Самарқанд Давлат университети ҳузуридаги фалсафа доктори (PhD) Илмий даражасини берувчи PhD.27.06.2017.FM.02.01 рақамли 01.01.01 – Математик анализ, 01.01.02-Дифференциал тенгламалар ва математик физика ихтисослиги бўйича Илмий кенгаш

Кенгаш Ўзбекистон Республикаси ОАКнинг 2018 йил 28 февралдаги № 20 буйруғи билан тасдиқланган.

Манзил: Самарқанд давлат университети, 140104, Самарқанд шаҳри, Университет хиёбони, 15-уй. Телефон: (366) 239-17-29; Факс: (366) 239-11-40; e-mail: patent@samdu.uz 

Илмий кенгаш таркиби

Т/р

Ф.И.О.

Илмий даражаси ва илмий унвони

Ихтисослик шифри

 1.  

Солеев Ахмаджон Солеевич
(раис)

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.01

 1.  

Лақаев Саидаҳмад Норжигитович 
(раис ўринбосари)

Физика-математика фанлари доктори, академик

01.01.01

 1.  

Бегматов Акрам Хасанович 
(раис ўринбосари)

Физика-математика фанлари доктори, доцент

01.01.02

 1.  

Халхўжаев Аҳмад Мияссарович 
(илмий котиб)

Физика-математика фанлари доктори

01.01.01

 1.  

Хатамов Ахтам

Физика-математика фанлари доктори

01.01.01

 1.  

Абдуллаев Жониқул Ибрагимович

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.01

 1.  

Икромов Исроил Акрамович

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.01

 1.  

Шоимқулов Баходир Аллабердиевич

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.01

 1.  

Ғанихўжаев Расул Набиевич

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.01

 1.  

Имомқулов Севдиёр

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.01

 1.  

Эшқобилов Юсуп Халбаевич

Физика-математика фанлари доктори, доцент

01.01.01

 1.  

Хасанов Акназар Бектурдиевич

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.02

 1.  

Тохиров Жозил Остонович

Физика-математика фанлари доктор

01.01.02

 1.  

Халмухамедов Алимжон Рахимович

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.02

 1.  

Эшонқулов Толиб Эшонқулович

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.02

PhD.27.06.2017.FM.02.01 Илмий кенгаш қошидаги Илмий семинар таркиби
(01.01.01-Математик анализ)

Т/р

Ф.И.О.

Илмий даражаси ва илмий унвони

Ихтисослик шифри

 1.  

Лақаев Саидаҳмат Норжигитович 
(раис)

Физика-математика фанлари доктори, академик

01.01.01

 1.  

Икромов Исроил Акрамович  
(раис ўринбосари)

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.01

 1.  

Тўрақулов Давир Давронович 
(илмий котиб)

Физика-математика фанлари номзоди

01.01.01

 1.  

Абдуллаев Жониқул Ибрагимович

Физика-математика фанлари доктори

01.01.01

 1.  

Хатамов Ахтам

Физика-математика фанлари доктори

01.01.01

 1.  

Шоимқулов Баҳодир Аллабердиевич

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.01

 1.  

Имомқулов Севдиёр Акрамович

Физика-математика фанлари доктори

01.01.01

 1.  

Ботиров Ғолибжон Исроилович

Физика-математика фанлари номзоди

01.01.01

 1.  

Эшқобилов Юсуп Халбаевич

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.01

 1.  

Халхўжаев Аҳмад Мияссарович

Физика-математика фанлари доктори

01.01.01

 1.  

Кулиев Комил Донабоевич

PhD

01.01.01

 1.  

Хасанов Ғофур Акназарович

Физика-математика фанлари номзоди

01.01.01

 1.  

Абсаламов Толлибой

Физика-математика фанлари номзоди,  доцент

01.01.01

 1.  

Ғанихўжаев Расул Набиевич

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.01

 1.  

Яхшибоев Махмадиёр Умирович

Физика-математика фанлари номзоди,  доцент

01.01.01

 1.  

ЎзР ОАК эксперт кенгаш аъзоси

 

 

PhD.27.06.2017.FM.02.01 Илмий кенгаш қошидаги Илмий семинар таркиби
(01.01.02 - Дифференциал тенгламалар ва математик физика)

Т/р

Ф.И.О.

Илмий даражаси ва илмий унвони

Ихтисослик шифри

 1.  

Хасанов Акназар Бектурдиевич 
(раис)

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.02

 1.  

Бегматов Акрам Хасанович 
(раис ўринбосари)

Физика-математика фанлари доктори, доцент

01.01.02

 1.  

Очилов Зарифжон Ҳусанович 
(илмий котиб)

Физика-математика фанлари номзоди

01.01.02

 1.  

Хайдаров Акрам

Физика-математика фанлари доктори, доцент

01.01.02

 1.  

Ишонкулов Толиб

Физика-математика фанлари доктори, доцент

01.01.02

 1.  

Дурдиев Дурдимурод Қаландарович

Физика-математика фанлари доктори, доцент

01.01.02

 1.  

Бозоров Ислом Номозович

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.01.02

 1.  

Тохиров Жозил Остонович

Физика-математика фанлари доктор, доцент

01.01.02

 1.  

Маликов Зиёдулла

Физика-математика фанлари номзоди

01.01.02

 1.  

ЎзР ОАК Эксперт кенгаш аъзоси

 

 

 1.  

Хатамов Ахтам

Физика-математика фанлари доктор, доцент

01.01.02

 1.  

Ниёзов Иқбол Эргашович

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.01.02

 1.  

Жабборов Элмурод Яздонович

Физика-математика фанлари номзоди

01.01.02

 1.  

Неъматов Акбар

Физика-математика фанлари номзоди

01.01.02

 1.  

Самадов Саидазим Мамарахимович

Физика-математика фанлари номзоди

01.01.02

Илмий котиб: Халхўжаев Аҳмад Мияссарович; Телефон: (91) 547-79-18;  e-mail: ahmad_x@mail.ru

Самарқанд Давлат университети ҳузуридаги Илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Fil.02.03 рақамли 10.00.01 – Ўзбек тили, 10.00.02 – Ўзбек адабиёти, 10.00.05 – Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти (тожик тили ва тожик адабиёти), 10.00.06 – Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик ихтисосликлари бўйича Илмий кенгаш

Кенгаш Ўзбекистон Республикаси ОАКнинг  2017 йил 28 декабрдаги  №247/2 буйруғи билан тасдиқланган.

Манзил: Самарқанд давлат университети, 140104, Самарқанд шаҳри, Университет хиёбони, 15-уй. Телефон: (366) 239-17-29. Факс: (366) 239-11-40. e-mail: patent@samdu.uz

Илмий кенгаш таркиби

Т/р

Ф.И.О.

Илмий даражаси ва илмий унвони

Ихтисослик шифри

 1.  

Муҳиддинов Муслиҳиддин Қутбиддинович 
(раис)

Филология фанлари доктори, профессор

10.00.02

 1.  

Хамроев Жумакул 
(раис ўринбосари)

Филология фанлари доктори, профессор

10.00.05

 1.  

Пардаев Азамат Бахронович
(илмий котиб)

Филология фанлари доктори, доцент

10.00.01

 1.  

Абдиев Мурокосим Болбекович

Филология фанлари доктори, доцент

10.00.01

 1.  

Ахмедова Шоира Нематовна

Филология фанлари доктори, профессор

10.00.02

 1.  

Йўлдошев Бойназар

Филология фанлари доктори

10.00.02

 1.  

Каримов Суюн Амирович

Филология фанлари доктори, профессор

10.00.01

 1.  

Маматов Абгафур Эшонкулович

Филология фанлари доктори

10.00.01

 1.  

Умуров Хотам Икрамович

Филология фанлари доктори, профессор

10.00.02

 1.  

Санақулов Усмон

Филология фанлари доктори

10.00.01

 1.  

Ҳасанов Шавкат Ахадович

Филология фанлари доктори

10.00.02

 1.  

Тўраев Дамин

Филология фанлари доктори, профессор

10.00.02

 1.  

Амантурдиев Анвар Жабборович

Филология фанлари доктори

10.00.01

 1.  

Холмуродов Абдулхамид

Филология фанлари доктори

10.00.02

 1.  

Элтазаров Жулибой Данабаевич

Филология фанлари доктори

10.00.01

 1.  

Эркинов Афтондил Садирхонович

Филология фанлари доктори

10.00.02

 1.  

Жуманазрова Гулжахон Умрзоковна

Филология фанлари доктори

10.00.01

 1.  

Саъдиев Садри Самадович

Филология фанлари доктори, профессор

10.00.05

 1.  

Салоҳий Дилором Исомиддин қизи

Филология фанлари доктори

10.00.02

 1.  

Қудратуллаев Хасан Самадович

Филология фанлар доктори, профессор

10.00.01

 1.  

 

 

DSc.27.06.2017.Fil.02.03 Илмий кенгаш қошидаги Илмий семинар таркиби

Т/р

Ф.И.О.

Илмий даражаси ва илмий унвони

Ихтисослик шифри

 1.  

Салоҳий Дилором Исомиддин қизи  
(раис)

Филология фанлар доктори

10.00.02

 1.  

Санақулов Усмон 
(раис ўринбосари)

Филология фанлар доктори, профессор

10.00.05

 1.  

Тохиров Собиржон Кобилович 
(илмий котиб)

Филология фанлар доктори

10.00.01

 1.  

Амантурдиев Анвар Жабборович

Филология фанлар доктори

10.00.01

 1.  

Хамроев Жумакул

Филология фанлар доктори, профессор

10.00.01

 1.  

Дониёрова Шоира

Филология фанлар доктори

 

 1.  

Жуманазрова Гулжахон Умрзоковна

Филология фанлар доктори

10.00.01

 1.  

Каримов Суюн Амирович

Филология фанлар доктори, профессор

10.00.01

 1.  

Йулдошев Бойназар

Филология фанлар доктори

10.00.02

 1.  

Хасанов Шавкат Ахадович

Филология фанлар доктори

10.00.02

 1.  

Маматов Абгафур Эшонкулович

Филология фанлар доктори

10.00.01

 1.  

Солиев Абдурахим

Филология фанлар доктори

10.00.02

 1.  

Тураев Дамин

Филология фанлар доктори, профессор

10.00.02

 1.  

ЎзР ОАК эксперт кенгаш аъзоси

 

 

 1.  

Умуров Хотам Икрамович  

Филология фанлар доктори, профессор

10.00.02

 1.  

Шодмонов Нафас Номозович 

Филология фанлар доктори, профессор

10.00.02

 1.  

Элтазаров Жулибой Данибоевич

Филология фанлар доктори

10.00.01

 1.  

Эркинов Афтондил Садирхонович

Филология фанлар доктори, профессор

10.00.02

 1.  

Пардаев Азамат Бахронович         

Филология фанлар доктори, доцент

10.00.01

 1.  

Саъдиев Садри Саъдиевич          

Филология фанлар доктори, профессор

10.00.05

 1.  

Қудратиллаев Хасан Самадович

Филология фанлар доктори

10.00.05

Илмий котиб: Пардаев Азамат Бахронович. Телефон: (91) 537-34-84;

Самарқанд Давлат университети ҳузуридаги Илмий даражалар берувчи DSc.03/30.12.2019.F.02.02 рақамли 09.00.01 – Онтология, гноселогия ва мантиқ, 09.00.03–Фалсафа тарихи ва 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа ихтисосликлари бўйича Илмий кенгаш

Кенгаш Ўзбекистон Республикаси ОАКнинг  2019 йил 30 декабрдаги 393-сон қарори билан тасдиқланган. Шунингдек, ушбу қарор билан 13.00.02 - “Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси” (фалсафа фанлари бўйича) ва 09.00.02 – Онг, маданият ва амалиёт шакллари (фалсафа фанлари бўйича) ихтисосликлари бўйича бир марталик илмий кенгаш тузишга руҳсат берилган.

Манзил: Самарқанд давлат университети, 140104, Самарқанд шаҳри, Университет хиёбони, 15-уй. Телефон: (0366) 239-13-87, 239-11-40. Факс: (366) 239-11-40. e-mail: patent@samdu.uz

Илмий кенгаш таркиби

Т/р

Ф.И.О.

Илмий даражаси ва илмий унвони

Ихтисослик шифри

 1.  

Каримов Сайимназар Каримович
(раис)

Фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.03

 1.  

Шодмонов Қурбон Бадриддинович 
(раис ўринбосари)

Фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.03

 1.  

Яхшиликов Жўрабой Яхшиликович 

Фалсафа фанлари доктори, профессор 

09.00.01

 1.  

Джуракулов Хусан Анварович 
(илмий котиб)

Фалсафа доктори (PhD)

09.00.04

 1.  

Айматов Аминжон Қудратович

Фалсафа фанлари доктори

09.00.04

 1.  

Амонов Қамариддин Амонович

Фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.03

 1.  

Бердимуродова Алима Карлыбаевна

Фалсафа фанлари доктори, профессор, консультант

09.00.04

 1.  

Базарбаев Жуманазар Бекназарович

Фалсафа фанлари доктори, академик

09.00.01

 1.  

Бозоров Облақул Бозорович

Фалсафа фанлари доктори, профессор, консультант

09.00.03

 1.  

 Кушаков Шухрат Солиевич

Фалсафа фанлари доктори

09.00.01

 1.  

Негматова Шахзода Шуҳратовна

Фалсафа фанлари доктори

09.00.04

 1.  

Тўраев Бахтиёр Омонович

Фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.01

 1.  

Хажиева Мақсуда Султановна

Фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.04

 1.  

Саидқосимов Акбар Исаханович

Фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.04

 1.  

Чориев Санжар Анварович

Фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.04

 1.  

Шермуҳаммедова Нигина Арслановна

Фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.01

 1.  

Шодиев Рустам Тоҳирович

Фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.03

DSc.27.06.2017.F.09.02 Илмий кенгаш қошидаги Илмий семинар таркиби

Т/р

Ф.И.О.

Илмий даражаси ва илмий унвони

Ихтисослик шифри

1.

Чориев Санжар Анварович 
(раис)

Фалсафа фанлари октори, профессор

09.00.04

2.

Сафарова Нигора Олимовна
(раис ўринбосари)

Фалсафа фанлари доктори

09.00.03

3.

Турсунова Олмос Файзиевна
(илмий котиб)

Фалсафа фанлари номзоди

09.00.04

4.

Айматов Аминжон Қудратович   

Фалсафа фанлари доктори

09.00.04

5.

Бердимуродова Алима Карлыбаевна

Фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.04

6.

Джуракулов Хусан Анварович

Фалсафа доктори (PhD)

09.00.04

7.

Яхшиликов Журабой Яхшиликович

Фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.01

8.

Каримов Сайимназар Каримович

Фалсафа фанлари доктори

09.00.03

9.

Кушаков Шуҳрат Солиевич

Фалсафа фанлари доктори

09.00.01

10.

Муҳаммадиев Нурмат

Тошкент педиатрия тиббиёт институти Фалсафа кафедраси профессори вазифасини бажарувчи

09.00.04

11.

Наврўзова Гулчеҳра Негматовна

Фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.03

12.

Негматова Шахзода Шуҳратовна

Фалсафа фанлари доктори

09.00.04

13.

Саломова Ҳакима Юсуповна

Фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.01

14.

Бозоров Облақул Бозорович

Фалсафа фанлари доктори, профессор, консультант 

09.00.04

15.

ЎзР ОАК эксперт кенгаш аъзоси

 

 

16.

Амонов Қамариддин Амонович

Фанлари доктори, профессор, консультант 

09.00.03

17.

Тўраев Бахтиёр Омонович

Фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.01

18.

Шермуҳаммедова Нигина Арслановна

Фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.01

19.

Шодиев Рустам Тоҳирович

Фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.03

20.

Шодмонов Қурбон Бадриддинович

Фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.03

21.

Хусейнова Абира Амановна

Фалсафа фанлари доктори, доцент

09.00.04

22.

Саматов Хуршид Ўлмасжонович

Фалсафа доктори (PhD)

09.00.03

23.

Султонова  Гулноза

Фалсафа доктори (PhD)

09.00.01

 

 

 

Илмий котиб: Джуракулов Хусан Анварович. Телефон: (93) 334-85-31, (90) 504-85-31.

 

Самарқанд Давлат университети ҳузуридаги фалсафа доктори (PhD) Илмий даражасини берувчи PhD.29.08.2017.FM.02.04 рақамли 01.04.09 – Магнит ҳодисалари физикаси, 01.04.05 – Оптика  ихтисосликлари бўйича  Илмий кенгаш

Кенгаш Ўзбекистон Республикаси ОАКнинг  2017 йил 30 ноябрдаги  №182 буйруғи билан тасдиқланган.

Манзил: Самарқанд давлат университети, 140104, Самарқанд шаҳри, Университет хиёбони, 15-уй. Телефон: (366) 239-17-29; Факс: (366) 239-11-40; e-mail: patent@samdu.uz

Илмий кенгаш таркиби

Т/Р

Ф.И.О.

Илмий даражаси ва илмий унвони

Ихтисослик шифри

 1.  

Ашуров Мухсинжон Хуррамович
(раис)

Физика-математика фанлари доктори, академик

01.04.09

 1.  

Қувондиқов Облоқул Қувондиқович
(раис ўринбосари)

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.09

 1.  

Ражабов Рустам Мустафоевич
(илмий котиб)

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.04.09

 1.  

Юлдашев Урдишбай

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.09

 1.  

Тураев Эргаш Юлдашевич

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.09

 1.  

Низомов Немат Низомович

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.05

 1.  

Сабиров Леонард Мухаммеджанович

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.05

 1.  

Астанов Салих Хусенович

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.05

 1.  

Эшкобилов Нафас Бекназарович

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.05

 1.  

Кодиров М.К.

Физика-математика фанлари доктори

01.04.05

 1.  

Кодиров Мумин Кодирович 

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.09

 1.  

Ташатов Аблланазар Каршиевич

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.09

 1.  

Нормуродов Муродулло Тогаевич

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.09

 1.  

Ахмеджанов Фархад Рашидович

Физика-математика фанлари доктори

01.04.09

 1.  

Куйлиев Бахрон Тухлиевич

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.04.05

 1.  

Хушвактов Хаким Абдулхакович

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.04.05

 1.  

Семенов Денис Иванович

Физика-математика фанлари доктори

01.04.05

 1.  

Шакаров Холик Очилович

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.04.09

 1.  

Муродов Гулом

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.04.05

 1.  

Мукимов Комил

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.09

 1.  

Ташкенбаев Улугбек Нематович

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.05

PhD.29.08.2017.FM.02.04 Илмий кенгаш қошидаги Илмий семинар таркиби

Т/Р

Ф.И.Ш.

Илмий даражаси ва илмий унони

Ихтисослик шифри

 1.  

Семенов Денис Иванович
(раис)

Физика-математика фанлари доктори

01.04.05

 1.  

Жумабаев Абдувахид
(раис ўринбосари)

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.05

 1.  

Якубов Ачил Абдурахимович
(илмий котиб)

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.04.05

 1.  

Джураев Даврон

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.09

 1.  

Сабиров Леонард Мухаммеджанович

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.05

 1.  

Эшкобилов Нафас Бекназарович

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.05

 1.  

Кувандиков Облпкул

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.09

 1.  

Кодиров Мумин Кодирович.

Физика-математика фанлари доктори

01.04.09

 1.  

Эшпулатов Барот

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.09

 1.  

Арзикулов Эшкувват Улашевич

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.04.10

 1.  

Курталиев Эльдар Нуриевич

Физика-математика фанлари доктори

01.04.05

 1.  

Раджабов Рустам Мустафоевич

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.04.09

 1.  

Шакаров Холик Очилович

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.04.09

 1.  

Хамраев Нурлибой Саъдиевич

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.04.09

 1.  

Субхонкулов Илхомжон

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.04.09

 1.  

Хушвактов Хаким Абдулхакович

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.04.05

 1.  

Низомов Немат Низомович

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.05

 1.  

Эгамов Шухрат

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.04.09

 1.  

Ахмеджанов Фархад Рашидович

Физика-математика фанлари доктори

01.04.09

 1.  

Усаров Уктам Тураевич

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.04.09

 1.  

ЎзР ОАК эксперт кенгаш аъзоси

 

 

Илмий котиб: Ражабов Рустам Мустафоевич. Телефон: (93) 336-18-96; e-mail: nurimovumid@bk.ru

Самарқанд Давлат университети ҳузуридаги кимё фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини берувчи PhD.03/30.12.2019.K.02.05 рақамли 02.00.04 – Физик кимё ихтисослиги (кимё фанлари), 02.00.02 – Аналитик кимё ихтисослиги (кимё фанлари) ихтисослик бўйича Илмий кенгаш

Ўзбекистан Республикаси ОАКнинг 2019 йил 30 декабрдаги №326 буйруғи билан тасдиқланган.

Манзил: Самарқанд давлат университети, 140104, Самарқанд шаҳри,  Университет хиёбони, 15-уй. Телефон: (366) 239-17-29; Факс: (366) 239-11-40; e-mail: patent@samdu.uz

Илмий кенгаш таркиби

Т/Р

Ф.И.О.

Илмий даражаси ва илмий унвони

Ихтисослик шифри

 1.  

Насимов Абдулло Муродович
(раис)

Техника фанлари доктори, профессор

02.00.02

 1.  

Тробов Ҳамза Турсунович

(раис ўринбосари)

Кимё фанлари доктори, доцент

02.00.04

 1.  

Сайитқулов Шухрат Муродович
(илмий котиб)

Кимё фанлари номзоди, доцент

02.00.04

 1.  

Абдурахмонов Эргашбой

Кимё фанлари доктори, профессор

02.00.02

 1.  

Аранбаев Сергей Дмитриевич

Кимё фанлари доктори, профессор

02.00.02

 1.  

Васина Светлана Михайловна

Кимё фанлари номзоди, доцент

02.00.02

 1.  

Султанов Марат Мирзаевич

Кимё фанлари доктори, доцент

02.00.02

 1.  

Аминов Зайир 

Кимё фанлари номзоди, доцент

02.00.04

 1.  

Рўзимуродов Олим Нарбекович

Кимё фанлари доктори, профессор

02.00.04

 1.  

Халилов Қадритдин Фахритдинович

Кимё фанлари номзоди, доцент

02.00.04

 1.  

Эшмаматова Нодира Бахромовна

Кимё фанлари доктори, доцент

02.00.04

 1.  

 

Кимё фанлари доктори, доцент

02.00.04

 1.  

 

Кимё фанлари номзоди, доцент

02.00.04

PhD.03/30.12.2019.K.02.05 рақамли Илмий кенгаш қошидаги Илмий семинар таркиби

02.00.04 – Физик кимё ихтисослиги (кимё фанлари)

Т/Р

Ф.И.О.

Илмий даражаси ва илмий унвони

Ихтисослик шифри

 1.  

Нормахматов Рўзибой
(раис)

Техника фанлари доктори, доцент

02.00.04

 1.  

Эшмаматова Нодира Бахромовна   Рўзибой
(раис ўринбосари)

Кимё фанлари доктори, доцент

02.00.04

 1.  

Саидов Абдусалом Шомуродович
(илмий котиб)

Кимё фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD

02.00.03

 1.  

Алимова  Мунаввар 

Кимё фанлари номзоди, доцент

02.00.03

 1.  

Аминов Зайир

Кимё фанлари номзоди, доцент

02.00.04

 1.  

Васина Светлана Михайловна

Кимё фанлари номзоди, доцент

02.00.03

 1.  

Муродов  Қодир

Кимё фанлари номзоди, доцент

02.00.04

 1.  

Халилов Қадриддин Фахруддинович

Кимё фанлари номзоди, доцент

02.00.04

 1.  

OAK эксперт кенгаш аъзоси

 

 

 1.  

 Палванов Нарбек Сапаевич

Кимё фанлари номзоди, доцент

02.00.04

 1.  

Тилляев Абиджон Джуракулович

Кимё фанлари номзоди, доцент

02.00.02

 1.  

Тошматова Рахима Вахабовна

Кимё фанлари номзоди, доцент

02.00.04

 1.  

Тробов Хамза Турсунович

кимё фанлари доктори, доцент

02.00.04

 1.  

Эргашев Исмоил Махамматқулович

Кимё фанлари номзоди, доцент

02.00.04

 1.  

Сайитқулов Шухрат Муродович

Кимё фанлари номзоди, доцент

02.00.04

 1.  

Фазлиева Нигина Тожикуловна

Кимё фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

02.00.04

       17. Муродова Дилафруз Кодировна Кимё фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) 02.00.04

 PhD.28.02.2018.К.02.05 рақамли Илмий кенгаш қошидаги Илмий семинар таркиби

02.00.02 – Аналитик кимё ихтисослиги (кимё фанлари)

Т/Р

Ф.И.О.

Илмий даражаси ва илмий унвони

Ихтисослик шифри

 1.  

Абдурахмонов Эргашбой Абдурахманович
(раис)

Кимё фанлари доктори, профессор

02.00.02

 1.  

Аранбаев Сергей Дмитриевич
(раис ўринбосари)

Кимё фанлари доктори, профессор

02.00.02

 1.  

Тиллаев Санжар Усмонович
(илмий котиб)

Кимё фанлари номзоди, доцент

02.00.02

 1.  

Насимов Абдулло Муродович

Техника фанлари доктори, профессор

02.00.02

 1.  

Султонов Марат Мирзаевич

Кимё фанлари номзоди, доцент

02.00.02

 1.  

Рузиев Эркин Абдужaлилович

Кимё фанлари номзоди, доцент

02.00.02

 1.  

Аранбаев Дмитрий Маркиэлович

Кимё фанлари номзоди, доцент

02.00.02

 1.  

Нормуродов Зиёдулло Нарзуллаевич

Кимё фанлари номзоди, доцент

02.00.02

 1.  

OAK эксперт кенгаш аъзоси

 

 1.  

Қуватов Абдулла ХХХ

физика-математика фанлари номзоди, доцент 

02.00.02

 1.  

Муродов Қодир Муродович

Кимё фанлари номзоди, доцент

02.00.02

 1.  

Норқулов Учқун Мунавварович

Кимё фанлари номзоди, доцент

02.00.02

 1.  

Рахметов Худоёр Бобониёзович

Кимё фанлари номзоди

02.00.02

 1.  

Ташпулатов Хуршид Шукурович 

Кимё фанлари номзоди

02.00.02

 1.  

Яхшиева Зуҳра Зиятовна

Кимё фанлар доктори, доцент 

02.00.02

 1.  

Абдурахманов Илҳом Эргашбоевич 

Кимё фанлари бўйича PhD 

02.00.02

 1.  

Жўраев Илҳом Икромович

Кимё фанлари бўйича PhD 

02.00.02

 1.  

Муродова Зулфия Бекмуродовна ,

Кимё фанлари номзоди, доцент

02.00.02

Илмий котиб: Сайитқулов Шухрат Муродович. Телефон: (97) 406-72-64; e-mail: trobov.xamza@mail.ru 

Самарқанд Давлат университети ҳузуридаги фалсафа доктори илмий даражасини берувчи PhD.28.03.2018.Ped.02.05 рақамли 13.00.01-Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи, 13.00.02-Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси ихтисосликлари бўйича Илмий кенгаш

Ўзбекистан Республикаси ОАКнинг 2018 йил 28 мартдаги №59  буйруғи билан тасдиқланган.

Манзил: Самарқанд Давлат университети, 140104, Самарқанд шаҳри, Университет хиёбони, 15-уй. Телефон: (366) 239-17-29; Факс: (366) 239-11-40; e-mail: patent@samdu.uz

Илмий кенгаш таркиби

Т/Р

Ф.И.О.

Илмий даражаси ва илмий унвони

Ихтисослик шифри

 1.  

Ибрагимов Холбой Ибрагимович
(раис)

Педагогика фанлари доктори, профессор

13.00.01

 1.  

Махмудова Муяссар
(раис ўринбосари)

Педагогика фанлари доктори

13.00.01

 1.  

Абдуманнотов Абдумажид Матаевич
(илмий котиб)

Педагогика фанлари номзоди

13.00.01

 1.  

Шодиев Нарзиқул

Педагогика фанлари доктори, профессор

13.00.01

 1.  

Чориев Абдушукур Чориевич

Педагогика фанлари доктори, профессор

13.00.01

 1.  

Махмудов Мэлс Хасанович

Педагогика фанлари доктори

13.00.01

 1.  

Олимов Ширинбой Шарофович

Педагогика фанлари доктори

13.00.01

 1.  

Ҳасанова Кибриё

Педагогика фанлари номзоди, доцент

13.00.01

 1.  

Файзиев Мирзаали Асфандиёрович

Педагогика фанлари номзоди,доцент

13.00.02

 1.  

Ҳусанбоева Қундуз Парпалиевна

Педагогика фанлари доктори

13.00.02

 1.  

Матчанов Сапа

Педагогика фанлари доктори

13.00.02

 1.  

Ниёзметова Роза

Педагогика фанлари доктори

13.00.02

 1.  

Тажиев Мамаражаб

Педагогика фанлари доктори

13.00.02

 PhD.28.03.2018.Ped.02.05 рақамли Илмий кенгаш қошидаги Илмий семинар таркиби

Т/Р

Ф.И.О.

Илмий даражаси ва илмий унвони

Ихтисослик шифри

 1.  

Шодиев Нарзиқул
(раис)

Педагогика фанлари доктори, профессор

13.00.01

 1.  

Чориев Абдушукур Чориевич
(раис ўринбосари)

Педагогика фанлари доктори, профессор

13.00.01

 1.  

Қиёмов Нишон Садикович
(илмий котиб)

Педагогика фанлари номзоди, доцент

13.00.01

 1.  

Махмудова Муяссар

Педагогика фанлари доктори

13.00.01

 1.  

Ҳасанова Кибриё

Педагогика фанлари номзоди, доцент

13.00.01

 1.  

Ахроров Юнус Ахрорович

Педагогика фанлари номзоди, доцент

13.00.01

 1.  

Муранов Бахриддин Исаевич

Педагогика фанлари номзоди, доцент

13.00.01

 1.  

Тайланова Шохида Зайниевна

Педагогика фанлари номзоди, доцент

13.00.01

 1.  

Салоҳий Дилором Исомиддиновна

филология фанлари доктори, профессор

10.00.02

 1.  

ОАК Эксперт кенгаши аъзоси

 

 

 1.  

Ҳусанбоева Қундуз Парпалиевна

Педагогика фанлари доктори

13.00.02

 1.  

Турсунова Маҳкамой

Педагогика фанлари номзоди, доцент

13.00.02

 1.  

Файзиев Мирзаали Асфандиёрович

Педагогика фанлари номзоди

13.00.02

 1.  

Хайдаров Бахтиёр Тожиевич

Педагогика фанлари номзоди, доцент

13.00.02

 1.  

Мелиев Хамид

Педагогика фанлари номзоди, профессор

13.00.02

 1.  

Ҳамидов Жалил

Педагогика фанлари доктори

13.00.02

 1.  

Тўрақулов Олим

Педагогика фанлари доктори

13.00.02

Илмий котиб: Абдуманнотов Абдумажид Матаевич. Телефон: (93)346-26-45

Самарқанд Давлат университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.30.05.2018.G.02.07 рақамли 11.00.01-Табиий география, 11.00.02- Иқтисодий ва ижтимоий география ихтисосликлари бўйича Илмий кенгаш 

Илмий кенгаш Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2018 йил 30 майдаги №253/2-сон буйруғи билан тасдиқланган.

Манзил: Самарқанд Давлат университети, 140104, Самарқанд шаҳри, Университет хиёбони, 15-уй, Телефон: (366) 239-17-29; Факс: (366) 239-11-40; e-mail: patent@samdu.uz

Илмий кенгаш таркиби

Ф.И.О.

Илмий даражаси ва илмий унвони

Ихтисослик шифри

 1.  

Аббасов Субхон Бурхонович
(раис)

География фанлари доктори, профессор

11.00.01

 1.  

Рафиқов Вахоб Асомович
(раис ўринбосари)

География фанлари доктори

11.00.01

 1.  

Мелиев Бахтиёр Абдухомидович
(илмий котиб)

География фанлари бўйича PhD

11.00.01

 1.  

Абдулқосимов Али 

География фанлари доктори, профессор

11.00.01

 1.  

Рахматуллаев Арзимурод

География фанлари доктори, доцент

11.00.01

 1.  

Алибеков Лапас Алибекович

География фанлари доктори, профессор

11.00.01

 1.  

Ўразбоев Абдукарим Кендербаевич

География фанлари доктори, доцент

11.00.01

 1.  

Ниғматов Асқар  Ниғматуллевич

География фанлари доктори, доцент

11.00.01

 1.  

Собитова Ноила  Иноятовна

География фанлари доктори, доцент

11.00.01

 DSc.30.05.2018.G.02.07 рақамли илмий кенгаш қошидаги илмий семинар таркиби
(11.00.01-Табиий география; 11.00.02-Иқтисодий ва ижтимоий география ихтисосликлари (География фанлари)

Ф.И.О.

Илмий даражаси ва илмий унвони

Ихтисослик шифри

 1.  

Рахматуллаев Арзимурад 
(раис)

География фанлари доктори, доцент

11.00.01

 1.  

Рафиқов Вахоб Асомович 
(раис ўринбосари)

География фанлари доктори

11.00.01

 1.  

Усманов Маъруфжон Рустамович 
(илмий котиб)

География фанлари номзоди, доцент

11.00.02

 1.  

Аббасов Субхон Бурхонович

География фанлари доктори, профессор

11.00.01

 1.  

Алибеков Лапас Алибекович

География фанлари доктори, профессор

11.00.01

 1.  

Ўразбоев Абдукарим Кендербаевич

География фанлари доктори, доцент

11.00.01

 1.  

Ҳайитов Ёзил Қосимович

География фанлари доктори, доцент

11.00.01

 1.  

Жумабоев Тошпўлат Жумабоевич

педагогика фанлари номзоди, доцент

11.00.01

 1.  

Комилова Нилуфар Қаршибоевна

География фанлари номзоди, доцент

11.00.02

 1.  

Жонкабилов Илхомиддин

География фанлари номзоди, доцент

11.00.01

 1.  

ОАК эксперт кенгаши аъзоси

 

 1.  

Жўрақулов Хайрулла Жўрақулович

География фанлари номзоди, доцент

11.00.01

 1.  

Кадиров Муродулло Асламович

География фанлари номзоди, доцент

11.00.02

 1.  

Ярашев Қувондиқ Сафарович  

География фанлари бўйича PhD

11.00.01

 1.  

Хурсанов Дунёбек Бахтиёрович 

География фанлари бўйича PhD

11.00.01

 1.  

Мелиев Бахтиёр Абдухомидович

География фанлари бўйича PhD

11.00.01

Илмий котиб: Мелиев Бахтиёр Абдухомидович, Телефон: (90) 657-81-47.

Самарқанд Давлат университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.30.08.2018.FM/T.02.09 рақамли 01.02.03 – Грунтлар ва тоғ жинслари механикаси (техника фанлари бўйича), 01.02.04 – Деформацияланувчан қаттиқ жисм механикаси (физика-математика ва техника фанлари бўйича), 01.02.05-Суюқлик ва газ механикаси (физика-математика фанлари бўйича) ихтисослик бўйича Илмий кенгаш

Ўзбекистан Республикаси ОАКнинг 2018 йил 30 августдаги №226-сон буйруғи билан тасдиқланган.

Манзил: Самарқанд давлат университети, 140104, Самарқанд шаҳри,  Университет хиёбони, 15-уй. Телефон: (66) 239-17-29; Факс: (66) 239-11-40; e-mail: patent@samdu.uz

Илмий кенгаш таркиби

Т/р

Ф.И.О.

Илмий даражаси ва илмий унвони

Ихтисослик шифри

1

Халмуродов Рустам Ибрагимович
(раис)

Техника фанлари доктори, профессор

01.02.03

2

Ахмедов Акрам Бурхонович
(раис ўринбосари)

Физика-математика фанлари доктори, досент

01.02.04

3

Абдирашидов Аблакул
(илмий котиб)

Физика-математика фанлари номзоди, досент

01.02.05

4

Тўраев Ҳикмат Шаропович

Техника фанлари доктори, профессор

01.02.03

5

Хасанов Аскар Забиевич

Техника фанлари доктори, профессор

01.02.03

6

Ишонходжаев Абдурахман Асимович

Техника фанлари доктори, профессор

01.02.04

7

Мардонов Ботир

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.02.04

8

Мавлонов Тўлқин

Техника фанлари доктори, профессор

01.02.04

9

Худойназаров Хайрулла

Техника фанлари доктори, профессор

01.02.04

10

Исмайилов Кубаймурат

Техника фанлари доктори, досент

01.02.04

11

Абдикаримов Рустамхон Алимханович

Физика-математика фанлари доктори, досент

01.02.04

12

Акилов Жаҳон

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.02.05

13

Наврузов Куролбой

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.02.05

14

Хўжаёров Бахтиёр

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.02.05

15

Арифжанович Ойбек Мухамеджанович

Техника фанлари доктори, профессор

01.02.05

16

Нормуродов Чори Бегалиеливич

Физика-математика фанлари доктори, досент

01.02.05

17

Маликов Зафар Маматкулович

Физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим

01.02.05

       

DSc.30.08.2018.FM/T.02.09 рақамли илмий кенгаш қошидаги илмий семинар таркиби 
(01.02.03 – Грунтлар ва тоғ жинслари механикаси (техника фанлари бўйича); 
01.02.04 – Деформацияланувчан қаттиқ жисм механикаси (физика-математика ва техника фанлари бўйича))

Т/р

Ф.И.О.

Илмий даражаси ва илмий унвони

Ихтисослик шифри

1

Худойназаров Хайрулла
(раис)

Техника фанлари доктори, профессор

01.02.04

2

Хасанов Аскар Забиевич
(раис ўриибосари)

Техника фанлари доктори, профессор

01.02.03

3

Исмайилов Кубаймурат
(раис ўриибосари)

Техника фанлари доктори, досент

01.02.04

4

Бўронов Худоёр
(илмий котиб)

Физика-математика фанлари номзоди, досент

01.02.03

5

Тўраев Ҳикмат Шаропович

Техника фанлари доктори, профессор

01.02.03

6

Ергашев Мухаммадрасул

Физика-математика фанлари доктори, досент

01.02.03

7

Якубов Муқимжон

Техника фанлари номзоди, досент

01.02.03

8

Кондратев Владимир Анатолевич

Техника фанлари номзоди, досент

01.02.03

9

ОАК эксперт кенгаши аъзоси

   
10

Ишанходжаев Абдурахман Асимович

Техника фанлари доктори, профессор

01.02.04

11

Мардонов Ботир

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.02.04

12

Мавланов Тўлкин

Техника фанлари доктори, профессор

01.02.04

13

Мамасолиев Қозоқбой

Физика-математика фанлари доктори, досент

01.02.04

14

Ахмедов Акром Бурханович

Физика-математика фанлари доктори, досент

01.02.04

15

Абдикаримов Рустамхон Алимханович

Физика-математика фанлари доктори, досент

01.02.04

01.02.03– Грунтлар ва тоғ жинслар механикаси

16

Мадатов Абдураим

Техника фанлари номзоди, досент

01.02.03

17.

Хонкелдиев Мухаммамеди Мусаевич

Техника фанлари номзоди, досент

01.02.03

18.

Икрамов Файзулла Абдуллаевич

Техника фанлари номзоди, досент

01.02.03

19.

Ибрагимов Абдужаббор

Техника фанлари номзоди, досент

01.02.03

20.

Хасанов Зоир Аскарович

Техника фанлари номзоди, досент

01.02.03

       

01.02.04 – Деформасияланувчи қаттиқ жисм механикаси

21.

Қаршиев Абдували Беркинович

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.02.04

22.

Абдуллаев Обид

Физика-математика фанлари номзоди

01.02.04

23.

Бобожонов Болтабой

Физика-математика фанлари номзоди

01.02.04

24.

Хушвақтов Абдухомид

Физика-математика фанлари номзоди, досент

01.02.04

25.

Бердиев Шавкат Давронович

Техника фанлари номзоди

01.02.04

       


DSc.30.08.2018.T.02.09 рақамли илмий кенгаш қошидаги илмий семинар таркиби 

(01.02.05 – Суюқлик ва газ механикаси (физика-математика фанлари бўйича))

Т/р

Ф.И.О.

Илмий даражаси ва илмий унвони

Ихтисослик шифри

1.

Хўжаёров Бахтиёр
(раис)

Физика-математика Фанлари доктори, профессор

01.02.05

2.

Акилов Жаҳон Акилович
(раис ўриибосари)

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.02.05

3.

Махмудов Жамол Махмуд ўғли
(илмий котиб)

Физика-математика фанлари номзоди

01.02.05

4.

Наврузов Куралбай

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.02.05

5.

Нормуродов Чори Бегалиевич

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.02.05

6.

Маликов Зафар Маматқулович

Техника фанлари доктори

01.02.05

7.

Ёрбеков Яхшибой Ёрбекович

Физика-математика фанлари номзоди, досент

01.02.05

8.

Бурнашев Владимир Фидратович

Физика-математика фанлари номзоди,катта илмий ходим

01.02.05

9.

Сафаров Рахмон

Техника фанлари номзоди, досент

01.02.05

10.

ОАК експерт кенгаши аъзоси

 

01.02.05

11.

Жабборов Мамасоли Содикович

Физика-математика фанлари номзоди, досент

01.02.05

12.

Абдурашидов Аблакул

Физика-математика фанлари номзоди, досент

01.02.05

13.

Назаров Умарали Абдувахобович

Физика-математика фанлари номзоди, досент

01.02.05

14.

Зокиров Асқар Халилович

Физика-математика фанлари номзоди, досент

01.02.05

15.

Чўлиев Еркин Омонович

Физика-математика фанлари номзоди, досент

01.02.05

16.

Худоёров Шухрат Жумақулович

Физика-математика фанлари номзоди

01.02.05

17.

Жаманқулова Фазилат Есиргаповна

Техника фанлари номзоди

01.02.05

18.

Шадмонов Илхом Ергашевич

Техника фанлари номзоди

01.02.05

19.

Файзиев Бекзод Муртазаевич

Физика-математика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

01.02.05

20

Джиянов Турсунпўлат Ортиқович

Физика-математика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

01.02.05


Илмий котиб: Абдирашидов Аблакул. Телефон: (94) 182-47-43; e-mail: abdira@mail.ru

Самарқанд Давлат университети ҳузуридаги фалсафа доктори (PhD) Илмий даражасини берувчи PhD.03/30.12.2019.B.02.08 рақамли 03.00.05 – Ботаника, 03.00.06 -Зоология, 03.00.08 – Одам ва ҳайвонлар физиологияси ихтисосликлари бўйича Илмий кенгаш

Кенгаш Ўзбекистон Республикаси ОАКнинг 2018 йил 30 августдаги № 220 буйруғи билан тасдиқланган.

Манзил: Самарқанд давлат университети, 140104, Самарқанд шаҳри,  Университет хиёбони, 15-уй. Телефон: (66) 239-17-29; Факс: (66) 239-11-40; e-mail: patent@samdu.uz

Илмий кенгаш таркиби

Т/р

Ф.И.О.

  Туғилган

 йили

Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони

Изоҳ: тегишли ҳолларда ўриндош ва илмий лойиҳа раҳбарлиги

Ихтисослик шифри

 1.  

Ражамурадов Зайнитдин Турапович 

(раис)

1948

Самарқанд давлат университети, кафедра профессори, биология фанлари доктори, профессор

03.00.08

 1.  

Ҳамдамов Искандар Ҳамдамович

(раис ўринбосари)

1934

Самарқанд ветеринария медицинаси инстутути, кафедра профессори, биология фанлари доктори, профессор

03.00.05

 1.  

Кузиев Мирзохид Садуллоевич

(илмий котиб)

1982

Самарқанд давлат университети, кафедра мудири, биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент

03.00.08

 1.  

Мавлонов Хударган

1949

Жиззах давлат педагогика институти, кафедра мудири, биология фанлари доктори, профессор

03.00.05

 1.  

Хайдаров Хислат Қудратович

1963

Самарқанд давлат университети, кафедра мудири, биология фанлари доктори, профессор

03.00.05

 1.  

Ташпулатов Йигитали Шавкатиллаевич

1981

Тошкент Давлат аграр университети Самарқанд филиали, кафедра мудири, биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент

03.00.05

 1.  

Келдияров Худояр

1947

Самарқанд давлат университети, декани, биология фанлари номзоди, профессор

03.00.05

 1.  

Иззатуллаев Зувайд

1943

Самарқанд давлат университети, кафедра профессори, биология фанлари доктори, профессор

03.00.06

 1.  

Жабборов Абдурашид Райимович

1950

Самарқанд давлат университети, кафедра мудири, биология фанлари доктори, профессор

03.00.06

 1.  

Баймурадов Хусниддин Тошболтаевич

1971

Самарқанд давлат университети, кафедра мудири, биология фанлари доктори, профессор

03.00.06

 1.  

Халимов Фазлитдин Закирович

1968

Самарқанд давлат университети, кафедра доценти, биология фанлари номзоди, доцент

03.00.06

 1.  

Алланазарова Наталья Алеуатдиновна

1957

Самарқанд давлат университети, кафедра доценти, биология фанлари номзоди, доцент

03.00.06

 1.  

Матчанов Азат Таубалдиевич

1952

Қорақалпоқ давлат университети, кафедра мудири, биология фанлари доктори, профессор

03.00.08

 1.  

Курбанов Шанияз

1940

Қарши давлат университети, кафедра профессори, биология фанлари доктори, профессор

03.00.08

 1.  

Раджабов Асатилло Иргашевич

1950

Самарқанд давлат университети, кафедра профессори, биология фанлари номзоди, профессор

03.00.08

 

 PhD.03/30.12.2019.B.02.08 рақамли илмий кенгаш қошидаги илмий семинар таркиби

03.00.05 – Ботаника; 03.00.06 – Зоология; 03.00.08 – Одам ва ҳайвонлар физиологияси ихтисосликлари (биология фанлари)

Т/р

Ф.И.О.

Илмий даражаси ва илмий унвони

Ихтисослик шифри

 1.  

Хайдаров Хислат Қудратович  
(раис)     

Самарқанд давлат университети, кафедра мудири, биология фанлари доктори, профессор

03.00.05

 1.  

Нуритдинов Эшон Нуритдинович 
(раис ўриибосари)    

биология фанлари доктори, профессор

03.00.08

 1.  

Номозова Зебунисо Бахроновна 
(илмий котиб)

биология фанлари номзоди, доцент

03.00.05

 1.  

Мавлонов Хударган

Жиззах давлат педагогика институти, кафедра мудири, биология фанлари доктори, профессор

03.00.05

 1.  

Хамдамов Искандар

Самарқанд ветеринария медицинаси инстутути, кафедра профессори, биология фанлари доктори, профессор

03.00.05

 1.  

Хужамқулов Бахром Эшбоевич

биология фанлари номзоди, доцент

03.00.05

 1.  

Кобулова Флора Джабборовна

биология фанлари номзоди, доцент

03.00.05

 1.  

Келдияров Худоёр Атамуродович

Самарқанд давлат университети, декани, биология фанлари номзоди, профессор

03.00.05

 1.  

Исломов Бустон Султонивич

биология фанлари номзоди, доцент

03.00.05

 1.  

ОАК эксперт кенгаши аъзоси

 

 

 1.  

Муқумов Илхом Уктамович

биология фанлари номзоди

03.00.05

 1.  

Умурзоқова Зебунисо Искандаровна

биология фанлари номзоди, доцент

03.00.05

 1.  

Иззатуллаев Зувайд

Самарқанд давлат университети, кафедра профессори, биология фанлари доктори, профессор

03.00.06

 1.  

Жабборов Абдурашид Райимович

Самарқанд давлат университети, кафедра мудири, биология фанлари доктори, профессор

03.00.06

 1.  

Боймуродов Хусниддин Тошболтаевич

Самарқанд давлат университети, кафедра мудири, биология фанлари доктори, профессор

03.00.06

 1.  

Алланазарова Наталия Аеаутдиновна

Самарқанд давлат университети, кафедра доценти, биология фанлари номзоди, доцент

03.00.06

 1.  

Ботиров Аминжон Розимбоевич

биология фанлари номзоди, доцент

03.00.06

 1.  

Фундикчиев Семён Энверович

биология фанлари номзоди, доцент

03.00.06

 1.  

Халимов Фазлиддин Зокирович

биология фанлари номзоди, доцент

03.00.06

 1.  

Хакимов Нажмиддин Хакимович

биология фанлари номзоди, доцент

03.00.06

 1.  

Курбанов Шонияз

Қарши давлат университети, кафедра профессори, биология фанлари доктори, профессор

03.00.08

 1.  

Душанова Гавхар Абдукаримовна

биология фанлари номзоди

03.00.08

 1.  

Аминжонов Шариф Мираббосович

биология фанлари номзоди, доцент

03.00.08

 1.  

Алиев Дилмурод Давронович

биология фанлари номзоди, катта илмий ходим

03.00.08

 1.  

Махмудова Хуршида Иргашевна

биология фанлари номзоди, доцент

03.00.08

 1.  

Каримов Олим Расулович

биология фанлари номзоди, доцент

03.00.08

 1.  

Сафин Марс Габдулхакович

биология фанлари номзоди, доцент

03.00.08

Илмий котиб: Кузиев Мирзохид Садуллаевич. Телефон: (94) 287-43-26; e-mail: mirzohid_kuzier@mail.ru                               

Самарқанд давлат университети ҳузуридаги фалсафа доктори (Phd)илмий даражасини берувчи PhD.31.01.2019.Tar.02.10 рақамли

07.00.01-Ўзбекистон тарихи ихтисослиги  бўйича Илмий кенгаш

 

Ўзбекистан Республикаси ОАКнинг 2019 йил 31 мартдаги № 364-сон қарори  билан тасдиқланган.

Илмий кенгаш раиси: Сулейманов Рустам Хамидович – тарих фанлари доктори, профессор.

Илмий котиб: Нормуродова Гўзал Бекмуродова – тарих фанлари номзоди, доцент

Илмий кенгаш таркиби:

Т/р

Ф.И.О.

Илмий даражаси ва илмий унвони

Ихтисослик шифри

 1.  

 Сулейманов Рустам Хамидович (раис)

Тарих фанлари доктори, профессор

07.00.01

 1.  

Нормуродова Гўзал Бекмуродова  (илмий котиб)

Тарих фанлари номзоди, доцент

07.00.01

 1.  

Бўриев Очил

Тарих фанлари номзоди, профессор

07.00.01

 1.  

Эргашев Бахтиёр Эргашевич

Тарих фанлари доктори, доцент

07.00.01

 1.  

Зиёдов Шовосил

Тарих фанлари номзоди, катта илмий ходим

07.00.01

 1.  

Иноятов Сулаймон Иноятович

Тарих фанлари доктори, профессор  

07.00.01

 1.  

Раимқулов Абдусобир Азамович

Тарих фанлари доктори, етакчи илмий ходим

07.00.01

 1.  

Саидов Илхом Мухиддинович

Тарих фанлари доктори, профессор  

07.00.01

 1.  

Турсунов Сайфулла

Тарих фанлари доктори, профессор  

07.00.01

 1.  

Эргашева Юлдуз Алимовна

Тарих фанлари доктори, профессор  

07.00.01

 1.  

Эшов Боходир Жўраевич

Тарих фанлари доктори

07.00.01

 1.  

Хаитов Шадмон Ахмадович

Тарих фанлари доктори, профессор  

07.00.01

 1.  

Шайдуллаев Шапулат Базарович

Тарих фанлари доктори

07.00.01

 1.  

Ғаффоров Шокир Сафарович

Тарих фанлари доктори, профессор  

07.00.01

 1.  

Ғойибов Бобир Собирович

Тарих фанлари доктори

07.00.01

 

Самарканд давлат университет хузуридаги илмий даража берувчи PhD.31.01.2019.Tar.02.10 рақамли  илмий кенгаш қошидаги илмий семинар

ТАРКИБИ

07.00.01-Ўзбекистон тарихи

 

Т/р

Ф.И.О.

Илмий даражаси ва илмий унвони

Ихтисослик шифри

 1.  

Саидов Илхом Мухиддинович

(Раис)

Тарих фанлари доктори, профессор  

07.00.01

 1.  

Раимқулов Абдусобир Азамович

(раис ўринбосари)

Тарих фанлари доктори, етакчи илмий ходим

07.00.01

 1.  

Ражабова Дилоро Назаровна

(илмий котиб)

Тарих фанлари номзоди, доцент

07.00.01

 1.  

Бердумуродов Амриддин Эргашович

Тарих фанлари номзоди, етакчи илмий ходим

07.00.01

 1.  

Джуракулова Дилфуза Мавлоновна

Тарих фанлари номзоди, доцент

07.00.01

 1.  

Набиев Фарход Ҳамидович

Тарих фанлари доктори, профессор  

07.00.01

 1.  

Зиёдов Шовосил

Тарих фанлари номзоди, катта илмий ходим

07.00.01

 1.  

Мамарахимов Холмўмин Мамарахимович

Тарих фанлари номзоди, доцент

07.00.01

 1.  

Мўминова Гавхар

Тарих фанлари доктори, профессор  

07.00.01

 1.  

Рахимов Камол

Тарих фанлари номзоди, катта илмий ходим

07.00.01

 1.  

Рахмонов Камол Жамолович

Тарих фанлари номзоди 

07.00.01

 1.  

Холматов Нормурод Ўразович

Тарих фанлари номзоди, доцент

07.00.01

 1.  

Хаитов Шадмон Ахмадович

Тарих фанлари доктори, профессор  

07.00.01

 1.  

Ҳамдамова Марифат Акрамовна

Тарих фанлари номзоди, доцент

07.00.01

 1.  

Ғаффоров Шокир Сафарович

Тарих фанлари доктори, профессор  

07.00.01

 1.  

Ғойибов Бобир Собирович

Тарих фанлари доктори

07.00.01

 1.  

Шукуриллаев Юнус Асрорович

Тарих фанлари номзоди, доцент

07.00.01

 

Манзил: Самарқанд давлат университети, 140104, Самарқанд шаҳри, Университет хиёбони, 15-уй

Телефон: (366) 239-17-29;

Факс: (366) 239-11-40;

e-mail: patent@samdu.uz

Илмий котиб: Нормуродова Гўзал Бекмуродова  

Телефон: (91) 528-45-28, (93)727-08-50