Манзил: 140104, Самарқанд шаҳри, Университет хиёбони, 15-уй

Телефон: +998 66 2391140 Факс: +998 66 2391140 Email: devonxona@samdu.uz

КАФЕДРАЛАР Ноорганик кимё ва материалшунослик кафедраси Ижтимоий - иқтисодий география кафедраси Спорт педагогик маҳоратини ошириш кафедраси Мактабгача таълим педагогикаси ва психологияси кафедраси Бошланғич таълим методикаси кафедраси Тасвирий санъат Ботаника кафедраси Ахборотлаштириш технологиялари кафедраси Иқтисодий назария кафедраси Мактабгача таълим назарияси ва методикаси кафедраси Мумтоз адабиёт тарихи кафедраси Умумий физика кафедраси Ўзбекистон тарихи кафедраси Психология кафедраси Математик таҳлил кафедраси Рус тилшунослик кафедраси Жисмоний маданият назарияси ва методикаси География ва табиий ресурслар кафедраси Зоология кафедраси Оптимал бошқарув методлари кафедраси Иқтисодиёт кафедраси Меҳнат таълими кафедраси Ўзбек тилшунослиги кафедраси Оптика кафедраси Археология Бошланғич таълим назарияси ва амалиёти Алгебра ва геометрия кафедраси Рус ва чет эл адабиёти кафедраси Факультетлараро жисмоний маданият ва спорт кафедраси Гидрометеорология кафедраси Ўсимликлар физиологияси ва микробиология кафедраси Одам ва ҳайвонлар физиологияси ва биокимё кафедраси Математик моделлаштириш ва комплекс дастурлаш кафедраси Кадрлар менежменти ва бизнес кафедраси Муҳандислик графикаси Адабиёт назарияси ва истиқлол даври адабиёти кафедраси Қаттиқ жисмлар физикаси Жаҳон тарихи кафедраси Педагогика кафедраси Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика кафедраси Рус филологияси кафедраси Спорт турларини ўқитиш методикаси кафедраси Экология кафедраси Генетика ва биотехнология кафедраси Органик ва биоорганик кимё кафедраси Ижтимоий фанлар кафедраси Фуқаролик жамияти ва миллий ғоя кафедраси Мусика таълими кафедраси Ўзбек тили ва адабиётини ўқитиш методикаси кафедраси Ядро физикаси ва астрономия Тарихшунослик ва манбашунослик кафедраси Дифференциал тенгламалар кафедраси Инглиз тили кафедраси Ҳаёт фаолияти ҳавфсизлиги кафедраси Аналитик кимё кафедраси Тожик тили ва адабиёти кафедраси Назарий физика ва квант электроникаси кафедраси Фалсафа кафедраси Функционал анализ ва математик физика Роман-герман тиллари кафедраси Физикавий ва коллоид кимё кафедраси Назарий ва амалий механика кафедраси Хорижий шарқ тиллари

Кафедра мудири

Дубровская Кристина Андреевна

2006-2010-йиллар Самарқанд давлат университети талабаси
2010-2012-йиллар Самарқанд давлат университети магистранти
2012- 2013- йиллар 63 - умумтаълим мактаби рус тили ва адабиети фани укитувчиси
2013-2015-йиллар Самарқанд давлат университети рус ва умумий тилшунослик кафедраси ассистенти
2015- йилдан Самарқанд давлат университети рус филология факультети рус тилшунослик кафедраси кафедра мудири

 

Ушбу кафедра 1939 йилда ташкил этилган бўлиб, факультетда биринчи тилшунослик кафедраси ҳисобланади. Профессор А. В. Соколов мудирлиги даврида мазкур кафедрада олти нафар профессор–ўқитувчилар(1 профессор, 2 доцент, 3 ўқитувчи) илмий – педагогик фаолият олиб борганлар.

Кафедрада доцентлар В. А. Краснов (1944-1945), К.Э. Гаккаев(1945-1947), С.Д. Липкин(1948-1956), профессорлар И.М. Багрянский (1956-1964), Л.И. Ройзензон (1964-1977), доцент А.Г. Ломов (1977-1999),Абдуллаев Х.Н.мудирлик қилдилар.

      

Кафедра профессор Л.И. Ройзензон бошчилигида етти халқаро конференсия ва симпозиумлар ўтказилиб, бир нечта докторлик ва номзодлик диссертатсиялари ҳимоя қилинди. Шу йилларда кафедрада таниқли олимлар ишлаган: профессор Багрянский М.Н, Шойхет Л.И, доцентлар Талишкина С.Г., Эфимова М.П., Лепина А.М, Абраметс И.В, Трофимова Э.Б., Соколов С.И., доцентлар: Амирова А.М., Могилевский Р.О, Головин В.Г, Дуличенко А.Д, Малиновский Е.А., Ломов А.Г.ва тез орада филология фанлари доктори бўлдилар.

1947 йилдан кафедра фаол нашриёт фаолиятини олиб боради ва ҳар йили фразеология  ва сўз шаклланиши муаммолари бўйича илмий ишлар тўпламларини нашр этади.

Ҳозирги  кунда кафедрага  Дубровская  К.А.  раҳбарлик қилмоқда.

Ҳозирги кунда кафедрада 1 нафар профессор, филология фанларидоктори: Малиновский Е.А., уч нафар доцент, филология фанлари номзоди: Ряснянская Р. А., Денисенко О. А., Абдуллаев Х. Н.фаолият юритмоқда. Икки нафар катта ўқитувчи: Қодирова Э. Н., Ким С. Ф.) ва саккиз нафар ўқитувчи: Ражабова З. Ч., Абдуллаева Р. Х., Зубайдуллаев И. А., Расулова К. Ю., Дубровская К.А., Хакбердиева С.Ф., Мамедова э. Т., Липатова Е. В., Шарипова М.К. ва Шаповалова Д. Ю..

Кафедра аъзолари турли илмий фанлар бўйича маърузалар ўқийдилар, магистрлик диссертацияларига ва битирув малакавий ишларига раҳбарлик қиладилар, иқтидорли талабалар билан иш олиб борадилар, ўз илмий мақолаларини нашр этадилар.

Профессор Е.А. Малиновский раҳбарлигида кафедрада 5-та минтақавий илмий конференция ўтказилди. Кафедра аъзолари турли илмий –анжуманларда иштирок этишади: Халқаро Славистлар Конгресси (Малиновский Е.А., 2008), Фразеология (Малиновский, Е.А.:Германия, Польша, Россия, 2004-2008) халқаро конференцияси, МАПРЯЛ: Малиновский Е.А., Бабаходжаев А.Б, Ряснянская Р.А., Барсикьян С.А.,Денисенко О.А.(2010-2014).

Кафедрада ўқитиладиган фан ўқув дастурлари