тарқатиш ва университет кафедраларига лойиҳалар тузишга кўмаклашиш, ҳамда лойиҳа ижросига бевосита иштирок этиш.
 • Халқаро миқёсда ўтказиладиган тадбирлар, конференциялар, семинарлар ҳақида маълумотларни тўплаш ва факультетга етказиш. Университетда ўтказиладиган анжуманлар ҳақида ахборот тарқатиш, университет веб сайтини янгилаб боришга ёрдам кўрсатиш.

1960 -йили Самарқанд шаҳрида туғилган;
1977 - 1978 - йилларда Самарқанд шахри шойи тўқиш фабрикаси электро инженер; 
1978 - 1983 - йилларда Самарқанд давлат университети талабаси;
1983 - 1993 - йилларда Ўзбекистон Пахтачилик институти илмий ходими; 
1993 - 1996 - йилларда Самарқанд давлат университети Ўсимликлар физиологияси кафедраси ассистенти; 
1996 - 1999 - йилларда Самарқанд давлат университети ректор ёрдамчиси; 
1999 - 2005 - йилларда Самарқанд давлат университети Ўсимликлар физиологияси кафедраси доценти;
2005 - 2009 - йилларда Самарқанд давлат университети Халқаро алоқалар бўлими бошлиғи;
2009 - 2012 - йилларда Самарқанд давлат университети Ўсимликлар физиологияси кафедраси доценти; 
2012 - 2016 - йилларда Самарқанд давлат университети Табиий фанлар факультети декани; 
2017 - 2018 - йилларда Самарқанд давлат университети Халқаро алоқлар бўлими бошлиғи;
2018 йилдан Самарқанд давлат университети Халқаро алоқлар бўйича проректори.

Қурилиш - таъмирлаш ишлари бўйича проректор

Вaкант

 • Қабул вақти:
 • Телефон:
 • Электрон почта:

•  Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Президент фармонлари ва фармойишлари, Олий Мажлис ва Вазирлар Маҳкамаси, Олий таълим ҳамда Қурилиш вазирлигининг тегишли қарор ва топшириқларини амалга оширишни ташкил этиш;

•  Мутасадди юқори ташкилотларнинг буйруқларини, фармойишлари ва кўрсатмаларини, қурилиш-тамирлаш жараёнларига оид масалалар бўйича университет Илмий кенгаши қарорлари ва ректор буйруқларининг бажарилишини ташкил қилиш;

•  Университет қошида янги ўқув бинолари, лаборатория, спорт иншоотлари, ётоқхона ва бошқа биноларни қурилиши юзасидан лойиҳа таклифлари ишлаб чиқиш.

•  Ишлаб чиқилган лойиҳа таклифларини раҳбарият ва юқори турувчи ташкилотлар ҳамда тегишли вазирликларга тақдим этиш;

•  Университет тасарруфидаги барча биноларни янги ўқув йилига тайёрлаш, бунда: мавжуд биноларда жорий ва мукаммал таъмирлаш ишларини олиб борилишини ташкил этиш;

•  Биноларнинг қурилиш-таъмирлаш жараёнида қурилишга ишатиладиган материалларнинг сифатини назорат қилиш ҳамда қурилиш-монтаж ишларида замонавий энергия тежамкор қурилиш материалларидан фойдаланишни таъминлаш;

•  Биноларда олиб бориладиган қурилиш-монтаж ишлари учун тайёрланадиган барча хужжатларни қонун талаблари асосида бажарилишини назорат қилиш;

•  Университет тасарруфидаги барча биноларда куз-қиш мавсумининг беталофат утказишини таъминлаш бўйича зарурий чоралар кўриш. Бунда биноларнинг том қисми, иситиш тизими, эшик ва дераза ромларининг техник холатларини тўлиқ ўрганиш ва аниқланган камчиликларни бартараф этиш ишларини олиб борилишини ташкил этиш;

•  Муассаларда олиб бориладиган қурилиш-таъмирлаш ишларининг сифатини ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлаш;

•  Фаолият йўналиши бўйича таклифлар тайёрлаш ва ишларни ташкил этиш;