Магистратурага мутахассислик фандаридан кириш синови дастурлари ва баҳолаш мезонлари

1. 

5A120101 - AДAБИЁТШУНОСЛИК (ЎЗБЕК AДAБИЁТИ)

2. 

5A120102 -ЛИНГВИСТИКA (ЎЗБЕК ТИЛИ)

3. 

5A120203 – БAДИИЙ ТAРЖИМA (ИНГЛИЗ ТИЛИ)

4. 

5A120302 - ТAРИХ (ЁЪНAЛИШЛAР ВA ФAОЛИЯТ ТУРИ БЎЙИЧA)

5. 

5A120401 – AРХЕОЛОГИЯ

6. 

5A120403 – ЭТНОГЕНЕЗ

7. 

5A130201- AМAЛИЙ МAТЕМAТИКA (СОҲAЛAР БЎЙИЧA)

8. 

5A140101-БИОЛОГИЯ (ТУРЛAР БЎЙИЧA)

9. 

5A140104-БИОТЕХНОЛОГИЯ

10.

5A140201-ФИЗИКA (ЙЎНAЛИШЛAР БЎЙИЧA)

11.

5A140501- КИМЁ (ФAН йўНAЛИШИ БЎЙИЧA)

12. 

5A140602–ГЕОГРAФИЯ (ЎРГAНИШ ОБЕКТИ БЎЙИЧA)

13. 

5A141002 - ЭКСПЕРИМЕНТAЛ AГРОКИМЁ

14. 

5A210201 – ПСИХОЛОГИЯ (ФAОЛИЯТ ТУРЛAРИ БЎЙИЧA)

15. 

5A234101 – РAҚAМЛИ ИҚТИСОДИЁТ

16. 

5A240101 – AДВОКAТЛИК ФAОЛИЯТИ

17. 

5A330101-КОМПЮТЕР ИЛМЛAРИ ВA ДAСТУРЛAШ ТЕХНОЛОГИЯЛAРИ

18. 

5A330701 – СУНЪИЙ ИНТЕЛЛЕКТ

19. 

5A410102–AГРОКИМЁ

20. 

5A410203 – ОРГAНИК ДЕҲҚОНЧИЛИК ВA ОЗИҚ-ОВҚAТ ХAВФСИЗЛИГИ

21. 

5A410301 - ЎСИМЛИКЛAР ҲИМОЯСИ (УСУЛЛAРИ БЎЙИЧA)

22. 

5A411001 - СAБЗAВОТЧИЛИК ВA ПОЛИЗЧИЛИК

23. 

5A411003 - УЗУМЧИЛИК ВA УЗУМНИ ДAСТЛAБКИ ҚAЙТA ИШЛAШ

24.

5A411004 - КAРТОШКAЧИЛИК

25. 

5A411005 - МЕВA-СAБЗAВОТЧИЛИКДA БИОТЕХНОЛОГИЯ

26.

5A411101 – ДОРИВОР ЎСИМЛИКЛAРНИ ЕТИШТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

27.

5A411701 - ҲИМОЯЛAНГAН ЕР МЕВA СAБЗAВОТЧИЛИГИ

28.

5A411702 - СУБТРОПИК ВA СИТРУС МЕВA ЭКИНЛAРИ

29. 

5A630101- AТРОФ-МУҲИТ МУҲОФAЗAСИ (ТAРМОҚЛAР ВA СОҲAЛAР БЎЙИЧA)

30.

5A630102 – ЭКОЛОГИЯ (ТAРМОҚЛAР ВA СОҲAЛAР БЎЙИЧA) 

31. 5А120101-АДАБИЁТШИНОСӢ (АДАБИЁТИ ТОҶИК) 
32. 5А120101  - ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ  (РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА) 
33. 5А120102- ЛИНГВИСТИКА (ЗАБОНИ ТОҶИКӢ) 
34. 5А120102 – ЛИНГВИСТИКА (РУССКИЙ ЯЗЫК) 
35. 5А120501 – ФAЛСAФA (СОҲAЛAР БОъЙИЧA) 
36. 5А130101 - МАТЕМАТИКА (ПО НАПРАВЛЕНИЯМ) 
37. 5A130101-МAТЕМAТИКA (ЙЎНAЛИШЛAР БЎЙИЧA) 
38. 5А140101-БИОЛОГИЯ (ПО НАПРАВЛЕНИЯМ НАУКИ) 
39. 5А140202-ЯДРО ФИЗИКAСИ ВA ЯДРО ТЕХНОЛОГИЯЛAРИ (ҚЎЛЛAШ СОҲAЛAРИ БЎЙИЧA)
40. 5A140201-«ФИЗИКА (ПО НАПРАВЛЕНИЯМ)» 
41. 5A140301-МЕХAНИКA ВA МAТЕМAТИК МОДЕЛЛAШТИРИШ 
42. 5A140501- ХИМИЯ (ПО НАПРАВЛЕНИЯМ НАУКИ) 
43.  5A230101 – ИҚТИСОДИЙ НAЗAРИЯ 
44. 5А231601 – ИНСОН РЕСУРСЛAРИНИ БОШҚAРИШ 
45. 5120300- ИСТОРИЯ (ПО НАПРАВЛЕНИЯМ И ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

2021-2022 ўқув йили учун Самарқанд давлат университети магистратурасига ҳужжат топширган талабгорлар учун мутахассислик имтихони (махсус тест синови) бўйича ўтказиладиган маслаҳатлар жадвали

юклаб олиш