Манзил: 140104, Самарқанд шаҳри, Университет хиёбони, 15-уй

Телефон: +998 66 2391140 Факс: +998 66 2391140 Email: devonxona@samdu.uz

КАФЕДРАЛАР Ноорганик кимё ва материалшунослик кафедраси Ижтимоий - иқтисодий география кафедраси Спорт педагогик маҳоратини ошириш кафедраси Мактабгача таълим педагогикаси ва психологияси кафедраси Бошланғич таълим методикаси кафедраси Тасвирий санъат Ботаника кафедраси Ахборотлаштириш технологиялари кафедраси Иқтисодий назария кафедраси Мактабгача таълим назарияси ва методикаси кафедраси Мумтоз адабиёт тарихи кафедраси Умумий физика кафедраси Ўзбекистон тарихи кафедраси Психология кафедраси Математик таҳлил кафедраси Рус тилшунослик кафедраси Жисмоний маданият назарияси ва методикаси География ва табиий ресурслар кафедраси Зоология кафедраси Оптимал бошқарув методлари кафедраси Иқтисодиёт кафедраси Меҳнат таълими кафедраси Ўзбек тилшунослиги кафедраси Оптика кафедраси Археология Бошланғич таълим назарияси ва амалиёти Алгебра ва геометрия кафедраси Рус ва чет эл адабиёти кафедраси Факультетлараро жисмоний маданият ва спорт кафедраси Гидрометеорология кафедраси Ўсимликлар физиологияси ва микробиология кафедраси Одам ва ҳайвонлар физиологияси ва биокимё кафедраси Математик моделлаштириш ва комплекс дастурлаш кафедраси Кадрлар менежменти ва бизнес кафедраси Муҳандислик графикаси Адабиёт назарияси ва истиқлол даври адабиёти кафедраси Қаттиқ жисмлар физикаси Жаҳон тарихи кафедраси Педагогика кафедраси Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика кафедраси Рус филологияси кафедраси Спорт турларини ўқитиш методикаси кафедраси Экология кафедраси Генетика ва биотехнология кафедраси Органик ва биоорганик кимё кафедраси Ижтимоий фанлар кафедраси Фуқаролик жамияти ва миллий ғоя кафедраси Мусика таълими кафедраси Ўзбек тили ва адабиётини ўқитиш методикаси кафедраси Ядро физикаси ва астрономия Тарихшунослик ва манбашунослик кафедраси Дифференциал тенгламалар кафедраси Инглиз тили кафедраси Ҳаёт фаолияти ҳавфсизлиги кафедраси Аналитик кимё кафедраси Тожик тили ва адабиёти кафедраси Назарий физика ва квант электроникаси кафедраси Фалсафа кафедраси Функционал анализ ва математик физика Роман-герман тиллари кафедраси Физикавий ва коллоид кимё кафедраси Назарий ва амалий механика кафедраси Хорижий шарқ тиллари

Кафедра мудири

Тошмуродов Отабек Эркинович

  • Қабул вақти: Ҳар куни 8:00 дан 16:00 гача
  • Телефон: +99893 336-96-04
  • Электрон почта: o.toshmurodov@samdu.uz

1991-1995 йиллар Самарқанд давлат университети талабаси;
1995-1996 йиллар Самарқанд шаҳар Темирйул тумани 6-сон ўрта техник ҳунар билим юрти жисмоний тарбия раҳбари;
1997-1998 йиллар Самарқанд Дехқон савдо корхонаси мутахассиси;
1998-2000 йиллар Самарқанд иқтисодиёт коллежи жисмоний тарбия ўқитувчиси;
2000-2001 йиллар Самарқанд Дехқон савдо корхонаси тайёрловчиси;
2001-2012 йиллар Самарқанд давлат университети жисмоний маданият ва спортни ўқитиш методикаси кафедраси ўқитувчиси;
2012-2013 йиллар Самарқанд давлат университети жисмоний маданият ва спортни ўқитиш методикаси кафедраси мудири вазифасини бажарувчи;
2013-2015 йиллар Самарқанд давлат университети жисмоний маданият ва спортни ўқитиш методикаси кафедраси мудири;
2015-2017 йиллар Самарқанд давлат университети жисмоний маданият назарияси ва методикаси кафедраси катта ўқитувчиси;
2017-2018 йиллар Самарқанд давлат университети спорт турларини ўқитиш методикаси кафедраси катта ўқитувчиси;
2018 йилдан Самарқанд давлат университети жисмоний маданият факуьтетининг спорт педогогик маҳоратини ошириш кафедраси мудири.

Спорт педагогик маҳоратини ошририш кафедраси Жисмоний маданият назарияси ва методикаси кафедраси негизида Самарқанд давлат университетининг 548-ij буйруғига асосан 2018 йил 24-августда ташкил топган.

Кафедрада 1 нафар п.ф.н. доц: Б.Б.Кипчаков, 1 нафар доц: О.Е.Тошмуродов ва 8 нафар ассисент-ўқитувчи, жами 10-нафар профессор-ўқитувчилар фаолият олиб боради.

Жисмоний маданият факультетининг Спорт педагогик маҳоратини ошририш кафедраси Ўзбекистон Республикаси Конститусиясининг қонун ва қарорлари асосида ўз фаолиятини амалга оширмоқда. Шунингдек, Жисмоний маданият мутахассисларини тайёрлашда Республика Олий ва Ўрта махсус таълим вазирлигининг Низоми, Ўзбекистон Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари, СамДУ уставига амал қилиб, ўқув тарбия жараёнини ривожлантириб келмоқда.

Кафедра проф-ўқитувчилари, бакалаврият 5112000-жисмоний маданият йўналишига миллий кураш турлари ва уни ўқитиш методикаси, спорт моҳоратини ошириш, спорт турлари бўйича мусобақа ўтказиш ва ҳакамлик қилиш фанларидан, 5610500-спорт фаолияти (фаолият турлари бўйича) йўналишига спорт педагогик моҳоратини ошириш, спорт турлари бўйича ҳакамлик назарияси ва амалиёти ва туризм фанларидан талабаларга назарий ҳамда амалий билимлар бериб малакали мутахассисларни тайёрлашда ўз хиссаларини қўшмоқда.

Кафедра проф-ўқитувчилари кафедраниниг бош мавзуси «Спорт педагогик махоратини оширишнинг илмий назарий ва амалий асослари» мавзуси бўйича илмий тадқиқот ва услубий ишларини олиб бормоқда. Натижада ўтган қисқа вақт ичида улар томонидан 3 та ўқув қўлланма 4 та услубий қўлланма ва 50 дан ортиқ илмий мақола ва тезислар халқаро ҳамда республикамиз илмий журналлари ҳамда тўпламларда чопэ тилган.

Кафедра қошида «Ёш олимпиадачи» илмий тўгараги фаолият кўрсатиб келмоқда. Тўгаракга 10 нафардан кўпроқ талабалар аъзо бўлиб, улар кафедр проф-ўқиувчилари илмий рахбарлиги остида илмий изланишлар олиб бормоқдалар.

Кафедрада ўқитиладиган фан ўқув дастурлари

Бакаловр

Магистратура