Ф.И.Ш. Диссертация мавзуси Ихтисослик Ҳимоя санаси
Ўринбоев Давлатжон Бахтиёрович Замонавий фалсафада стратегемалар назариясининг Ўзбекистондаги ўзига хос хусусиятлари (ижтимоий-фалсафий таҳлил) 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 22.05.2021 Кўчириб олиш
Тоғаев Нодиржон Эргашевич Ислом Каримов ижтимоий-фалсафий меросида ёшларни миллатпарварлик руҳида тарбиялашнинг ижтимоий тараққиётдаги роли 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 22.05.2021 Кўчириб олиш
Худойбердиев Дилшод Муродович Ёшларда истеъмолчилик хулқининг шаклланиши: мазмуни ва шакллари, сабаблари ва оқибатлари 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 21.05.2021 Кўчириб олиш
Турдибоев Бозор Худойбердиевич Ижтимоий-тарихий жараёнларни билишнинг методологик асослари 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 21.05.2021 Кўчириб олиш
Холиқов Юнус Ортиқович Ёшларда бағрикенглик маданиятини шакллантиришнинг ахлоқий масалалари 09.00.02 – Онг, маданият ва амалиёт шакллари фалсафаси 19.12.2020 Кўчириб олиш
Турсунов Лочин Эркинович Ёшларда ҳуқуқий ва сиёсий маданиятни ривожлантиришнинг ижтимоий -фалсафий муаммолари 09.00.02 – Онг, маданият ва амалиёт шакллари фалсафаси 19.12.2020 Кўчириб олиш
Абдикаримова Сайёра Сапаевна Замонавий ўзбек оиласи этноанъаналарида трансформация жараёнлари 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 28.11.2020 Кўчириб олиш
Азизова Насиба Бахритдиновна Давлат тили мақоми ўзбек тили функционал ривожланишининг омили сифатида (ижтимоий-фалсафий жиҳатлари) 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 28.11.2020 Кўчириб олиш
Адилов Зафар Юнусович Диний манбаларда экологик муаммоларнинг ечими 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 27.12.2019 Кўчириб олиш
Рузимуродов Сирож Мадатович Оилада соғлом ва обод турмуш тарзини шакллантиришнинг фалсафий-эстетик муаммолари 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 27.11.2020 Кўчириб олиш
Давлетов Жамшид Бекматович Ўзбекистонда «Ҳар бир оила – Тадбиркор» концепцияси ва унинг инновацион моҳияти» 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 27.11.2020 Кўчириб олиш
Аширматов Ҳаёт Хаитович Ҳозирги замон нанотехнологиялар тараққиётининг синергетик таҳлили 09.00.01 – Онтология, гносеология ва мантиқ 18.08.2020 Кўчириб олиш
Ибрагимов Элёр Хакимович Маънавий-руҳий манипуляциянинг ёшлар дунёқарашига таъсири 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 18.08.2020 Кўчириб олиш
Тухтаев Хусен Мирзаевич Қишлоқда фаровон ҳаѐт барпо этишнинг моддий ва маънавий омилларини уйғун ривожлантириш қонуниятлари 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 17.08.2020 Кўчириб олиш
Бахриева Дилфуза Хакимовна Абдураҳмон Жомий тасаввуфий қарашларининг гуманистик моҳияти 09.00.03-Фалсафа тарихи 17.08.2020 Кўчириб олиш
Самадов Актамқул Рафиқович Шахс эстетик идеалининг шаклланиши ва ривожланиши муаммолари 09.00.02 – Онг, маданият ва амалиёт шакллари фалсафаси (Эстетика) 16.07.2020 Кўчириб олиш
Нумонова Дилдор Умурзоқовна Ўзбекистон замонавий маънавий-маданий тараққиётида аёллар масъулиятини оширишнинг ижтимоий-фалсафий таҳлили 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 06.07.2020 Кўчириб олиш
Яздонов Улуғбек Тошмуротович Ижтимоий онг шаклларининг жамоатчилик фикрини ташкиллаштириш, бошқариш ва назорат қилишдаги функционал аҳамияти 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 06.07.2020 Кўчириб олиш
Сайфиллаева Дилфуза Кахрамоновна Абу Ҳомид Ғаззолийнинг ижтимоий-фалсафий қарашлари 09.00.03-Фалсафа тарихи 07.03.2020 Кўчириб олиш
Ашурова Хуршида Сағдуллаевна Самарқанд жадидларининг ижтимоий-сиёсий қарашлари (ХХ асрнинг биринчи чораги) 09.00.03-Фалсафа тарихи 07.03.2020 Кўчириб олиш
Абдивохидов Сунатилло Абдинабиевич Жадидчилик ҳаракатининг ижтимоий-сиёсий жиҳатлари ва ҳозирги замон 09.00.03-Фалсафа тарихи 06.03.2020 Кўчириб олиш
Мардонова Феруза Бахроновна Ўзбек халқининг ҳозирги замон ижтимоий-маънавий ҳаётида миллатлараро толерантлик (ижтимоий-фалсафий таҳлил) 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 06.03.2020 Кўчириб олиш
Юлдашев Рустам Даниѐрович Таълим фалсафаси – таълим жараѐнини ривожлантиришнинг назарий–концептуал асоси 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 28.08.2019 Кўчириб олиш
Саманова Шахло Бохтияровна Экологик толерантликнинг ижтимоий-фалсафий асослари 09.00.04 - Ижтимоий фалсафа 13.12.2019 Кўчириб олиш
Меликова Мартаба Нумоновна Ўзбекистон ёшларининг тарихий онги (ижтимоий-фалсафий таҳлил) 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 16.12.2019 Кўчириб олиш
Чўлиева Васила Эркиновна Жалолиддин Румийнинг фалсафий қарашларида маънавий-ахлоқий қадриятлар 09.00.03-Фалсафа тарихи 16.12.2019 Кўчириб олиш
Саитқосимов Акбар Исахонович Фуқаролик жамиятини барпо этишда ижтимоий соҳани инновацион ривожлантириш қонуниятлари 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 14.12.2019 Кўчириб олиш
Турабова Севара Каттақуловна Илмий баҳснинг мантиқий-эпистемик таҳлили 09.00.01 – Онтология, гносеология ва мантиқ 14.12.2019 Кўчириб олиш
Юнусова Гуландом Самиевна Абдулқодир Гийлоний маънавий меросида инсон моҳиятининг фалсафий таҳлили 09.00.03-Фалсафа тарихи 13.12.2019 Кўчириб олиш
Абдуллаева Ирода Ғаниджановнанинг Миллий тараққиётнинг янги босқичида иқтисодий ва инновацион тафаккур уйғунлиги 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 16.12.2019 Кўчириб олиш
Султонова Нодира Эргашовна Дўстлик ва меҳр-муҳаббатнинг ижтимоий-антропологик хусусиятлари (ижтимоий-фалсафий таҳлил) 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 23.11.2019 Кўчириб олиш
Яздонов Зикирилло Шукуриллоевич Ўзбек халқ экологик маданияти анъаналарини тиклаш ва ривожлантириш тенденциялари 09.00.02 – Онг, маданият ва амалиёт шакллари фалсафаси (маданият назарияси) 26.10.2019 Кўчириб олиш
Хатамов Фарход Фахритдинович Ҳуқуқий саводхонлик фалсафий тадқиқот объекти сифатида (Ижтимоий бошқарув институтлари ходимлари мисолида) 09.00.04 - Ижтимоий фалсафа 30.09.2019 Кўчириб олиш
Рустамов Рамз Ризокулович Геополитик рақобат шароитида маънавий тарғибот системасидаги атрибутив ўзгаришлар, муаммолар ва ечимлар 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 28.08.2019 Кўчириб олиш
Ахмедова Маърифат Абдуллаевна Тафаккур тараққиёти тарихида ХIХ асрда Хоразм мутафаккирлари ижтимоий-ахлоқий қарашлари 09.00.03 Фалсафа тарихи 27.08.2019 Кўчириб олиш
Муминова Зарифа Одиловна Инсон маънавий борлиғига синергетик ёндашув 09.00.01 - Онтология, гносеология ва мантиқ 27.08.2019 Кўчириб олиш
Яхшиликов Жаҳонгир Журабоевич Мустақиллик йилларида фуқаролик ҳуқуқи тамойилларини билишнинг фалсафий методологик асослари 09.00.02 – Онг, маданият ва амалиёт шакллари (ҳуқуқ фалсафаси) 29.06.2019 Кўчириб олиш
Кистаубаев Савлабек Усманович Шахс экологик дунёқарашини шакллантиришда миллий қадриятларнинг роли 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 29.06.2019 Кўчириб олиш
Kubaeva Shoira Tashmuradovna Ўйин ва инновацион тафаккур (онтологик ва гносеологик таҳлил) 09.00.01-Онтология, гносеология ва мантиқ 29.06.2019 Кўчириб олиш
Айматов Аминжон Қудратович Шахснинг табиатга эстетик муносабатини шакллантиришда экологик онгнинг роли 09.00.02 – онг, маданият ва амалиёт шакллари фалсафаси (Эстетика) 1.06.2019 Кўчириб олиш
Худайбергенова Абиджана Адиловича Глобаллашув шароитида миллий давлатчилик суверенитетини мустаҳкамлашнинг ижтимоий-фалсафий таҳлили 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 1.06.2019 Кўчириб олиш
Мухаммадиева Олия Нарзуллаевна Ўзбекистонда икки палатали парламентнинг шаклланиши ва ривожланишининг ижтимоий-фалсафий таҳлили 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 31.05.2019 Кўчириб олиш
Музаффаров Фируз Давронович Ғаззолийнинг инсон ҳақидаги таълимотининг илмий-фалсафий асослари 09.00.03 – фалсафа тарихи 31.05.2019 Кўчириб олиш
Комилов Рўзи Рабиевич Ўзбек миллати никоҳ маросимларининг генезиси ва эстетик эволюцияси 09.00.02 – Онг, маданият ва амалиѐт шакллари фалсафаси (Эстетика) 31.05.2019 Кўчириб олиш
Ҳошимхонов Мўмин Бобораҳим Машраб ва XVII-XVIII асрларда ижтимоий-ахлоқий фикр ривожи 09.00.03 - Фалсафа тарихи 12.01.2019 Кўчириб олиш
Мамарасулов Бахриддин Шакасимович Миллий ғоянинг субстанционал ва институционал хусусиятлари 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 22.09.2018 Кўчириб олиш
Муминова Зарифа Одиловна Инсон маънавий борлиғига синергетик ёндашув 09.00.01 - Онтология, гносеология ва мантиқ 22.12.2018 Кўчириб олиш
Тошбоев Бобомурот Эшбоевич Миллий характер шаклланиши ва такомиллашувининг ижтимоий-фалсафий масалалари 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 21.09.2018 Кўчириб олиш
Бекпўлатов Улуғбек Раҳматулла ўғли Симметрия ва асимметрия (замонавий фалсафий таҳлил) 09.00.01 - Онтология, гносеология ва мантиқ 21.12.2018 Кўчириб олиш
Шерманов Исобек Чилмаматович Ижтимоий тараққиётда моддий ва маънавий ишлаб чиқариш жараёнларини уйғунлаштириш диалектикаси 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 6.11.2018 Кўчириб олиш
Қабулов Қосимбой Пиржонович Миллий манфаатларни уйғунлаштиришда толерантлик 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 5.11.2018 Кўчириб олиш
Джуракулов Хусан Анварович Ёшларнинг экологик ҳуқуқий онгини шакллантириш жараёни 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 5.11.2018 Кўчириб олиш
Саматов Хуршид Улмасжонович Махдуми Аъзам Косонийнинг маънавий мероси ва унинг ёшлар тарбиясидаги ўрни 09.00.03 - Фалсафа тарихи 31.05.2018 Кўчириб олиш
Аслиддин Турсунович Қулдошев Халқаро экологик ижтимоий-сиёсий муносабатларнинг глобаллашуви ва уни бошқариш хусусиятлари 09.00.04 - Ижтимоий фалсафа 31.05.2018 Кўчириб олиш
Султанова Гулноза Сабировна Постноклассик илмий тафаккур тарзида ғоявий ворислик ва инновация муаммолари 09.00.01 - Онтология, гносеология ва мантиқ 21.04.2018 Кўчириб олиш
Негматова Шахзода Шухратовна Ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиёти шароитида соғлом рақобатни ривожлантиришнинг маънавий, ахлоқий ва ҳуқуқий жиҳатлари 09.00.04 - Ijtimoiy falsafa 20.04.2018 Кўчириб олиш
Аннаева Назокат Ражапбаевна Аёллар тадбиркорлигининг генезиси, назарияси ва амалиёти (Ўзбекистон мисолида) 09.00.04 - Ijtimoiy falsafa 20.04.2018 Кўчириб олиш
Юлдашев Фахриддин Абдуваситович Абу Наср Форобийнинг ақл ва билим эволюцияси ҳақидаги қарашлари 09.00.03 – Фалсафа тарихи 31.03.2018 Кўчириб олиш
Усмонов Фаррух Насирдинович Рационалликнинг эпистемологик асослари 09.00.01- Онтология, гносеология ва мантиқ 28.12.2017 Кўчириб олиш
Рахманов Баходир Убайдуллоевич Инсоннинг руҳий-маънавий ўз-ўзини ташкиллаштиришини фалсафий асослаш (онтологик ва гносеологик таҳлил) 09.00.01- Онтология, гносеология, логика 30.10.2017 Кўчириб олиш
Эргашева Маҳбуба Ҳотамбековна Авестодаги фалсафий ғояларга синергетик ёндашув (онтологик ва гносеологик таҳлил) 09.00.01-Онтология, гносеология ва мантиқ 28.10.2017 Кўчириб олиш
Яздонов Улуғбек Тошмуротович Глобаллашув шароитида жамоатчилик фикрини шакллантириш институтларининг функционал интеграциялашув хусусиятлари 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 22.03.2017 Кўчириб олиш
Ф.И.Ш. Диссертация мавзуси Ихтисослик Ҳимоя санаси
Ахмедова Дилором Исматовна Х аср тожик шеъриятида қитъа жанрининг тутган ўрни 10.00.05 – Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти (тожик тили ва тожик адабиёти) 24.05.2021 Кўчириб олиш
Мирзаев Хайём Тошқулович Сайфий Бухорий ва унинг “Аруз” рисоласи 10.00.05 – Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти (тожик тили ва тожик адабиёти) 24.05.2021 Кўчириб олиш
Амонтурдиева Шоира Равшановна Ўзбек диний матнининг функционал-стилистик тадқиқи 10.00.01 – Ўзбек тили 15.12.2020 Кўчириб олиш
Нормўминов Шерзод Тўйчиевич Ўзбек тили сўз туркумлари тизимидаги ядро-периферия алоқаларининг функционал-семантик тадқиқи 10.00.01 – Ўзбек тили 15.12.2020 Кўчириб олиш
Сулаймонов Бобир Нодир ўғли Темирбек Тўрабоевнинг «Теорема» романида «т» товуши билан бошланувчи сўзларнинг метафоралашуви ва фраземалашуви 10.00.01 – Ўзбек тили 17.12.2020 Кўчириб олиш
Баҳриддинова Башорат Мадиевна Ўзбекистонда ўқув луғатчилиги: лингвистик асослари, тарихи ва истиқболлари 10.00.01 – Ўзбек тили 26.11.2019 Кўчириб олиш
Махмараимова Шохиста Тухташевна Ўзбек тили метафораларининг антропоцентрик тадқиқи (номинатив аспект) 10.00.01 – Ўзбек тили 02.12.2020 Кўчириб олиш
Эшонқулов Хусниддин Пиримович АЛИШЕР НАВОИЙ ҒАЗАЛИЁТИДА ИШҚ ПОЭТИКАСИНИНГ ҚИЁСИЙ-ТИПОЛОГИК ТАҲЛИЛИ (“Хазойин ул-маоний” мисолида) 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 02.12.2020 Кўчириб олиш
Даминова Раҳима Маликовна Ўзбек мумтоз шеъриятида туркона услуб масаласи 10.00.02 – O‘zbek adabiyoti 13.11.2020 Кўчириб олиш
Асланова Ҳафиза Абдурахимовна Гадоий шеъриятида бадиий маҳорат ва услуб масалаларининг тадқиқи 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 19.11.2020 Кўчириб олиш
Джабборов Рустамжон Мадиевич Алишер Навоий “Оққўюнли мухлислар девони” ва унинг давр адабий муҳитида тутган ўрни 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 19.11.2020 Кўчириб олиш
Қобулова Нодира Баҳодир қизи Эркин Аъзам насрида давр ва инсон концепцияси 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 10.11.2020 Кўчириб олиш
Шодиев Иброҳим Мажидович Ўзбек тилида матннинг типологик тадқиқи 10.00.01 – Ўзбек тили 23.10.2020 Кўчириб олиш
Мусурманов Эркин Раббимович Ўзбек-хитой халқлари адабий алоқалари генезиси: фольклор ва адабиётда муштараклик 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 23.10.2020 Кўчириб олиш
Эшқобилов Абдивали Казакович Ўзбек балладасининг назарий-поэтик таҳлили (ХХ асрнинг 70-90-йиллари мисолида) 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 07.10.2020 Кўчириб олиш
Шодиев Санъат Эргашевич Турғун сўз бирикмаларининг синтактик деривацияси 10.00.01 – Ўзбек тили 30.09.2020 Кўчириб олиш
Собиров Анвар Kувандикович Шеъриятда сўз тартиби (Ҳозирги ўзбек шеърияти мисолида) 10.00.01 – Ўзбек тили 24.09.2020 Кўчириб олиш
Байназаров Зокир Махмудович Маҳмуд Кошғарийнинг «Девону луғати-т-турк» асарида ифодаланган оламнинг лисоний манзараси 10.00.01 – Ўзбек тили 06.07.2020 Кўчириб олиш
Хурсанов Дилшод Бахтиёрович Ҳозирги ўзбек шеъриятида хронотоп поэтикаси 10.00.02 – O‘zbek adabiyoti 23.07.2020 Кўчириб олиш
Джураева Сожида Равшанкуловна ХХ аср ўзбек адабиётшунослигида мумтоз лирик жанрлар тадқиқи (рубоий, туюқ, қитъа мисолида) 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 16.07.2020 Кўчириб олиш
Данияров Бахтиёр Худойбердиевич Ўзбек тили лексик синонимларининг лисоний ва нутқий муносабати, лексикографик тадқиқи 10.00.01 – Ўзбек тили 18.06.2020 Кўчириб олиш
Қувонов Зариф Омонбоевич Абдуқодир Ҳайитметовнинг адабиётшунослик фаолияти 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 27.03.2020 Кўчириб олиш
Ярашова Насиба Жумаевна XXI аср ўзбек болалар адабиёти тили ва услубияти (Х.Тўхтабоев ижоди мисолида) 10.00.01 – Ўзбек тили 05.03.2020 Кўчириб олиш
Холмухамедов Бахтиёр Фарходович Ўзбек тилида лексемалашув 10.00.01 – Ўзбек тили 21.02.2020 Кўчириб олиш
Сулоймонов Исроилжон Исомиддинович «Бобурнома»да ғолиб ва мағлуб шахс руҳий ҳолатининг бадиий тасвири 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 21.02.2020 Кўчириб олиш
Йулдашева Дилноза Бeкмуродовна Ўзбeк тили орнитонимларинингструктуравий ва семантик тадқиқи 10.00.01 – Ўзбек тили 24.01.2020 Кўчириб олиш
Раҳимжонов Масрур Нўъмонович Ўзбек мумтоз лирикасида марсия жанри 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 27.12.2019 Кўчириб олиш
Давронова Шоҳсанам Ғайбуллоевна Истиқлол даври ўзбек романларида Шарқ ва Ғарб анъаналарининг бадиий синтези 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 25.12.2019 Кўчириб олиш
Давронова Маҳфуза Исроиловна Ҳозирги ўзбек шеъриятида индивидуал услуб поэтикаси (Усмон Азим, Иқбол Мирзо, Фахриёр ва Абдували Қутбиддин шеърияти мисолида) 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 18.12.2019 Кўчириб олиш
Аҳмедов Собир Назарқосимович Жиззах вилояти топонимларининг семантик хусусиятлари 10.00.01 – Ўзбек тили 09.01.2020 Кўчириб олиш
Жўраева Бибиш Муҳсиновна Ўзбек халқ мақоллари шаклланишининг лингвистик асослари ва прагматик хусусиятлари 10.00.01 – Ўзбек тили 09.01.2020 Кўчириб олиш
Темиров Шерали Абдихалилович Самарқанд вилояти оронимларининг лисоний тадқиқи 10.00.01 – Ўзбек тили 20.12.2019 Кўчириб олиш
Қобилов Усмон Уралович Ўзбек адабиётида нубувват мотиви ва образлари талқини (XIV-XV асрлар) 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 20.12.2019 Кўчириб олиш
Умурова Гузал Хотамовна Зулфия бадиий олами ва поэтик мактаби 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 20.12.2019 Кўчириб олиш
Насруллаев Элмурод Жумабоевич ХХ аср ўзбек навоийшунослигида улуғ шоир шахсияти талқинлари тадқиқи (Ойбек, Иззат Султон, В.Зоҳидов ва М.Орипов илмий асарлари асосида) 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 06.12.2019 Кўчириб олиш
Хонхужаева Анзурат Султоновна Тожик тилининг тўй ва мотам маросимларига оид этнографик лексикаси (Самарқанд лаҳжаси асосида) 10.00.05 – Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти (тожик тили ва тожик адабиёти) 05.09.2019 Кўчириб олиш
Рахмонов Наврўз Сатторович Ўзбек тили Навоий вилояти шевалари морфологик хусусиятларининг лингвоареал тадқиқи 10.00.01 – Ўзбек тили 27.08.2019 Кўчириб олиш
Болтаева Барно Исакуловна Ўзбек тили фразеологик бирликларининг трансформацияси (семантик-прагматик таҳлил) 10.00.01 - Ўзбек тили 9.07.2019 Кўчириб олиш
Қурбонов Зайниддин Олтинович Гипотактик қурилма шаклланишининг когнитив-прагматик хусусиятлари 10.00.01 – Ўзбек тили 7.06.2019 Кўчириб олиш
Умирова Светлана Маъмуржоновна Ўзбек шеъриятида лингвистик воситалар ва поэтик индивидуаллик (Усмон Азим шеърияти мисолида) 10.00.01 – ўзбек тили 20.04.2019 Кўчириб олиш
Қўйлиева Гулчеҳра Назорқуловна Ўзбек насрида трилогия 10.00.02 – Ўзбек адабиѐти 30.03.2019 Кўчириб олиш
Ўринбаева Дилбар Базаровна Халқ оғзаки ижоди: жанрий-лисоний ва лингвостатистик тадқиқ муаммолари 10.00.01 – ўзбек тили 22.02.2019 Кўчириб олиш
Шофиев Обиджон Бахтиёрович Эркин Аъзам насри бадиияти (киноя ва образ) 10.00.02 – Ўзбек адабиѐти 22.02.2019 Кўчириб олиш
Жабборова Дилафрўз Эргашовна Истиқлол даври ўзбек адабиётшунослигида Чўлпон ижоди талқинлари (шеърияти ва насрий асарлари мисолида) 10.00.02 – Ўзбек адабиѐти 27.03.2018 Кўчириб олиш
Шерназаров Акмал Андиёқулович Қашқадарё тожик маросим фольклорида икки тиллилик ва адабий таъсир 10.00.05 – Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти (тожик тили ва адабиёти) 25.12.2018 Кўчириб олиш
Мирзоҳидова Лайло Бахтиёровна XI-XII асрлар туркий адабиётида мажозий тасвир бадиияти 10.00.02 – Ўзбек адабиѐти 18.12.2018 Кўчириб олиш
Эрназарова Манзура Сапарбоевна Грамматик маъно лисоний ва прагматик омиллар яхлитлигида 10.00.01 – ўзбек тили 18.12.2018 Кўчириб олиш
Хасанова Машхура Жумановна XV аср туркий шеъриятида қасида жанри 10.00.02 – Ўзбек адабиѐти 31.10.2018 Кўчириб олиш
Пардаева Ирода Мамаюнусовна Алишер Навоий тарихий асарлари бадиияти 10.00.02 – Ўзбек адабиѐти 31.10.2018 Кўчириб олиш
Жўраев Шаҳриёр Ибодуллоевич Билингвизм шароитида тожик ва ўзбек тилларининг лексик сатҳдаги ўзаро алоқалари (Самарқанд вилояти материаллари асосида) 10.00.05 – Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти (тожик тили ва адабиёти) 22.09.2018 Кўчириб олиш
Мажитова Сабоҳат Жамиловна Жомий ғазалиётидаги рамзий истилоҳларнинг луғавий ва мажозий маъноларини талқин қилиш усуллари 10.00.05 – Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти (тожик тили ва тожик адабиёти) 22.09.2018 Кўчириб олиш
Холова Мафтуна Абдусаламовна Ўзбек модерн шеърияти поэтикаси 10.00.02 – Ўзбек адабиѐти 21.09.2018 Кўчириб олиш
Оллоёров Қувондиқ Мадиёрович Хоразм достонлари ономастикаси 10.00.01 – ўзбек тили 21.09.2018 Кўчириб олиш
Рашидова Умида Мансуровна Ўзбек тилидаги соматик ибораларнинг семантик-прагматик таҳлили (кўз, қўл ва юрак компонентли иборалар мисолида) 10.00.01 – Ўзбек тили 27.07.2018 Кўчириб олиш
Абузалова Меҳринисо Кадировна Субстанциал морфология, валентлик ва синтактик қурилма 10.00.01 – Ўзбек тили 27.07.2018 Кўчириб олиш
Кучкаров Тухтамурод Олимович Ёзма манбалардаги эпик сюжетларнинг бадиий эволюцияси 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 26.07.2018 Кўчириб олиш
Насиров Азимидин Нормаматович Одил Ёқубов романлари поэтикаси 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 26.07.2018 Кўчириб олиш
Валиев Туйчи Қоржовович Ўзбек тили йўлсозлик терминларининг структур-семантик хусусиятлари ва лексикографик талқини 10.00.01 – Ўзбек тили 07.07.2018 Кўчириб олиш
Тошпўлатов Акрам Ҳайдарович Ўзбек адабиётида новелла жанри ва унинг бадиияти (А. Қаҳҳор, Ш. Холмирзаев, Н. Эшонқул ижоди мисолида) 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 07.07.2018 Кўчириб олиш
Жумаев Рашид Нормуротович “Маснавийи маънавий” ва “Лисон ут-тайр”даги ҳикоятларнинг қиёсий таҳлили 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 11.05.2018 Кўчириб олиш
Тўраева Баҳор Баҳриддиновна “Тарихий романларда бадиий замон муаммоси” (О.Ёқубов ва П.Қодиров романлари мисолида) 10.00.02 –Ўзбек адабиёти 11.05.2018 Кўчириб олиш
Адашуллоева Гулноза Мухайбиновна Тожик ва ўзбек тилларида шахс хусусиятини ифодаловчи фразеологизмларнинг қиёсий-типологик таҳлили 10.00.05 – Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти (тожик тили ва тожик адабиёти) 27.03.2018 Кўчириб олиш
Нусратова Ҳамида Чўлибоевна Сафар Барноевнинг бадиий маҳорати 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 30.11.2017 Кўчириб олиш
Истамова Шоҳида Махсудовна Бадиий асарда тушнинг поэтик-композицион вазифалари 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 30.11.2017 Кўчириб олиш
Давлатов Олим Давлатович Алишер Навоий шеъриятида Қуръон оятлари ва ҳадисларнинг бадиий талқини 10.00.02 – Ўзбек адабиѐти 9.11.2017 Кўчириб олиш
Мухитдинова Назмия Муслихиддиновна Мирҳасан Садоий ва унинг адабий мероси (шеърият поэтикаси, ғоявий-бадиий таҳлил масалалари) 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 29.09.2017 Кўчириб олиш
Бердиев Хусан Холназарович Ўзбек тилининг ўтовсозлик лексикаси 10.00.01 – Ўзбек тили 29.09.2017 Кўчириб олиш
Ф.И.Ш. Диссертация мавзуси Ихтисослик Ҳимоя санаси
Муранов Шахриддин Абдуллаевич Сўндирувчи кўпайтувчили тебранувчан интегралларнинг баҳолари 01.01.01 – Математик анализ 19.12.2020 Кўчириб олиш
Турсунов Фарход Рузикулович Биринчи тартибли эллиптик типдаги тенгламалар системаси учун Коши масаласи ечимининг pегуляризацияси 01.01.02 – Дифференциал тенгламалар ва математик физика 22.01.2020 Кўчириб олиш
Алимов Ҳаким Нематович Каср тартибли бошқарилувчи тизимларда қувиш дифференциал ўйинлар назарияси 01.01.02 – Дифференциал тенгламалар ва математик физика 10.12.2019 Кўчириб олиш
Болтаев Асомиддин Тулкинович Баъзи сони сақланмайдиган заррачалар системасига мос умумлашган Фридрихс модели спектрал таҳлили 01.01.01 – Математик анализ 3.07.2019 Кўчириб олиш
Қулжонов Ўткир Нематович Бир ва икки заррачали дискрет Шредингер операторларининг қуйи спектри ҳақида 01.01.01 – Математик анализ 2.07.2019 Кўчириб олиш
Усманов Салим Эшимович Ёйилувчан гиперсиртлар билан боғланган максимал операторларнинг чегараланганлиги муаммоси 01.01.01 – Математик анализ 2.07.2019 Кўчириб олиш
Мамиров Бердиёр Улуғбекович Панжарадаги икки заррачали Шредингер оператори хос қийматларининг қўзғалишлари 01.01.01 – Математик анализ 30.06.2018 Кўчириб олиш
Хуррамов Абдимажид Моликович Панжарадаги икки заррачали системага мос баъзи модел операторининг спектрал хоссалари 01.01.01-Математик анализ 30.06.2018 Кўчириб олиш
Рустамова Мастура Самадовна Ярим фазода Мартинелли-Бохнер интеграли ҳақида 01.01.01 – Математик анализ 15.05.2018 Кўчириб олиш
Лақаев Шуҳрат Саидахматович Панжарадаги икки заррачали системага мос Шредингер оператори хос қиймати ва резонанси 01.01.01 – Математик анализ 2.03.2018 Кўчириб олиш
Қурбонов Шахзод Ҳабибуллаев Умумлашган Фридрихс модели хос қиймати учун ёйилма 01.01.01 – Математик анализ 2.03.2018 Кўчириб олиш
Ишанкулов Фаррух Толибович Умумлашган гармоник функцияларни дарахтларда тавсифлаш 01.01.01-Математик анализ 9.02.2018 Кўчириб олиш
УЛАШОВ СОБИР САХИБЖАНОВИЧ ПАНЖАРАДАГИ ИККИТА ИХТИЁРИЙ ЗАРРАЧАЛИ СИСТЕМАГА МОС ШРЕДИНГЕР ОПЕРАТОРИ ДИСКРЕТ СПЕКТРИ 01.01.01-Математика анализ 22.12.2017 Кўчириб олиш
Латипов Шердор Мирзоевич Бир умумлашган Фридрихс моделининг мухим ва дискрет спектрлари 01.01.01-Математика анализ 22.12.2017 Кўчириб олиш
Сафаров Акбар Рахманович Тебранувчан интегралларнинг текис баҳолари ва татбиқлари 01.01.01 – Математик анализ 17.11.2017 Кўчириб олиш
Ф.И.Ш. Диссертация мавзуси Ихтисослик Ҳимоя санаси
Файзиев Шахобиддин Шавкатович Кучсиз ромбоэдрик FeBO3:Mg ферромагнетикдаги модуляцияланган магнитли тузилмани тадқиқи қилиш 01.04.09 – Магнит ҳодисалари физикаси 9.11.2018 Кўчириб олиш
Амонова Бахтиёра Умрзоковича Нодир ер ва ўтувчи элементлар боратларининг юқори ҳароратлардаги магнит хоссалари. 01.04.09 – Магнит ҳодисалари физикаси 9.11.2018 Кўчириб олиш
Рўзимуродов Жалол Тўрабекович Марганец билан ионли имплантацияланган кремнийнинг магнит ва транспорт хоссалари 01.04.09 – Магнит ҳодисалари физикаси 07.03.2018 Кўчириб олиш
Ниязов Лазиз Нурхонович Нодир ер элементли феррит-гранатларда магнитли фазавий ўтишларнинг хусусиятлари 01.04.09 – Магнит ҳодисалари физикаси 29.12.2017 Кўчириб олиш
Ф.И.Ш. Диссертация мавзуси Ихтисослик Ҳимоя санаси
Эгамбердиев Мехмонжон Худойбердиевич Фарғона водийси қуруқлик моллюскаларининг гельминт личинкалари: фаунаси ва таксономияси 03.00.06 – Зоология 06.05.2021 Кўчириб олиш
Рохимова Ширин Олланазаровна Экспериментал диабет негизида туркестероннинг нутриентлар ассимиляциясига таъсири 03.00.08–Одам ва ҳайвонлар физиологияси 07.01.2021 Кўчириб олиш
Ильясова Гулнара Кенесбаевна Жанубий Оролбуйи ҳудуди ёш ўсмирларининг жисмоний ривожланиш ва вегетатив кўрсаткичларига ҳаракат фаолияти даражасининг таъсири 03.00.08–Одам ва ҳайвонлар физиологияси 07.01.2021 Кўчириб олиш
Нурниёзов Ахтам Абдуназарович Самарқанд вилояти сув ҳавзалари юксак сув ва сув бўйи ўсимликлари ҳамда уларнинг аҳамияти 03.00.05– Ботаника 07.02.2020 Кўчириб олиш
Авалбаев Олимжон Наркузиевич Ғарбий Помир-Олой тизмаси Ferula L. турларининг биоэкологияси ва улардан оқилона фойдаланиш усулларини такомиллаштириш 03.00.05– Ботаника 07.02.2020 Кўчириб олиш
Ахмаджонова Садокатхон Шокировна Фарғона водийси шароитида Agriotes meticulosus Candeze, 1863 (Elateridae) қўнғизининг биоэкологияси ва вертикал миграцияси 03.00.06 – Зоология 08.02.2019 Кўчириб олиш
Ниязова Ойбаҳор Баҳритдиновна Зарафшон водийси мевали боғлари тупроқ макрофаунасининг систематик таркиби, экологияси ва хўжаликдаги аҳамияти 03.00.06 – Зоология 08.02.2019 Кўчириб олиш
Ҳайитов Даврон Ғайбуллаевич Қуён зотлари организмининг физиологик-биокимёвий ва чидамлилик статусларига ноқулай омилларнинг таъсири 03.00.08 – Одам ва ҳайвонлар физиологияси 12.11.2019 Кўчириб олиш
Сейткамалов Хайратдин Мауленович Жанубий Оролбўйи шароитида йирик шохли молларнинг юрак-қон томир тизими функционал ҳолатининг хусусиятлари 03.00.08 – Одам ва ҳайвонлар физиологияси 12.11.2019 Кўчириб олиш
Мираметова Надира Пурханатдиновна Жанубий Оролбўйидаги болалар организмининг адаптив реакциялари хусусиятларининг экологик ва физиологик таснифи 03.00.08 – Одам ва ҳайвонлар физиологияси 7.06.2019 Кўчириб олиш
Мирзакулов Собитжон Олтинович Гепатитда жигар митохондриясида энергия алмашинуви ва перекисли оксидланишни флавосан ва дадзин билан коррекциялаш 03.00.08 – Одам ва ҳайвонлар физиологияси 26.04.2019 Кўчириб олиш
Юсупова Умида Рахмановна Кверцетин ва хаплогенин-7-глюкозидни митохондрияда энергия, фосфолипид алмашинувига ва липидларнинг перекисли оксидланишига таъсири 03.00.08 – Одам ва ҳайвонлар физиологияси 15.03.2019 Кўчириб олиш
Ф.И.Ш. Диссертация мавзуси Ихтисослик Ҳимоя санаси
Хасанова Хуршида Наимовна Умумий ўрта таълим мактабларида органик кимё фанини ўқитишда инновацион усуллардан фойдаланиш 13.00.02 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (кимё) 25.12.2019 Кўчириб олиш
Аҳадов Маъмуржон Шарипович Кимё таълимида модулли тизимни ва электрон дарслик яратиш методикасини такомиллаштириш 13.00.02 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (кимё) 28.11.2020 Кўчириб олиш
Турсунова Гулноза Хамзаевна Полимер гелларнинг сувли эритмаларда бўкиш жараёнининг физик-кимёвий асослари 02.00.04 – Физик кимё 06.10.2020 Кўчириб олиш
Эшкараев Садридин Чориевич Сурхондарё вилояти тупроқлари таркибидаги цезий-137 ва стронций-90 радионуклидларини бета ва гамма нурланишлар асосида аниқлашнинг радиометрик-спектрометрик усулини ишлаб чиқиш 02.00.02–Аналитик кимё 30.07.2020 Кўчириб олиш
Осербаева Альфия Курбанбаевна Тузли ва водородсульфидли эритмаларда углеродли пўлатларни коррозияланишини аминлар билан ингибирлашнинг физик-кимёвий қонуниятлари 02.00.04 – Физик кимё 09.06.2020 Кўчириб олиш
Тиллаев Холмамат Рахмонович Сурхондарё сувлари таркибидаги баъзи оғир ва заҳарли металлар ионларини аниқлашнинг спектрофотометрик ва сорбцион-фотометрик усулларини ишлаб чиқиш 02.00.02–Аналитик кимё 02.03.2020 Кўчириб олиш
Бегматов Ризамат Хушвақтович Яримўтказгичли сенсорлар учун газсезгир органо-ноорганик материалларнинг темплат синтези 02.00.02–Аналитик кимё 03.03.2020 Кўчириб олиш
Мухамадиев Абдуқодир Нуралиевич Мувозанатдаги фаза хроматографиясининг физик-кимёвий асослари 02.00.04 – Физик кимё 18.02.2020 Кўчириб олиш
Эшқобилова Мавжуда Эргашбоевна Метаннинг мониторинги учун кимёвий сенсорлар яратиш 02.00.02 – Аналитик кимё 30.07.2019 Кўчириб олиш
Жўраев Илҳом Икромович Кумуш ва мис ионларини иммобилланган органик реагентлар билан аниқлаш усулларини ишлаб чиқиш 02.00.02 -Аналитик кимё 09.02.2019 Кўчириб олиш
Мурадова Дилафруз Кадировна Юқори нитрилларнинг каталитик синтези 02.00.04 -Физик кимё 29.12.2018 Кўчириб олиш
Фазлиева Нигина Тожиқуловна Электролит системалар хроматографиясининг физик-кимёвий асослари 02.00.04 -Физик кимё 24.11.2018 Кўчириб олиш
Ф.И.Ш. Диссертация мавзуси Ихтисослик Ҳимоя санаси
Рахимов Асaмиддин Анорбоевич Бўлажак ўқитувчиларни маънавий-маърифий фаолиятга тайёрлашнинг инновацион технологиялари 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 02.12.2020 Кўчириб олиш
Мусаев Отабек Қудратович Компетенциявий ѐндашув асосида педагогик қобилиятлар комплексини такомиллаштириш(олий таълим муассасаси ўқитувчилари мисолида) 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 02.12.2020 Кўчириб олиш
Кинжаева Гулбохор Саттаркуловна Талабаларни касбий-педагогик таълим жараёнида маънавий-маърифий ишларни ташкил этишга тайёрлаш технологияси 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 1.12.2020 Кўчириб олиш
Шерманов Элдор Уралович Ўсмирларда ислоҳотларга дахлдорлик фазилатини ривожлантириш 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 29.02.2020 Кўчириб олиш
Ҳакимов Хуршид Нозимович Умумтаълим мактабларида жисмоний ва маънавий-ахлоқий тарбия интеграциялашувининг педагогик шарт-шароитлари 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 23.01.2020 Кўчириб олиш
Кушакова Гулнора Эгамкуловна Ёшларда толерантлик тафаккурини шакллантириш технологияси (олий таълим муассасалари мисолида ) 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 29.02.2020 Кўчириб олиш
Туйчиева Махфуза Умаркуловна 5–7-синфлар адабиёт дарсларида ўзлаштириладиган ўқув материалларини такомиллаштириш тизими 13.00.02 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (ўзбек тили) (педагогика фанлари) 10.01.2020 Кўчириб олиш
Бакиева Хилола Сапаевна Бошланғич синф ўқувчиларида мустақил таълим орқали нутқ ва тафаккурни ривожлантириш методикаси 13.00.02 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (ўзбек тили) (педагогика фанлари) 10.01.2020 Кўчириб олиш
Эшмирзаева Матлуба Абдишукуровна Шахсгайўналтирилгантаълимасосидаталабаларнингкасбий компетентлилигинишакллантириш(электромагнетизм бўлими мисолида) 13.00.02 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (физика) 30.11.2019 Кўчириб олиш
Булекбаева Шолпан Бухарбаевна Она тилини коммуникатив-когнитив асосда қиёсий ўргатиш (Таълим қозоқ тилида олиб бориладиган мактаблар мисолида) 13.00.02 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (қозоқ тили) 30.11.2019 Кўчириб олиш
Рахманова Муқаддас Қахрамоновна Олий таълим муассасалари талабаларида ижтимоий фаолликни ривожлантириш 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 29.11.2019 Кўчириб олиш
Баходирова Гулноз Камаловна Талабаларнинг билиш фаолиятини шакллантиришда инновацион ѐндашувлар (билим ва таълимнинг педагогик соҳалари мисолида) 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 29.11.2019 Кўчириб олиш
Шамсиева Инобат Қосимжоновна Умумий ўрта таълим мактабларида жисмоний тарбия дарсларини замонавий ѐндашувлар асосида лойиҳалаш 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 16.11.2019 Кўчириб олиш
Ахмедова Назира Махмудовна Педагогика олий таълим муассасалари талабаларининг ўзбек бадиий маданиятига қизиқишларини ривожлантириш 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 15.11.2019 Кўчириб олиш
Мусаев Отабек Қудратович Компетенциявий ѐндашув асосида педагогик қобилиятлар комплексини такомиллаштириш (олий таълим муассасаси ўқитувчилари мисолида) 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 15.11.2019 Кўчириб олиш
Болтаева Шаҳло Тошпулатовна Бошланғич таълимда ўқувчилар ижодий фаолиятини ривожлантиришнинг ташкилий-педагогик асосларини такомиллаштириш 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 14.11.2019 Кўчириб олиш
Шарипова Сурайё Бурхановна Бўлажак чет тили ўқитувчиларида умуммаданий дунѐқарашни шакллантириш механизмларини такомиллаштириш 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 23.12.2019 Кўчириб олиш
Садуллаев Баходир Бахтиёрович Ўйинлар воситасида ўқувчиларда дўстона муносабатларга асосланган ижтимоий ҳамкорлик кўникмаларини ривожлантириш тизими 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 09.08.2019 Кўчириб олиш
Азизова Гулноза Ганижановна Олий таълим муассасалари профессор -ўқитувчиларнинг касбий педагогик фаолиятини такомиллаштириш (инглиз тили материаллари мисолида) 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 09.08.2019 Кўчириб олиш
Маттиев Илхом Бегматдулобович Талабаларда саломатликни асрашга йўналтирилган тафаккурни шакллантириш (бизнес ва хизмат кўрсатиш соҳалари мисолида) 13.00.01. – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 23.12.2019 Кўчириб олиш
Бегматова Дилноза Мухтаровна Оилада ёшларнинг касбий ижтимоийлашувини таъминлашнинг педагогик шарт-шароитлари 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 18.10.2019 Кўчириб олиш
Киямов Нишан Садыкович Олий таълим муассасалари талабаларида мусиқий маданиятни шакллантиришнинг педагогик асосларини такомиллаштириш 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 18.10.2019 Кўчириб олиш
Умуров Зариф Латифбоевич Бошланғич синф ўқувчилари таълимий муаммоларига оид дидактик шарт- шароитларни такомиллаштириш 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 12.10.2019 Кўчириб олиш
Тайланова Шоҳида Зайниевна Педагогика олий таълим муассасалари талабаларида қадриятлар тизимини ривожлантириш технологиясини такомиллаштириш 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 12.10.2019 Кўчириб олиш
Турдибоев Дилшод Хамидович Академик лицейларда педагогик технологияни қўллаб, геометрияни ўқитиш методикаси ва амалиёти 13.00.02 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (математика) 07.09.2019 Кўчириб олиш
Зоҳидова Саноат Рахмоновна Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини касбий ижтимоийлаштириш жараёнларини такомиллаштиришнинг дидактик имкониятлари 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 06.09.2019 Кўчириб олиш
Умуров Зариф Латифбоевич Бошланғич синф ўқувчилари таълимий муаммоларига оид дидактик шарт-шароитларни такомиллаштириш 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 06.09.2019 Кўчириб олиш
Нарзиева Наргиза Норкузиевна Умумтаълим мактаб ўқувчиларида таянч компетенциялар асосида тадқиқотчилик кўникмаларини шакллантириш 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 05.09.2019 Кўчириб олиш
Файзуллаева Гулчехра Шарипбоевна Адабий таълим узвийлиги асосида ўқувчиларнинг интеллектуал салоҳиятини ривожлантириш (V-IX синфлар мисолида) 13.00.02 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (ўзбек адабиёти) 05.09.2019 Кўчириб олиш
Алимардонов Зохид Шукуруллаевич Олий ҳарбий таълим муассасаларида бўлажак офицерларининг касбий компетентлигини такомиллаштириш 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 05.07.2019 Кўчириб олиш
Джураев Акбар Салимович Малака ошириш жараёнида тингловчиларнинг касбий малакасини ривожлантиришнинг педагогик механизмларини такомиллаштириш 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 31.05.2019 Кўчириб олиш
Тошпулатова Шахло Очиловна Ўқувчиларнинг мантиқий фикрлаш қобилиятларини ривожлантириш (физика дарслари мисолида) 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 20.04.2019 Кўчириб олиш
Кахарова Дилдора Сидиковна Умумтаълим мактабларида инклюзив таълимнинг педагогик- психологик жиҳатларини такомиллаштириш 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 20.04.2019 Кўчириб олиш
Пирманова Гавхар Назаркуловна Англия бадиий меросини ўрганиш талабаларнинг инглиз тилига қизиқишини ошириш воситаси сифатида 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 19.04.2019 Кўчириб олиш
Ҳамроев Ғофир Ҳасанович Умумий ўрта таълим тизимида фонетикaга доир ўқув материалларининг методик таъминотини такомиллаштириш 13.00.02 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (ўзбек тили) 19.04.2019 Кўчириб олиш
Давронова Дилдора Саидовна Оилада вояга етмаган болаларнинг ижтимоий онгини тарбиялаш тизимини ривожлантириш 3.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 05.12.2018 Кўчириб олиш
Ҳазратқулов Муталлиб Рашидович Адабий таълимда иншонинг ўрни ва уни ташкил этишнинг илмий-методик асослари 13.00.02 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (ўзбек адабиёти) (педагогика фанлари) 29.12.2018 Кўчириб олиш
Нарзикулова Дилноза Хашимжоновна Таълимни ахборотлаштириш шароитида педагогик низоларнинг профилактик технологияларини такомиллаштириш 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 21.12.2018 Кўчириб олиш
Эшмаматов Исмоил Абсаламович Замонавий ахборот технологиялари муҳитида педагогларнинг ахборот-коммуникатив компетентлигини ривожлантиришнинг назарий-педагогик асосларини шакллантириш 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогика таълимотлар тарихи. 21.12.2018 Кўчириб олиш
Ураков Шерзод Рахманович Олий таълим муассасаларида бўлажак ўқитувчиларни тайёрлашнинг компетент ёндашувга асосланган педагогик тизимини такомиллаштириш 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 06.12.2018 Кўчириб олиш
Ибрагимов Аъламжон Амриллоевич Халқ таълими ходимлари малакасини ошириш тизимини кўп векторли ёндашув асосида такомиллаштириш 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 06.12.2018 Кўчириб олиш
Мустафаев Шомурод Нормўминович Глобаллашув шароитида талабаларни ғоявий-эстетик тарбиялаш технологияси (бадиий тўгараклар фаолияти мисолида) 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 06.12.2018 Кўчириб олиш
Ф.И.Ш. Диссертация мавзуси Ихтисослик Ҳимоя санаси
Мустофоқулов Жаббор Ахматқулович Ёриқ-ғовак муҳитларда номувозанат адсорбция ҳисобга олиниб модда кўчиши масалаларини ечиш 01.02.05 – Суюқлик ва газ механикаси 17.01.2020 Кўчириб олиш
Кульмуратов Нурилло Рахимович Деформацияланувчи муҳитда жойлашган бўлакли, бир жинсли суюқликли цилиндрик жисмларга тўлқинлар таъсирининг хусусиятлари 01.02.04 – Деформацияланувчан қаттиқ жисм механикаси 29.11.2019 Кўчириб олиш
Худайбердиев Зокир Бозорбоевич Уч қатламли композит пластинкаларнинг ностационар тебранишлари 01.02.04 – Деформацияланувчан қаттиқ жисм механикаси 29.11.2019 Кўчириб олиш
Шадиев Усмон Рамазанович Панжарадаги тўрт заррачали система гамильтонианининг спектрал хоссалари 01.01.01 – Математик анализ 15.10.2019 Кўчириб олиш
Махмудов Жамол Махмуд ўғли Бир жинсли бўлмаган суюқликларнинг ғовак муҳитларда сизишининг математик моделларини такомиллаштириш ва тадқиқ этиш 01.02.05 – Суюқлик ва газ механикаси 24.05.2019 Кўчириб олиш
Сулаймонов Фозил Ўралович Агрегатланган ғовак муҳитларда модда кўчишининг гидродинамик масалалари 01.02.05 – Суюқлик ва газ механикаси 17.05.2019 Кўчириб олиш
Burnashev Vladimir Fidratovich Ғовак муҳитларда кўп фазали, кўп компонентали суюқликларнинг сизиши гидродинамик моделларининг сонли таҳлили 01.02.05 – Суюқлик ва газ механикаси 17.05.2019 Кўчириб олиш
Нишонов Ўткир Анжибоевич Қобирғали пластинка ва сферик қобиқларнинг ночизиқли деформацияланиши 01.02.04 – Деформацияланувчан қаттиқ жисм механикаси 29.03.2019 Кўчириб олиш
Абдирашидов Аблакул Қурилмалар ночизиқли деформацияланувчан элементларининг суюқлик билан ўзаро ностационар таъсири 01.02.04 – Деформацияланувчан қаттиқ жисм механикаси 5.01.2019 Кўчириб олиш
Ф.И.Ш. Диссертация мавзуси Ихтисослик Ҳимоя санаси
Матназаров Акмал Рўзивоевич Ўзбекистонда тоғ музликларининг табиий географик тарқалиш қонуниятлари ва экотуристик роли 11.00.01 – Табиий география 22.05.2021 Кўчириб олиш
Отақулов Позилжон Собирович Географик номлар шаклланишида минтақавий табиий-ижтимоий хусусиятларнинг ўрни ва аҳамияти (Фарғона водийси мисолида) 11.00.01 – Табиий география 22.05.2021 Кўчириб олиш
Расулов Анвар Бахадирович Қуйи Зарафшон табиий географик округи барқарор ривожланишининг геоэкологик индикаторлари 11.00.01 – Табиий география 18.01.2020 Кўчириб олиш
Сабирова Нилуфар Таировна Айдар-Арнасой кўллар тизимининг ландшафтлар трансформациясига таъсирини баҳолаш ва геоэкологик вазиятини оптималлаштириш 11.00.01 – Табиий география 18.01.2020 Кўчириб олиш
Равшанов Алиқул Худойбердиевич Нозогеографик вазиятнинг ҳудудий хусусиятлари (Самарқанд ва Навоий вилоятлари мисолида) 11.00.02 – Иқтисодий ва ижтимоий география 17.01.2020 Кўчириб олиш
Усманов Закир Каримович Ўзбекистон транспорт тизимининг ҳудудий ташкил этилиши ва уни такомиллаштириш 11.00.02 – Иқтисодий ва ижтимоий география 17.01.2020 Кўчириб олиш
Мелиев Бахтиёр Абдухомидович Ўрта Зарафшон ландшафтларини тадқиқ этишда замонавий (аэрокосмик, математик, геоинформацион) методлардан фойдаланиш 11.00.01 – Табиий география 06.07.2019 Кўчириб олиш
Хурсанов Дунёбек Бахтиёрович Амударё ҳозирги дельтаси ландшафтларининг структураси ва табақаланиш қонуниятлари 11.00.01 – Табиий география 20.04.2019 Кўчириб олиш
Ф.И.Ш. Диссертация мавзуси Ихтисослик Ҳимоя санаси
Нарманов Феруз Асфандиёрович XX асрнинг 20-30 йилларида Узбекистан ижтимоий хдётида маданий- маърифий муассасаларнинг урни 07.00.01 – Ўзбекистон тарихи 06.01.2021 Кўчириб олиш
Орзиев Маxмуд Зайниевич XIX аср охири - XX аср биринчи чорагида Бухорода босмахоначилик, нашриёт ва матбуот иши 07.00.01 – Ўзбекистон тарихи 2.01.2021 Кўчириб олиш
Чўтматов Жўрабек Омонович VII-IX асрлар Термиз маънавий муҳити тарихи: анъаналар, тадриж ва янгиланиш 07.00.01 – Ўзбекистон тарихи 30.11.2019 Кўчириб олиш
Ахмедов Бекзод Абдирахмонович Ўзбекистонда қоракўлчиликнинг аҳволи (1917-2017 йй.) 07.00.01 – Ўзбекистон тарихи 25.11.2020 Кўчириб олиш
Мухиддинов Суннатулло Иноятович XIX аср иккинчи ярми – XX аср бошларида Самарқанд вилояти маорифи 07.00.01 – Ўзбекистон тарихи 19.03.2020 Кўчириб олиш
Сафарова Зилола Сафаровна Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистон маданияти 07.00.01 – Ўзбекистон тарихи 16.01.2020 Кўчириб олиш
Ирисқулов Олимжон Жаҳонгирович XIX аср иккинчи ярми – XX аср бошларида Самарқанд шаҳрида ижтимоий-иқтисодий ва маданий жараёнлар 07.00.01 – Ўзбекистон тарихи 08.10.2019 Кўчириб олиш