Манзил: 140104, Самарқанд шаҳри, Университет хиёбони, 15-уй

Телефон: +998 66 2391140 Факс: +998 66 2391140 Email: devonxona@samdu.uz


5А110701

Таълимда ахборот технологиялари

5А110802

Муҳандислик графикаси ва дизайн назарияси

5А110901

Педагогика назарияси ва тарихи (фаолият тури бўйича)

5А111101

Мусиқа таълими ва санъат

5А111201

Ўзбек тили ва адабиёти

5А111601

Ижтимоий-гуманитар фанларни ўқитиш методикаси (маънавият асослари)

5А111701

Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (бошланғич таълим)

5А111801

Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (мактабгача таълим)

5А112001

Жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари назарияси ва методикаси

5А120101

Адабиётшунослик:

 

Адабиётшунослик: ўзбек адабиёти

 

Адабиётшунослик: рус адабиёти

 

Адабиётшунослик: тожик адабиёти

5А120102

Лингвистика:

 

Лингвистика: ўзбек тили

 

Лингвистика: рус тили

 

Лингвистика: тожик тили

5А120105

Фолклоршунослик ва диалектология

5А120301

Ўзбекистон тарихи

5А120302

Тарих (йўналишлар ва мамлакатлар бўйича)

5А120304

Тарихшунослик, манбашунослик ва тарихий тадқиқот усуллари (мамлакатлар бўйича)

5А120401

Археология

5А120402

Этнография, этнология ва антропология

5А120503

Этика ва эстетика

5А130101

Математика (йўналишлар бўйича)

5А130102

Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика

5А130103

Дифференциал тенгламалар ва математик физика

5А130202

Амалий математика ва ахборот технологиялари

5А140101

Биология (фан йўналиши бўйича)

5А140103

Ихтиология ва гидробиология

5А140104

Биотехнология

5А140108

Зоология

5А140201

Назарий физика

5А140202

Физика (йўналишлар бўйича)

5А140203

Гелиофизика ва қуёш энергиясидан фойдаланиш

5А140204

Конденсасияланган муҳитлар физикаси ва материалшунослик (турлари бўйича)

5А140205

Атом ядроси ва элементар заррачалар физикаси, тезлаштирувчи техника

5А140302

Деформацияланувчи қаттиқ жисм механикаси

5А140401

Астрономия (тадқиқот йўналиши бўйича)

5А140501

Кимё (фан йўналиши бўйича)

5А140502

Материаллар ва моддалар кимёси (материаллар бўйича)

5А140602

География (ўрганиш обекти бўйича)

5А141001

Тупроқшунослик (тадқиқот тури бўйича)

5А141101

Гидрология (ўрганиш обектлари бўйича)

5А210201

Психология (фаолият турлари бўйича)

5А230101

Иқтисодий назария

5А230110

Демография. Меҳнат иқтисодиёти

5А231701

Кадрлар менежменти

5А350303

Рақамли иқтисодиёт

5А630102

Экология (тармоқлар ва соҳалар бўйича)