Magistratura bo’yicha davomat

Oliy ta’lim muassasasida mavjud fakultetlar

nomi

Oliy ta’lim muassasasida mavjud kafedralar nomi

Kafedralarda tayyorlanadigan magistratura mutaxassislik shifri va nomi

Talabalar soni

Jami

O’rtacha davomat %

 1.  

Mexanika-matematika

Algebra va geometriya

5A130101-Matematika (yo’nalishlar bo’yicha)

30

63

98.5

 1.  

Differensial tenglamalar

 1.  

Matematik analiz

 1.  

Matematik fizika va funksional analiz

5A130103-Differensial tenglamalar. Matematik fizika

12

 1.  

Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika

5A130102-Extimollar nazariyasi va matematik statistika

8

 1.  

Nazariy va amaliy mexanika

5A140302-Deformasiyalanuvchi qattiq jism mexanikasi

13

 1.  

Amaliy matematika va informatika

Axborotlashtirish texnologiyalari

5A110701-Ta’limda axborot texnologiyalari

12

24

95.6

 1.  

Matematik modellashtirish va kompleks dasturlash

5A130202-Amaliy  matematika va axborot texnologiyalari

12

 1.  

Fizika

Astronomiya

5A140401-Astranomiya (tadqiqot yo’nalishi bo’yicha)

7

59

97.2

 1.  

Qattiq jismlar fizikasi

5A140203-Geliofizika va quyosh energiyasidan foyd-nish

8

 1.  

Nazariy fizika va kvant elektronikasi

5A140201-Nazariy fizika

9

 1.  

Optika

5A140202-Fizika (yo’nalishlar bo’yicha)

 

17

 1.  

Yadro fizikasi

 1.  

Umumiy fizika

5A140204-Kondensasiyalangan muhitlar fizikasi va materialshunoslik (turlari bo’yicha)

10

 1.  

Yadro fizikasi

5A140205-Atom yadrosi va elementar zarrachalar fizikasi, tezlashtiruvchi texnika

8

 1.  

Biologiya 

Genetika va biokimyo

5A140104-Biotexnologiya

21

53

96.7

 1.  

Botanika va o’simliklar fiziologiyasi

5A140101-Biologiya (fan yo’nalishi)

21

 1.  

Zoologiya

 1.  

5A140101-Zoologiya

7

 1.  

5A140103-Ixtiologiya va gidrobiologiya

4

 1.  

Kimyo

noorganik kimyo

5A140502-Materiallar va moddalar kimyosi (materiallar bo’yicha)

5

24

97.8

 1.  

Analitik kimyo

5A140501-Kimyo (fan yo’nalishi bo’yicha)

19

 1.  

Organik  kimyo

 1.  

noorganik kimyo

 1.  

Fizikaviy kimyo

 1.  

Geografiya va ekologiya

Geografiya

5A140602-Geografiya (o’rganish obyekti bo’yicha)

11

31

98.4

 1.  

Gidrometeorologiya

5A141101-Gidrologiya (o’rganish obyektlari bo’yicha)

8

 1.  

Ekologiya

5A630102-Ekologiya (tarmoqlar bo’yicha)

7

 1.  

Ekologiya

5A141101-Tuproqshunoslik (tadqiqot turi bo’yicha)

5

 1.  

Tarix

O’zbekiston tarixi

5A120301-O’zbekiston tarixi

16

57

 

 1.  

Arxeologiya

5A120401-Arxeologiya

11

 1.  

Jahon tarixi

5A120302-Tarix (yo’nalishlar va mamlakatlar bo’yicha)

15

 1.  

Tarixshunoslik va manbashunoslik

5A120304-Tarixshunoslik, manbashunoslik va tarixiy tadqiqotlar metodlari (mamlakatlar bo’yicha)

15

 1.  

Tarixshunoslik va manbashunoslik

5A150204-Muzeyshunoslik:konservasiya va badiiy yodgorliklarni saqlash va qayta tiklash

 

 1.  

Ijtimoiy ish va psixologiya

Falsafa

5A111601-Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o’qitish metodikasi (Ma’naviyat asoslari)

5

12

98.4

 1.  

O’zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti

5A120503-Etika va estetika

7

 1.  

Filologiya fakulteti

Mumtoz adabiyot tarixi

5A120101-Adabiyotshunoslik (o’zbek adabiyoti)

 

18

45

93.2

 1.  

Adabiyot nazariyasi va istiqlol davri adabiyoti

 1.  

 

O’zbek tili va adabiyotini o’qitish metodikasi

 

5A111201-O’zbek tili va adabiyoti

8

 1.  

O’zbek tilshunosligi

5A120102-Lingvistika (o’zbek tili)

9

 1.  

Tojik tili va adabiyoti

5A120101-Adabiyotshunoslik (tojik  adabiyoti)

 

5

 1.  

Tojik tili va adabiyoti

5A120102-Lingvistika (tojik tili)

5

 1.  

Rus fililogiyasi

Rus va chet el adabiyoti

5A120101-Adabiyotshunoslik (rus adabiyoti)

12

23

99.2

 1.  

Rus tilshunosligi

5A120102-Lingvistika (rus tili)

11

 1.  

Iqtisodiyot va biznes

Iqtisodiy nazariya

5A230101-Iqtisodiy nazariya

13

25

96.5

 1.  

Iqtisodiyot

5A230110-Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti

9

 1.  

Kadrlar menejmenti

5A231701-Kadrlar menejmenti

3

 1.  

Pedagogika

Pedagogika

5A110901-Pedagogika tarixi va naz-i (faoliyat turi bo’y)

13

13

97.6

 1.  

Maktabgacha ta’lim

Musiqa ta’limi

5A111101-Musiqa ta’limi va san’at

7

7

98.3

 1.  

Jismoniy madaniyat

Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi

5A112001-Jismoniy tarbiya va sport mashg’ulotlarini metodikasi va nazariyasi

16

16

97.6

 

SamDU bo’yicha:

452

452

97.3