DSc.27.06.2017.Fil.02.03 рақамли Илмий кенгашнинг навбатдаги йиғилиши

Насруллаев Элмурод Жумабоевичнинг "ХХ аср ўзбек навоийшунослигида улуғ шоир шахсияти талқинлари тадқиқи (Ойбек, Иззат Султон, В.Зоҳидов ва М.Орипов илмий асарлари асосида)" мавзусидаги (10.00.02 – Ўзбек адабиёти) диссертацияси ҳимояси Самарқанд давлат университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Fil.02.03 рақамли илмий кенгашда 2019 йил 6 декабрь соат 10:00 да бўлиб ўтади.

Манзил: 140104, Самарқанд, Университет хиёбони, 15. Тел.: (+99866) 231-06-32,

факс: (+99866) 235-19-38, 239-12-47, e-mail: patent@samdu.uz.