Самарқанд давлат университети профессор-ўқитувчиларининг халқаро илмий техник (scopus)  базасида h-индекслари тўғрисида маълумот

 

Профессор-ўқитувчиларнинг Ф.И.Ш.

Лавозими

n та мақолалар m та ихтибослар сони

h-индекс

1

Лақаев Сайдахмат

Математик физика ва функционал анализ кафедраси мудири, ф-м.ф.д., академик

112/339

11

2

Редкин Павел

Назарий физика ва квант электроникаси кафедраси доценти

223/438

11

3

Қодиров Мўмин

Астрономия кафедраси мудири, профессор

334/452

10

4

Хушвақтов Ҳаким

Оптика кафедраси доценти

55/66

6

5

Икромов Исроил

Математик анализ кафедраси мудири, ф-м.ф.д., профессор

36/63

5

6

Собиров Леонард

Назарий физика ва квант электроникаси кафедраси профессори

51/72

5

7

Жумабоев Абдувоҳид

Оптика кафедраси мудири, профессор

40/49

5

8

Абсанов Аҳмад

Оптика кафедраси доценти

41/50

5

9

Низамов Негмат

Оптика кафедраси профессори

65/81

5

10

Курталиев Элдар

Оптика кафедраси доценти

 43/58

5

11

Ибадов Рустам

Назарий физика ва квант электроникаси кафедраси профессори

54/72

5

12

Семенов Денис

Назарий физика ва квант электроникаси кафедраси доценти

15/31

4

13

Исмаилов Зафар

Генетика ва биокимё кафедраси профессори

354/393

4

14

Солеев Ахмаджон

Алгебра ва геометрия кафедраси профессори, ф-м.ф.д.

6/13

3

15

Бегматов Акрам

Дифференциал тенгламалар кафедраси профессори, ф-м.ф.д.

17/30

3

16

Абдуллаев Жаниқул

Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика кафедраси мудири, ф-м.ф.д., профессор

22/25

3

17

Хўжаёров Бахтиёр

Математик моделлаштириш ва комплекс дастурлаш кафедраси мудири, профессор

69/71

3

18

Холманов Актам

Назарий физика ва квант электроникаси кафедраси доценти

40/47

3

19

Сафаров Аскар

Ядро физикаси лабораторияси мудири, доцент

30/36

3

20

Сафаров Акмал

Ядро физикаси лабораторияси ходими

19/19

3

21

Хасанов Акназар

Дифференциал тенгламалар кафедраси мудири, ф-м.ф.д., профессор

28/31

2

22

Кулиев Комил

Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика кафедраси ўқитувчиси

13/17

2

23

Халхўжаев Ахмад

Математик физика ва функционал анализ кафедраси доценти

8/9

2

24

Эшпўлатов Барот

Қаттиқ жисмлар физикаси кафедраси профессори

12/13

2

25

Қувондиқов Облақул

Умумий физика кафедраси профессори

6/6

2

26

Алимова Мунаввар

Органик ва ноорганик кимё кафедраси доценти

8/10

2

27

Ражабов Тошпўлот

 

5/5

2

28

Ишанкулов Толиб

Дифференциал тенгламалар кафедраси ф-м.ф.д.

2/2

1

29

Ишанкулов Фаррух

Математик анализ кафедраси ассистенти

3/3

1

30

Ниёзов Иқбол

Математик физика ва функционал анализ кафедраси доценти

1/1

1

31

Сатторов Эрмамат

Математик физика ва функционал анализ кафедраси доценти

2/2

1

32

Хатамов Ахтам

Математик физика ва функционал анализ кафедраси профессори

1/1

1

33

Абдирашидов Аблакул

Назарий ва амалий механика кафедраси доценти

4

1

34

Газиев Абдирасул

Математик анализ кафедраси доценти

1/1

1

35

Жуманов Исроил

Ахборотлаштириш технологиялари кафедраси профессори

1/2

1

36

Ахатов Акмал

Ахборотлаштириш технологиялари кафедраси профессори

1/1

1

37

Эшқобилов Нафас

Назарий физика ва квант электроникаси кафедраси мудири, профессор

2/2

1

38

Маматов Зайниддин

Оптика кафедраси доценти

6/7

1

39

Арзиқулов Эшқуват

Қаттиқ жисмлар физикаси кафедраси мудири, доцент

1/1

1

40

Тробов Ҳамза

Физикавий кимё кафедраси доценти

4/4

1

41

Аванесова Нона

Археология кафедраси доценти

1/1

1

 

 

Халқаро илмий-техник маълумотлар базасидан фойдаланиш бўйича

  “Маслаҳат маркази”

Илмий ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш бўлими негизида Scopus ва Science Direct халқаро илмий-техник маълумотлар базасидан фойдаланиш бўйича профессор ўқитувчилар, докторант ва талабалар учун кўмаклашувчи университет ректорнинг 2018 йил 5 июндаги 395-ij буйруғига асосан “Маслаҳат маркази” ташкил этилди.

“Маслаҳат маркази”нинг таркиби

Ф.И.Ш.

Лавозими

1

Ярмухамедов Акмал

Илмий тадқиқот мажмуаси бошлиғи

2

Сафаров Акбар

Илмий ва илмий педагогик кадрлар тайёрлаш бўлими бошлиғи

3

Умаров Зафар

Илмий тадқиқот мажмуаси кичик илмий ходими

4

Холиқулов Шерзод

Илмий тадқиқот мажмуаси кичик илмий ходими

5

Курталиев Эльдар

Оптика кафедраси доценти

6

Умаров Отабек

Халқаро алоқалар бўлими бошлиғи

Университетда фаолият юритаётган ҳар бир кафедрада халқаро илмий-техник маълумотлар базасидан фойдаланишни ташкил этиш ва унинг мониторингини олиб бориш бўйича кафедра мудирлари ва ҳар бир кафедрадан бир масъул ўқитувчи белгиланди.

Халқаро илмий-техник маълумотлар базасидан фойдаланишни ташкил этиш ва унинг мониторингини олиб бориш бўйича масъуллар рўйхати

Кафедра номи

Кафедра мудири

1

Механика-математика

А.Х.Бегматов

2

Алгебра ва геометрия

Г.А.Хасанов

3

Дифференциал тенгламалар

А.Хасанов

4

Математик анализ

И.А.Икромов

5

Математик физика ва функционал анализ

С.Н.Лақаев

6

Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика

Ж.И.Абдуллаев

7

Назарий ва амалий механика

Ш.Д.Бердиев

8

Амалий математика ва информатика

А.Ахатов

9

Ахборотлаштириш технологиялари

О.И.Джуманов

10

Математик моделлаштириш ва комплекс дастурлаш

Б.Хужаёров

11

Оптимал бошқариш усуллари

И.Н.Бозоров

12

Физика

А.Абсанов

13

Астрономия

М.Қ.Кодиров

14

Қаттиқ жисмлар физикаси

Э.У.Арзиқулов

15

Назарий физика ва квант электроникаси

Н.Эшқобилов

16

Оптика

А.Жумабоев

17

Умумий физика

Р.М.Ражабов

18

Ядро физикаси

Р.Эшбўриев

19

Биология ва кимё

Х.А.Келдиёров

20

Генетика ва биокимё

И.Ш.Джабборов

21

Ботаника ва ўсимликлар физиологияси

Х.К.Хайдаров

22

Зоология

А.Р.Жабборов

23

Аналитик кимё

Э.Абдурахманов

24

Органик ва ноорганик кимё

С.У.Тиллаев

25

Физикавий кимё

Н.Қ.Мухамадиев

26

География ва экология

С.Аббосов

27

География

Х.Т.Назаров

28

Гидрометеорология

Ш.Т.Холикулов

29

Экология

Х.Т.Боймурадов

30

Тарих

Д.Джурақулова

31

Археология

Н.Холматов

32

Жаҳон тарихи

М.М.Хашимова

33

Ўзбекистон тарихи

Р.Холиқулов

34

Тарихшунослик ва манбашунослик

Б.Э.Эргашев

35

Фалсафа

Ж.Яхшиликов

36

Филология факультети

Ж.Элтазаров

37

Мумтоз адабиёт тарихи

Д.Салоҳий

38

Истиқлол даври адабиёти ва адабиёт назарияси

Ш.А.Хасанов

39

Ўзбек тили ва адабиётини ўқитиш методикаси

И.К.Мирзаев

40

Ўзбек тилшунослиги

А.Пардаев

41

Тожик тили ва адабиёти

Ж.Хамроев

42

Рус филилогияси

Р.А.Ряснянская

43

Рус ва чет эл адабиёти

Ш.А.Ишниязова

44

Рус тилшунослиги

К.А.Дубровская

45

Рус тили

И.У.Мамасолиев

46

Инглиз тили

Г.М.Атоева

47

Роман-герман тиллари

М.М.Йўлдошев

48

Ижтимоий-иқтисодиёт

Р.Мирзаев

49

Иқтисодий назария

Д.А.Насимов

50

Иқтисодиёт

Р.А.Сейтмуратов

51

Кадрлар менежменти

Б.Ш.Сафаров

52

Фуқаролик жамияти ва миллий ғоя асослари

А.К.Айматов

53

Ижтимоий фанлар

Ф.Х.Набиев

54

Ҳуқуқий фанлар

М.М.Кулдашев

55

Педагогика

Ш.Махматмуродов

56

Педагогика

К.Хасанова

57

Психология

М.Салохутдинова

58

Бошланғич таълим методикаси

Ф.Т.Шодиев

59

Касбий таълим

О.Эшниёзов

60

Меҳнат таълими

А.Уринов

61

Касбий таълимни ўқитиш методикаси

Б.И.Муранов

62

Тасвирий санъат ва мухандислик графикаси

Ш.Б.Ойдинов

63

Мусиқа таълими

Э.К.Джалилов

64

Жисмоний маданият

Б.Кипчаков

65

Жисмоний маданият назарияси ва методикаси

Ж.Эшназаров

66

Спорт турларини ўқитиш методикаси

З.Б.Болтаев

67

Факултетлараро жисмоний маданият ва спорт

Б.Т.Хайдаров

68

Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги

Г.И.Худойбердиева

Университет “Илмий ахборотномаси” журналини Scopus халқаро илмий-техник маълумотлар базаси киритиш бўйича ишчи гуруҳ таркиби:

 

Ф.И.Ш.

Лавозими

1

Ҳ.Хушвақтов

ф.-м.ф.н., доцент, раис

2

А.Насимов

к.ф.д., профессор, раис ўринбосари

3

Б.Хўжаёров

ф.-м.ф.д., профессор, раис ўринбосари

4

И.Икромов

ф.-м.ф.д., профессор, аъзо

5

Н.Мухамадиев

к.ф.д., профессор, аъзо

6

С.Каримов

фил.ф.д., профессор, аъзо

7

Ж.Яхшиликов

фал.ф.д., профессор, аъзо

8

Э.Курталиев

ф.-м.ф.д., доцент, аъзо

9

Б.Ғоибов

т.ф.д., доцент, аъзо

10

З.Исмаилов

б.ф.д., профессор, аъзо

11

Б.Сафаров

и.ф.д., профессор, аъзо

12

А.Ярмухамедов

ф.-м.ф.н., аъзо

13

А.Сафаров

ф.-м.ф.н., аъзо

 

Илмий ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш бўлими томонидан Scopus ва Science Direct халқаро илмий-техник маълумотлар базасидан фойдаланиш бўйича йўриқномалар тайёрланди.

Халқаро илмий-техник маълумотлар базасидан фойдаланиш бўйича йўриқнома. Кўчириб олиш