Манзил: 140104, Самарқанд шаҳри, Университет хиёбони, 15-уй

Телефон: +998 66 2391140 Факс: +998 66 2391140 Email: devonxona@samdu.uz

КАФЕДРАЛАР Ноорганик кимё ва материалшунослик кафедраси Ижтимоий - иқтисодий география кафедраси Спорт педагогик маҳоратини ошириш кафедраси Мактабгача таълим педагогикаси ва психологияси кафедраси Бошланғич таълим методикаси кафедраси Тасвирий санъат Ботаника кафедраси Ахборотлаштириш технологиялари кафедраси Иқтисодий назария кафедраси Мактабгача таълим назарияси ва методикаси кафедраси Мумтоз адабиёт тарихи кафедраси Умумий физика кафедраси Ўзбекистон тарихи кафедраси Психология кафедраси Математик таҳлил кафедраси Рус тилшунослик кафедраси Жисмоний маданият назарияси ва методикаси География ва табиий ресурслар кафедраси Зоология кафедраси Оптимал бошқарув методлари кафедраси Иқтисодиёт кафедраси Меҳнат таълими кафедраси Ўзбек тилшунослиги кафедраси Оптика кафедраси Археология Бошланғич таълим назарияси ва амалиёти Алгебра ва геометрия кафедраси Рус ва чет эл адабиёти кафедраси Факультетлараро жисмоний маданият ва спорт кафедраси Гидрометеорология кафедраси Ўсимликлар физиологияси ва микробиология кафедраси Одам ва ҳайвонлар физиологияси ва биокимё кафедраси Математик моделлаштириш ва комплекс дастурлаш кафедраси Кадрлар менежменти ва бизнес кафедраси Муҳандислик графикаси Адабиёт назарияси ва истиқлол даври адабиёти кафедраси Қаттиқ жисмлар физикаси Жаҳон тарихи кафедраси Педагогика кафедраси Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика кафедраси Рус филологияси кафедраси Спорт турларини ўқитиш методикаси кафедраси Экология кафедраси Генетика ва биотехнология кафедраси Органик ва биоорганик кимё кафедраси Ижтимоий фанлар кафедраси Фуқаролик жамияти ва миллий ғоя кафедраси Мусика таълими кафедраси Ўзбек тили ва адабиётини ўқитиш методикаси кафедраси Ядро физикаси ва астрономия Тарихшунослик ва манбашунослик кафедраси Дифференциал тенгламалар кафедраси Инглиз тили кафедраси Ҳаёт фаолияти ҳавфсизлиги кафедраси Аналитик кимё кафедраси Тожик тили ва адабиёти кафедраси Назарий физика ва квант электроникаси кафедраси Фалсафа кафедраси Функционал анализ ва математик физика Роман-герман тиллари кафедраси Физикавий ва коллоид кимё кафедраси Назарий ва амалий механика кафедраси Хорижий шарқ тиллари

Кафедра мудири

Атаева Гулбахор Мирсафаевна

  • Қабул вақти: Ҳар куни 14:00 дан 16:00 гача
  • Телефон:
  • Электрон почта:

Инглиз   тили кафедраси чет тили кафедраси номи билан 1962 йил СамДУ чет тиллар факультети қошида ташкил топган. Бу кафедра факультетлараро кафедра бўлиб, асосан талабаларга инглиз  тилидан сабоқ берган. Кафедрага дастлаб профессор Л.А.Клетнова, катта ўқитувчи Р.М.Маматов, доцент Б.Т.Турсунов, кейинчалик профессор А.М.Бушуй, профессор Сафаров Ш.С, доцент А.Н.Нурмухамедов,  доцент М.Б.Бегматов, доцент Атаева Г.М  мудирлик қилишган бўлсалар, хозирги кунда кафедрани доценти Т.С.Исмаилов  бошқармоқда.

Инглиз тили кафедраси ўз фаолияти давомида М.М.Нушаров, А.М.Бушуй, Б.Т.Турсунов каби таниқли профессорларни, А.Нурмухамедов каби таниқли доцентларни, ҳамда Пошали Усмон каби таниқли етук мутахассисларни етказиб берди. Кафедрада бугунги кунда нафақадаги  ажойиб профессор-ўқитувчилар: доцент Л.Л.Арустамян, доцент Юзликаева А.М, доцент Д.И.Фахрутдинова, катта ўқитувчилар: Х.Мирмухаммедова, Д.Ш.Мамажонова, К.З.Ходжаева, К.О.Мамадалиевалар кўплаб талабаларга инглиз тилидан сабоқ берганлар. Хозирги кунда кафедрада Г.М.Атаева, Т.С.Исмаилов доцент лавозимида, М.Кушшаева, Б.Азизова, О.Умарова, С.Содикова, Д.Собирова, Ш.Хушмуродова, А.Уразқуловалар катта ўқитувчи лавозимида, Ф.Хайдаров, Э.Маруфов, С.Усмонов, Д.Хакимова, А.Абдусаломова, Д.Зайниев, С.Рузиева, Ф.Сатторова, Н.Абриева, Ф.Негова, М.Акабирова, У.Қурбонова, Н.Кучимова, К.Холмуродова, З.Собирова, С.Тохирова, Н.Исакова, Н.Холмуродова, С.Хасанов лар  ўқитувчи лавозимида фаолият кўрсатмоқдалар.

Кафедра Англия ва АҚШ элчихонаси билан мунтаззам алоқада бўлиб,  АҚШдан келган ўқитувчи Ashcraft Katherine Elizabeth ўз фаолиятини кўрсатмоқда.

Кафедранинг ўқитувчилари халқаро илмий конфренцияларда  ўз мақолалари билан мунтазам иштирок этиб келмоқда. Кафедранинг илмий салоҳияти 10%.

Инглиз тили кафедраси умумий илмий мавзуси “Замонавий тилшунослик масалалари ва хорижий тиллар ўқитиш услубияти” мавзусида тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Бугунги кунда кафедра илмий ишларини савиясини ошириш мақсадида сўнгги уч йил давомида   20 дан ортиқ услубий қўлланма, инглиз  тилида мултимедия дарсликлар яратилди. Кафедранинг илмий мақолалар тўплами чоп этилиб, унда кафедранинг барча аъзоларининг илмий, илмий-услубий мақолалари киритилмоқда. Кафедра аъзоларининг 30 дан ортиқ илмий мақолалари халқаро конференция тўпламларида, 4 та хорижий илмий журналларда чоп этилган. Кафедранинг ёш ассистентлари докторлик диссертациясилари устида иш олиб боришмоқда.

Кафедрада ўқитиладиган фан ўқув дастурлари