Манзил: 140104, Самарқанд шаҳри, Университет хиёбони, 15-уй

Телефон: +998 66 2391140 Факс: +998 66 2391140 Email: devonxona@samdu.uz

КАФЕДРАЛАР Ноорганик кимё ва материалшунослик кафедраси Ижтимоий - иқтисодий география кафедраси Спорт педагогик маҳоратини ошириш кафедраси Мактабгача таълим педагогикаси ва психологияси кафедраси Бошланғич таълим методикаси кафедраси Тасвирий санъат Ботаника кафедраси Ахборотлаштириш технологиялари кафедраси Иқтисодий назария кафедраси Мактабгача таълим назарияси ва методикаси кафедраси Мумтоз адабиёт тарихи кафедраси Умумий физика кафедраси Ўзбекистон тарихи кафедраси Психология кафедраси Математик таҳлил кафедраси Рус тилшунослик кафедраси Жисмоний маданият назарияси ва методикаси География ва табиий ресурслар кафедраси Зоология кафедраси Оптимал бошқарув методлари кафедраси Иқтисодиёт кафедраси Меҳнат таълими кафедраси Ўзбек тилшунослиги кафедраси Оптика кафедраси Археология Бошланғич таълим назарияси ва амалиёти Алгебра ва геометрия кафедраси Рус ва чет эл адабиёти кафедраси Факультетлараро жисмоний маданият ва спорт кафедраси Гидрометеорология кафедраси Ўсимликлар физиологияси ва микробиология кафедраси Одам ва ҳайвонлар физиологияси ва биокимё кафедраси Математик моделлаштириш ва комплекс дастурлаш кафедраси Кадрлар менежменти ва бизнес кафедраси Муҳандислик графикаси Адабиёт назарияси ва истиқлол даври адабиёти кафедраси Қаттиқ жисмлар физикаси Жаҳон тарихи кафедраси Педагогика кафедраси Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика кафедраси Рус филологияси кафедраси Спорт турларини ўқитиш методикаси кафедраси Экология кафедраси Генетика ва биотехнология кафедраси Органик ва биоорганик кимё кафедраси Ижтимоий фанлар кафедраси Фуқаролик жамияти ва миллий ғоя кафедраси Мусика таълими кафедраси Ўзбек тили ва адабиётини ўқитиш методикаси кафедраси Ядро физикаси ва астрономия Тарихшунослик ва манбашунослик кафедраси Дифференциал тенгламалар кафедраси Инглиз тили кафедраси Ҳаёт фаолияти ҳавфсизлиги кафедраси Аналитик кимё кафедраси Тожик тили ва адабиёти кафедраси Назарий физика ва квант электроникаси кафедраси Фалсафа кафедраси Функционал анализ ва математик физика Роман-герман тиллари кафедраси Физикавий ва коллоид кимё кафедраси Назарий ва амалий механика кафедраси Хорижий шарқ тиллари

Физикавий ва коллоид кимё кафедраси мудири

Мухамадиев Нурали Қурбоналиевич

  • Қабул вақти: Ҳар куни 14:00 дан 16:00 гача
  • Телефон: +99897 918 54 50
  • Электрон почта: m_nurali@samdu.uz

1971-1976 йиллар Самарқанд давлат университети талабаси;
1976-1985 йиллар Самарқанд давлат университети аналитик кимё кафедраси катта лаборанти;
1985-1986 йиллар Самарқанд давлат университети умумий кимё кафедраси ассистенти;
1986-1987 йиллар Самарқанд давлат университети умумий кимё кафедраси катта лаборанти;
1987-1993 йиллар Самарқанд давлат университети умумий кимё кафедраси ассистенти;
1993-1996 йиллар Самарқанд давлат университети умумий кимё кафедраси доценти;
1996-2000 йиллар Самарқанд давлат университети аналитик кимё кафедраси доценти;
2000-2011 йиллар Самарқанд давлат университети физикавий кимё ва кимёвий экология кафедраси мудири;
2011-2012 йиллар Самарқанд давлат университети физикавий кимё кафедраси профессор вазифасини бажарувчи;
2012-2013-йиллар Самарқанд давлат университети физикавий кимё кафедраси доценти;
2013-2016 йиллар Самарқанд давлат университети физикавий кимё кафедраси профессори;
2016-йилдан Самарқанд давлат университети физикавий кимё кафедраси мудири;

Физикавий ва коллоид кимё кафедраси тарихи

Кафедра 1933 йилда ташкил этилган бỹлиб, уни профессор Н.А.Колосовский бошқарган. Кейинчалик кафедрага доцент В.Н.Орестов, профессор П.А.Трофименко ва доцент И.А.Орестовлар мудирлик қилишган. 
Иккинчи жаҳон урушидан кейин кафедра 1963 йилда қайта ташкил этилган ва уни 1975 йилга қадар профессор В.И.Ездаков бошқарган. 1975-1987 йиллар давомида кафедрани доцент Р.Н.Кутфитдинов, 1987-2000 йилларда доцент С.М.Васина, 2011 йилгача эса профессор Н.К.Мухамадиев бошқарган. 2011 йилдан кафедрага доцент К.Ф.Халилов мудирлик қилган, 2016 йилнинг декабридан профессор Н.К.Мухамадиев мудирлик қилмоқда.
Кафедрада “Кимё”, “Кимёвий технология”, “Биология”, “Экология” бакалавр таълим йўналилари ҳамда “Физикавий кимё” магистратура мутахассислиги учун «Физикавий кимё», «Коллоид кимё», «Моддалар тузилиши», «Юкори молекуляр бирикмалар кимёси», «Кимёвий технология», «Модда тузилиши ва реакцион қобилиятини математик моделлаш», «Талаба танлови» ва «Махсус курс» ва бошқа фанлари ỹқитилиб келинмоқда.
Кейинги 10 йилда кафедра профессор-ỹқитувчилари ҳаммуаллифлигида 6 та дарслик, 7 та ỹқув қỹлланма ва 25 дан зиёд услубий қỹлланмалар ва тавсиялар тайёрланиб, чоп эттирилди ҳамда 16 та электрон қỹлланмалар ва 16 та ỹқув-услубий мажмуалар тайёрланиб, талабаларга фойдаланиш учун ҳавола этилган.
Кафедрада бугунги кунда 14 шт. бирлигида 14 нафар профессор-ỹқитувчилар, улардан 2 нафар фан доктори, профессор ва 7 нафар фан номзодлари, доцентлар ҳамда 5 нафар ассистентлар ишлашмоқда. Илмий салоҳият 64,3 % ни ташкил этади.
Кафедрада 02.00.04-Физик кимё, 02.00.06-Юқори молекуляр бирикмалар (кимё фанлари), 02.00.12–Нанокимё, нанофизика ва нанотехнология (кимё фанлари) ихтисосликлари бўйича докторантура фаолият кўрсатмоқда.
 

Кафедра веб-сайти: fizximiya.samdu.uz

Кафедрада ўқитиладиган фан ўқув дастурлари