Самарқанд Давлат университети магистрантларининг Магистрлик диссертация ҳимоялари бўйича

ҲИСОБОТИ

Самарқанд давлат университети Магистратура бўлими битирувчи магистрантларининг 2018-йил 13-14 июн кунлари бўлиб ўтган “Магистрлик диссертация ҳимоялари” бўйича 33 та мутахассисликда 134 нафар магистрантларнинг барчаси магистрлик диссертация ишларини муваффаққиятли ҳимоя қилдилар ва қуйидаги натижаларга эришдилар:

Мутахассислик

Магистрант сони

Олган бали

аъло

яхши

Қони-қарли

Қони-қарсиз

1

5А110701-Таълимда ахборот технологиялари

3

1

2

-

-

2

5A110901-Педагогика назарияси ва тарихи (фаолият тури бўйича)

3

1

2

-

-

3

5А111101-Мусиқа таълими ва санъат

2

-

2

-

-

4

5А111601-Ижтимоий-гуманитар фанларни ўқитиш методикаси (Маънавият асослари)

2

-

2

-

-

5

5А112001-Жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари методикаси ва назарияси

3

-

3

-

-

6

5А120101-Адабиётшунослик (ўзбек адабиёти)

7

3

4

-

-

7

5А120101-Адабиётшунослик (рус адабиёти)

4

3

1

-

-

8

5А120101-Адабиётшунослик (тожик адабиёти)

1

1

-

-

-

9

5А120102-Лингвистика (ўзбек тили)

7

3

4

-

-

10

5А120102-Лингвистика (рус тили)

2

2

-

-

-

11

5А120102-Лингвистика (тожик тили)

2

2

-

-

-

12

5А120301-Ўзбекистон тарихи

4

2

2

-

-

13

5А120302-Тарих (йўналишлар ва мамлакатлар бўйича)

4

2

2

-

-

14

5А120304-Тарихшунослик ва тарихий тадқиқотлар методлари (мамлакатлар бўйича)

5

5

-

-

-

15

5А120401-Археология

3

2

1

-

-

16

5А130101-Математика (йўналишлар бўйича)

12

3

5

4

-

17

5А130102-Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика

5

1

2

2

-

18

5А130103-Дифференциал тенгламалар ва математик физика

5

1

4

-

-

19

5А130202-Амалий математика ва ахборот технологиялари

5

1

4

-

-

20

5А140101-Биология (фан йўналиши)

6

4

2

-

-

21

5А140104-Биотехнология

3

2

1

-

-

22

5А140201-Назарий физика

5

1

4

-

-

23

5А140202-Физика (йўналишлар бўйича)

9

8

1

-

-

24

5А140203-Гелиофизика ва қуёш энергиясидан фойдаланиш

4

2

2

-

-

25

5А140204-Конденсацияланган муҳитлар физикаси ва материалшунослик (турлари бўйича)

4

4

-

-

-

26

5А140302-Деформацияланувчи қаттиқ жисм механикаси

4

-

4

-

-

27

5А140401-Астрономия (тадқиқот йўналиши бўйича)

3

1

2

-

-

28

5А140501-Кимё (фан йўналиши бўйича)

5

5

-

-

-

29

5А140602-География (ўрганиш объекти бўйича)

2

-

2

-

-

30

5А141101-Гидрология (ўрганиш объектлари бўйича)

2

1

1

-

-

31

5А150204-Музейшунослик; консервация ва бадиий ёдгорликларни сақлаш

2

1

1

-

-

32

5А230101-Иқтисодий назария

4

1

3

-

-

33

5А630102-Экология (тармоқлар бўйича)

2

-

2

-

-

 

Жами

134

63

65

6

 

1. 86 – 100%       63-нафар ( 47 %)

2. 71 – 85%         65-нафар (49 %)

3. 55 – 70%         6- нафар (4 %)

4. 0 – 54%           йўқ

5. Келмаган        йўқ

Магистратура бўлими бошлиғи:                           Х.Х.Рўзимурадов