“Oliy ta’limninig Davlat ta’lim standarti. Asosiy qoidalari” va “Oliy ta’limning Davlat ta’lim standarti. Oliy ta’lim yo’nalishlari va mutaxassisliklari klassifikatori” loyihalarini ko’rib chiqish bo’icha muhokama

Ilova: № 02-01-01-185 xati bo’yicha.