Samarqand davlat universiteti magistrantlarining Magistrlik dissertasiya himoyalari bo’yicha

HISOBOTI

Samarqand davlat universiteti Magistratura bo’limi bitiruvchi magistrantlarining 2018-yil 13-14 iyun kunlari bo’lib o’tgan “Magistrlik dissertasiya himoyalari” bo’yicha 33 ta mutaxassislikda 134 nafar magistrantlarning barchasi magistrlik dissertasiya ishlarini muvaffaqqiyatli himoya qildilar va quyidagi natijalarga erishdilar:

 

Mutaxassislik

Magistrant soni

Olgan bali

a’lo

yaxshi

Qoni-qarli

Qoni-qarsiz

1

5A110701-Ta’limda axborot texnologiyalari

3

1

2

-

-

2

5A110901-Pedagogika nazariyasi va tarixi (faoliyat turi bo’yicha)

3

1

2

-

-

3

5A111101-Musiqa ta’limi va san’at

2

-

2

-

-

4

5A111601-Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o’qitish metodikasi (Ma’naviyat asoslari)

2

-

2

-

-

5

5A112001-Jismoniy tarbiya va sport mashg’ulotlari metodikasi va nazariyasi

3

-

3

-

-

6

5A120101-Adabiyotshunoslik (o’zbek adabiyoti)

7

3

4

-

-

7

5A120101-Adabiyotshunoslik (rus adabiyoti)

4

3

1

-

-

8

5A120101-Adabiyotshunoslik (tojik adabiyoti)

1

1

-

-

-

9

5A120102-Lingvistika (o’zbek tili)

7

3

4

-

-

10

5A120102-Lingvistika (rus tili)

2

2

-

-

-

11

5A120102-Lingvistika (tojik tili)

2

2

-

-

-

12

5A120301-O’zbekiston tarixi

4

2

2

-

-

13

5A120302-Tarix (yo’nalishlar va mamlakatlar bo’yicha)

4

2

2

-

-

14

5A120304-Tarixshunoslik va tarixiy tadqiqotlar metodlari (mamlakatlar bo’yicha)

5

5

-

-

-

15

5A120401-Arxeologiya

3

2

1

-

-

16

5A130101-Matematika (yo’nalishlar bo’yicha)

12

3

5

4

-

17

5A130102-Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika

5

1

2

2

-

18

5A130103-Differensial tenglamalar va matematik fizika

5

1

4

-

-

19

5A130202-Amaliy matematika va axborot texnologiyalari

5

1

4

-

-

20

5A140101-Biologiya (fan yo’nalishi)

6

4

2

-

-

21

5A140104-Biotexnologiya

3

2

1

-

-

22

5A140201-Nazariy fizika

5

1

4

-

-

23

5A140202-Fizika (yo’nalishlar bo’yicha)

9

8

1

-

-

24

5A140203-Geliofizika va quyosh energiyasidan foydalanish

4

2

2

-

-

25

5A140204-Kondensasiyalangan muhitlar fizikasi va materialshunoslik (turlari bo’yicha)

4

4

-

-

-

26

5A140302-Deformasiyalanuvchi qattiq jism mexanikasi

4

-

4

-

-

27

5A140401-Astronomiya (tadqiqot yo’nalishi bo’yicha)

3

1

2

-

-

28

5A140501-Kimyo (fan yo’nalishi bo’yicha)

5

5

-

-

-

29

5A140602-Geografiya (o’rganish obyekti bo’yicha)

2

-

2

-

-

30

5A141101-Gidrologiya (o’rganish obyektlari bo’yicha)

2

1

1

-

-

31

5A150204-Muzeyshunoslik; konservasiya va badiiy yodgorliklarni saqlash

2

1

1

-

-

32

5A230101-Iqtisodiy nazariya

4

1

3

-

-

33

5A630102-Ekologiya (tarmoqlar bo’yicha)

2

-

2

-

-

 

Jami

134

63

65

6

 

 

1. 86 – 100% 63-nafar ( 47 %)

 

2. 71 – 85% 65-nafar (49 %)

3. 55 – 70% 6- nafar (4 %)

4. 0 – 54% yo’q

5. Kelmagan yo’q

Magistratura bo’limi boshlig’i: X.X.Ro’zimuradov