Turkiy xalqlar oliy ta’limi va fani tarixi masalalari

2021 yil 13-15 may kunlari «Turkiy xalqlar oliy ta’limi va fani tarixi masalalari» mavzusida xalqaro miqyosida ilmiy o’tkaziladi. Download

XXI asr o’zbek uslubshunosligining dolzarb masalalari

2021 yil 28-29 may kunlari «XXI asr o’zbek uslubshunosligining dolzarb masalalari» mavzusida respublika miqyosida ilmiy anjuman o’tkaziladi. Download

Oliy ta’lim muammolari va ijtimoiy-gumanitar bilimlarning zamonaviy an’analari

2021 yil 8-9 noyabr kunlari «Oliy ta’lim muammolari va ijtimoiy-gumanitar bilimlarning zamonaviy an’analari» mavzusida respublika miqyosida ilmiy anjuman o’tkaziladi. Download

Amaliy mexanikaning dolzarb muammolari

2020 yil 28-30 oktyabr kunlari «Amaliy mexanikaning dolzarb muammolari» mavzusida Xalqaro ilmiy anjuman o’tkazildi. Download

Oziq – ovqat xavfsizligi muammolari

2021 yil, 6-7 dekabr kunlari «Oziq – ovqat xavfsizligi muammolari» mavzusida Xalqaro miqyosida ilmiy anjuman o’tkazildi. Download