КАФЕДРАЛАР

Математик таҳлил кафедраси

Алгебра ва геометрия кафедраси

Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика кафедраси

Дифференциал тенгламалар кафедраси

Функционал анализ ва математик физика

Назарий ва амалий механика кафедраси

Умумий физика кафедраси

Оптика кафедраси

Қаттиқ жисмлар физикаси

Ядро физикаси ва астрономия

Назарий физика ва квант электроникаси кафедраси

Ботаника кафедраси

Зоология кафедраси

Ўсимликлар физиологияси ва микробиология кафедраси

Одам ва ҳайвонлар физиологияси ва биокимё кафедраси

Генетика ва биотехнология кафедраси

География ва табиий ресурслар кафедраси

Ижтимоий - иқтисодий география кафедраси

Гидрометеорология кафедраси

Экология ва ҳаёт хавсизлиги кафедраси

Ўзбекистон тарихи кафедраси

Археология

Жаҳон тарихи кафедраси

Тарихшунослик ва манбашунослик кафедраси

Самарқанд тамаддуни тарихи

Психология назарияси ва амалиёти кафедраси

Умумий психология кафедраси

Социология ва ижтимоий иш кафедраси

Органик синтез ва биоорганик кимё кафедраси

Ноорганик кимё ва материалшунослик кафедраси

Физикавий ва коллоид кимё кафедраси

Аналитик кимё кафедраси

Полимерлар кимёси ва кимёвий технология кафедраси

Математик моделлаштириш кафедраси

Оптимал бошқарув методлари кафедраси

Ахборотлаштириш технологиялари кафедраси

Дастурий инжиниринг кафедраси

Агрокимё ва ўсимликларни ҳимоя қилиш кафедраси

Тупроқшунослик ва агротехнологиялар кафедраси

Ҳуқуқшунослик ва ҳуқуқ таълими кафедраси

Фалсафа ва миллий ғоя кафедраси

Мумтоз адабиёт тарихи кафедраси

Ўзбек тилшунослиги кафедраси

Истиқлол даври адабиёти ва адабиёт назарияси кафедраси

Ўзбек тили ва адабиёти кафедраси

Тожик филологияси ва хорижий шарқ тиллари

Рус филологияси

кафедра мудири

Хорижий тиллар

Роман-герман тиллари

Мактабгача таълим

Бошланғич ва технологик таълим

Факультетлараро педагогика

Спорт фаолияти

Санъатшунослик

Факультетлараро жисмоний маданият

Инсон ресурсларини бошқариш кафедраси

Рақамли иқтисодиёт кафедраси

Тармоқлар иқтисодиёти кафедраси

Табиий ва аниқ фанлар

Ижтимоий-гуманитар фанлар